produkty > herbicidy >

plaketa

ALMIRO®Quizalofop

icon

Postřikový herbicidní selektivní přípravek

ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC)

k postemergentnímu hubení jednoletých jednoděložných

plevelů a pýru plazivého v cukrovce a řepce olejce ozimé.


Působení přípravku:

ALMIRO®Quizalofop je selektivní postemergentní herbicid

proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným (trávovitým)

plevelům. Přípravek účinkuje systemicky, účinná látka

quizalofop-P-ethyl proniká přes listy vzešlých plevelů

a meristematickým pletivem je rozváděna do celé rostliny.

Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných

kyselin, tím dochází ke zničení pletiv u citlivých trav.

Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají.

Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost podporují

účinnost přípravku.


Složení:

quizalofop-P-ethyl 50 g/l (5,5 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, HDPE/PA kanystr


icon icon