produkty > speciální >

plaketa

MAXIeN

icon

Pomocná půdní látka

obsahující inhibitor ureázy NBPT.

Inhibuje aktivitu enzymu ureázy a zpomaluje tak

enzymatický rozklad amidického dusíku

na amoniak, oxid uhličitý a vodu.


Působení:

MAXIeN je určen ke společné aplikaci

s kapalnými hnojivy obsahujícími amidický dusík

(DAM, SAM, roztok močoviny), případně ho lze

použít pro aplikaci na povrch pevných

granulovaných hnojiv, která obsahují

více jak 50 % amidicky vázaného dusíku.

Jeho přidáním se omezují ztráty dusíku

únikem amoniaku do ovzduší.

Použitím přípravku MAXIeN se omezuje přeměna

močoviny na amonnou formu a tím se pozitivně

ovlivňuje průnik dusíku do kořenové zóny

kulturních rostlin.

MAXIeN pozitivně ovlivňuje využití dusíku

rostlinami z použitých hnojiv. Obsažená látka DMSO

navíc přispívá k lepšímu průniku látek

(dusíku) přes listy.


Složení:

N-(n-butyl)

triamid kyseliny thiofosforečné (NBPT) – 20 % hmot.

DMSO


Balení:

20 l HDPE kanystr, 640 l HDPE kontejner


icon icon icon icon icon icon