icon
icon icon icon icon icon icon

Pomocná půdní látka

obsahující inhibitor ureázy NBPT. Inhibuje aktivitu enzymu ureázy a zpomaluje tak enzymatický rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu.


Působení:

MAXIeN je určen ke společné aplikaci s kapalnými hnojivy obsahujícími amidický dusík (DAM, SAM, roztok močoviny), případně ho lze použít pro aplikaci na povrch pevných granulovaných hnojiv, která obsahují více jak 50 % amidicky vázaného dusíku. Jeho přidáním se omezují ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší. Použitím přípravku MAXIeN se omezuje přeměna močoviny na amonnou formu a tím se pozitivně ovlivňuje průnik dusíku do kořenové zóny kulturních rostlin. MAXIeN pozitivně ovlivňuje využití dusíku rostlinami z použitých hnojiv. Obsažená látka DMSO navíc přispívá k lepšímu průniku látek (dusíku) přes listy.


Složení:

N-(n-butyl)

triamid kyseliny thiofosforečné (NBPT) – 20 % hmot.

DMSO


Balení:

20 l HDPE kanystr, 640 l HDPE kontejner