„Když chcete od vody víc"
icon
icon icon icon icon icon icon icon icon

Rostlinný biostimulant

určený k úpravě pH a tvrdosti vody.


Působení:

ALMIRO H20 Clean obsahuje draselné soli látek schopné ve vodním prostředí vázat dvoj- a troj- mocné kationty do stabilních sloučenin (chelátů). Tím zabraňují nežádoucím reakcím s aplikovanými látkami. Případná neutrální až slabě bazická chemická reakce vody je upravena na požadovanou slabě kyselou reakci (cca pH 6). ALMIRO H20 Clean je také zdrojem draslíku a dusíku v rychle působící amidické formě.


Složení:

dusík (jako N) – min. 4 % hmot.

draslík (jako K 2 O) – min. 17,5 % hmot.

draselné soli EDTA


Balení:

20 l HDPE kanystr