„Houbové choroby bez šance"
icon
icon icon

Postřikový fungicidní přípravek

se systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně řepky olejky, ječmene, pšenice, žita ozimého a tritikale proti houbovým chorobám.


Působení přípravku:

Patel 300 EC působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu, který je nezbytný pro výstavbu buněčných membrán patogenních organismů. Systémově působící účinná látka
prothioconazole po aplikaci rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportována i do těch částí rostlin, které postřikem nebyly přímo zasaženy. Vyznačuje se protektivním i kurativním účinkem a dlouhým reziduálním působením.


Doporučení pro aplikaci:

Patel 300 EC 0,4 l/ha + ALMIRO®Tebuconazole 0,25 l/ha
Patel 300 EC 0,4 l/ha + TEB-azol 0,5 l/ha
Patel 300 EC 0,4 l/ha + COMMODOR 0,5 l/ha
Patel 300 EC + ALTRON Silver New 0,3 l/ha


Složení:

prothioconazole 300 g/l (28,04 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, HDPE kanystr