produkty > fungicidy >

plaketa

ALMIRO®Fungicides

icon

Komplexní třísložkový fungicid

ve formě suspenzního koncentrátu (SC)

se systematickým účinkem, určený k

ochraně obilnin a řepky olejky proti houbovým chorobám.


Působení přípravku:

ALMIRO®Fungicides je systémový fungicidní přípravek

obsahující tři účinné látky azoxystrobin, difenoconazole

a tebucanozole s rozdílným mechanismem účinku.

Je určený k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné

a plísni šédé. Působí proti širokému spektru houbových

chorob obilnin. Přípravek je přijímán listy a stonky rostlin

a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn

do celé rostliny.


Azoxystrobin patří mezi strobilurinové deriváty

se systemickým a translaminárním působením.

Inhibuje klíčení spor a růst mycelia. Účinek je především

protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo

na počátku infekce. Působí dlouhodobě a může tak

zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů.

Difenoconazole je systémový fungicid s preventivními

a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině

se šíří akropetálně a translaminárně. Zastavuje vývoj hub

inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách.

Tebuconazole patří mezi triazolové fungicidy

s projektivním, kurativním a eradikativním působením.

Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů

po aplikaci. Přípravek vykazuje v řepce olejce

růstově regulační efekt.


Doporučení pro aplikaci:

ALMIRO®Fungicides   + ALTRON Silver New 0,3 l/ha


Složení:

difenoconazole 125 g/l (11,3 %)

tebuconazole 125 g/l (11,3 %)

azoxystrobin 200 g/l (18 %)


Balení:

4 x 5 l, HDPE/PA kanystr


icon icon