„Okamžitý přísun živin"
icon
icon icon icon icon icon icon icon icon

Kapalný koncentrát

komplexně vázaných mikroživin v jejich dobře využitelných formách pro podporu růstu a vývoje rostlin.


Působení:

Kapalný koncentrát ALMIRO ALL Mikro je určen na preventivní zabezpečení výživy rostlin stopovými rostlinnými živinami formou listové aplikace. Chelátová forma mikroživin vytváří předpoklady pro rychlý a účinný vstup. Zastoupení mikroelementů v hnojivu zohledňuje požadavky převážné většiny pěstovaných rostlin na přísun esenciálních stopových biogenních prvků. Podporuje procesy fotosyntézy, rozvoj listové plochy a tvorbu chlorofylu. Kapalný koncentrát ALMIRO ALL Mikro dále pozitivně ovlivňuje příjem makroživin (N, P, K).


Složení:

dusík celkový (jako N)

min. 7 % hmot.

síra celková (jako SO 3 )

min. 1,8 % hmot.

bor (jako etanolaminový komplex)

min. 1,7 % hmot.

mangan (jako komplex EDTA)

min. 1,9 % hmot.

zinek (jako komplex EDTA)

min. 0,9 % hmot.

měď (jako komplex EDTA)

min. 0,9 % hmot.

molybden (ve formě molybdenanu)

min. 0,07 % hmot.


Balení:

3 l HDPE kanystr