produkty > herbicidy >

plaketa

LECTOR Max

icon

Postřikový herbicidní přípravek

ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG)

k hubení jednoletých dvouděložných plevelů

v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním,

ovsu setém ozimém a jarním,

žitě ozimém a tritikale ozimém.


Působení přípravku:

Přípravek LECTOR Max obsahuje účinné látky

tribenuron-methyl (sulfonylmočovina)

a florasulam (triazolopyrimidin), obě patří

do skupiny tzv. ALS inhibitorů, látek inhibujících aktivitu

klíčového enzymu acetolaktát syntázy.

Tato inhibice se projevuje zástavou buněčného dělení

v meristematických pletivech, omezeným transportem

asimilátů floémem a následně zastavením růstu.

Obě účinné látky jsou po aplikaci rychle vstřebávány listy

a omezenou dobu i kořeny. Vlhko a teplota nad 10 °C

zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst

téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození

(chlorózy a nekrózy na horních listech,

postupné zavadnutí a vyschnutí plevelů)

se projeví za optimálních podmínek do 10 dní po aplikaci,

max. do 2 týdnů.


Složení:

florasulam 200 g/kg ( 20% hmot. )

tribenuron-methyl 600 g/kg (60% hmot. )


Balení:

12 x 250 g


icon