„Vyčistí vaše pole"
icon
icon

Postřikový herbicidní přípravek

ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém ozimém a jarním, žitě ozimém a tritikale ozimém.


Působení přípravku:

Přípravek LECTOR Max obsahuje účinné látky tribenuron-methyl (sulfonylmočovina) a florasulam (triazolopyrimidin), obě patří do skupiny tzv. ALS inhibitorů, látek inhibujících aktivitu klíčového enzymu acetolaktát syntázy. Tato inhibice se projevuje zástavou buněčného dělení v meristematických pletivech, omezeným transportem asimilátů floémem a následně zastavením růstu. Obě účinné látky jsou po aplikaci rychle vstřebávány listy a omezenou dobu i kořeny. Vlhko a teplota nad 10 °C zvyšují účinnost přípravku. Citlivé plevele přestanou růst téměř okamžitě po aplikaci, symptomy poškození (chlorózy a nekrózy na horních listech, postupné zavadnutí a vyschnutí plevelů) se projeví za optimálních podmínek do 10 dní po aplikaci, max. do 2 týdnů.


Složení:

florasulam 200 g/kg ( 20% hmot. )

tribenuron-methyl 600 g/kg (60% hmot. )


Balení:

12 x 250 g