„Trojí síla v jedné dávce"
icon
icon icon

Komplexní třísložkový fungicid

ve formě suspenzního koncentrátu (SC) se systematickým účinkem, určený k ochraně obilnin a řepky olejky proti houbovým chorobám.


Působení přípravku:

ALMIRO®Fungicides je systémový fungicidní přípravek obsahující tři účinné látky azoxystrobin, difenoconazole a tebucanozole s rozdílným mechanismem účinku. Je určený k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné a plísni šédé. Působí proti širokému spektru houbových chorob obilnin. Přípravek je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn do celé rostliny.
Azoxystrobin patří mezi strobilurinové deriváty se systemickým a translaminárním působením. Inhibuje klíčení spor a růst mycelia. Účinek je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce. Působí dlouhodobě a může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů. Difenoconazole je systémový fungicid s preventivními a kurativními účinky. Je absorbován listy a v rostlině se šíří akropetálně a translaminárně. Zastavuje vývoj hub inhibicí biosyntézy ergosterolu v buněčných membránách. Tebuconazole patří mezi triazolové fungicidy s projektivním, kurativním a eradikativním působením. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci. Přípravek vykazuje v řepce olejce růstově regulační efekt.


Doporučení pro aplikaci:

ALMIRO®Fungicides   + ALTRON Silver New 0,3 l/ha


Složení:

difenoconazole 125 g/l (11,3 %)

tebuconazole 125 g/l (11,3 %)

azoxystrobin 200 g/l (18 %)


Balení:

4 x 5 l, HDPE/PA kanystr