icon
icon

Dvousložkový fungicid

ve formě suspenzního koncentrátu (SC) s preventivním a kurativním účinkem určený k ochraně obilnin proti houbovým chorobám. Dvě účinné látky, azoxystrobin a cyproconazole, slouží jako ochrana před rzí pšeničnou, rzí plevovou a braničnatkou pšeničnou.


Působení přípravku:

Účinná látka azoxystrobin patří do chemické skupiny ß–methoxyakrylátů (strobiluriny), má systemické a translaminární vlastnosti, zastavuje transport elektronů v dýchacím řetězci. Účinek je především protektivní, proto přípravek musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů. Ošetřené porosty jsou delší dobu zelené („green efekt“).
Účinná látka cyproconazole patří do skupiny tiazolových inhibitorů ergosterol-biosyntézy (EBI). Cyproconazole je absorbován asimilujícími částmi rostlin a následně je distribuován akropetálně mízou. Narušuje funkci membrány. Na houbové patogeny působí během penetrace a tvorby haustorií. Vlivem systemického šíření je účinná látka rychle a rovnoměrně rozložena uvnitř rostlinných tkání.


Doporučení pro aplikaci:

SAFE Duo   + ALTRON Silver New


Složení:

azoxystrobin 200 g/l (18,2 % hmot.)

cyproconazole 80 g/l (7,3 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, HDPE-EVOH kanystr