produkty > herbicidy >

plaketa

ALMIRO®Diflufenican

icon

Postřikový selektivní kontaktní herbicid

s reziduálním účinkem

ve formě suspenzního koncentrátu (SC)

k ochraně pšenice ozimé, pšenice špaldy, ječmene ozimého

a ječmene jarního, žita a tritikale

proti jednoletým dvouděložným plevelům.


Působení přípravku:

ALMIRO®Diflufenican je suspenzní koncentrát obsahující

účinnou látku diflufenican, patřící do chemické skupiny

pyridinkarboxamidů, která se používá jako selektivní

kontaktní herbicid s reziduálním účinkem

k hubení jednoletých dvouděložných plevelů

v ozimých obilninách a v ječmeni jarním.

Diflufenican vytváří na povrchu půdy herbicidní film

a je převážně absorbován mladými rostlinami

v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem

a listovou plochou. Citlivé plevele klíčí, ale brzy zežloutnou

a změní barvu do nafialověle-růžové. Růstem nadzemní

části se chloróza šíří a rostliny nekrotizují a odumřou.

Po aplikaci se může objevit na ošetřených rostlinách mírná

přechodná změna barvy, která nebude mít vliv

na následující růst. Za podmínek příznivých pro růst

může reziduální účinek trvat až 8 týdnů po aplikaci.


Doporučení pro aplikaci:

ALMIRO®Diflufenican 0,3 l/ha   + ALMIRO®Flufenacet 0,3 l/ha ™ (kompletní odplevelení pšenice ozimé)


Složení:

diflufenican 500 g/l (50 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, HDPE kanystr


icon