icon
icon

Postřikový fungicidní přípravek

ve formě emulze typu olej ve vodě (EW) se systemickým účinkem k ochraně řepky olejky proti fomové hnilobě brukvovitých, bílé hnilobě a černi řepkové, k ochraně ječmene a pšenice ozimé proti klasovým chorobám.


Působení přípravku:

TEB-azol je systémový fungicidní přípravek s protektivní, kurativní a eradikativní účinností. Obsahuje triazolovou účinnou látku tebuconazole, která se vyznačuje narušením biosyntézy ergosterolu houbových patogenů. Tebuconazole je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn do celé rostliny. TEB-azol vykazuje v řepce olejce růstově-regulační efekt. V případě podzimního použití přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci.


Doporučení pro aplikaci:

TEB-azol 0,8 l/ha + COMMODOR 0,5 l/ha
TEB-azol 0,5 l/ha + Patel 300 EC 0,4 l/ha
TEB-azol + ALMIRO®Altron+ 0,3 l/ha


Složení:

tebuconazole 250 g/l (25,8 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, f-HDPE kanystr