icon
icon icon icon

Postřikový selektivní herbicid

ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a pýru plazivého v cukrovce, krmné řepě, řepce a slunečnici.


Působení přípravku:

GRAFOP je systémový herbicid absorbovatelný povrchem listů s translokací po celé rostlině. Působící jak v xylému, tak i floému a hromadící se v meristematické tkáni. Herbicid ze skupiny propionové kyseliny, působí podobně jako inhibitor acetyl CoA karboxylázy (ACCase). Chizalofop-P-ethyl je trávovitými plevely rychle absorbován a uvnitř rostlin systémově rozváděn do listů, stonků, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. Mechanismus účinku spočívá v inhibici syntézy mastných kyselin, čímž dochází ke zničení pletiv citlivých trav. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Herbicidní účinek se podle povětrnostních podmínek projeví za 7-14 dní po aplikaci. Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost podporují účinnost přípravku. Za podmínek nepříznivých pro růst (sucho a chlad) se projeví později.


Složení:

chizalofop-P-ethyl 50 g/l (5 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, HDPE-EVOH kanystr