„Plevele pod kontrolou"
icon
icon

Postřikový selektivní kontaktní herbicid

s reziduálním účinkem ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně pšenice ozimé, pšenice špaldy, ječmene ozimého a ječmene jarního, žita a tritikale proti jednoletým dvouděložným plevelům.


Působení přípravku:

ALMIRO®Diflufenican je suspenzní koncentrát obsahující účinnou látku diflufenican, patřící do chemické skupiny pyridinkarboxamidů, která se používá jako selektivní kontaktní herbicid s reziduálním účinkem k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v ozimých obilninách a v ječmeni jarním. Diflufenican vytváří na povrchu půdy herbicidní film a je převážně absorbován mladými rostlinami v době klíčení, sekundárně pak kořenovým systémem a listovou plochou. Citlivé plevele klíčí, ale brzy zežloutnou a změní barvu do nafialověle-růžové. Růstem nadzemní části se chloróza šíří a rostliny nekrotizují a odumřou. Po aplikaci se může objevit na ošetřených rostlinách mírná přechodná změna barvy, která nebude mít vliv na následující růst. Za podmínek příznivých pro růst může reziduální účinek trvat až 8 týdnů po aplikaci.


Doporučení pro aplikaci:

ALMIRO®Diflufenican 0,3 l/ha + ALMIRO®Flufenacet 0,3 l/ha™
(kompletní odplevelení pšenice ozimé)


Složení:

diflufenican 500 g/l (50 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, HDPE kanystr