„STOP výdrolu a pýru"
icon
icon icon

Postřikový herbicidní selektivní přípravek

ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých jednoděložných plevelů a pýru plazivého v cukrovce a řepce olejce ozimé.


Působení přípravku:

ALMIRO®Quizalofop je selektivní postemergentní herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným (trávovitým) plevelům. Přípravek účinkuje systemicky,
účinná látka quizalofop-P-ethyl proniká přes listy vzešlých plevelů a meristematickým pletivem je rozváděna do celé rostliny. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, tím dochází ke zničení pletiv u citlivých trav. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost podporují účinnost přípravku.


Složení:

quizalofop-P-ethyl 50 g/l (5,5 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, HDPE/PA kanystr