produkty > fungicidy >

plaketa

Patel 300 EC

icon

Postřikový fungicidní přípravek

se systémovým účinkem ve formě emulgovatelného
koncentrátu (EC) k ochraně řepky olejky, ječmene,
pšenice, žita ozimého a tritikale proti houbovým chorobám.


Působení přípravku:

Patel 300 EC působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu,
který je nezbytný pro výstavbu buněčných membrán
patogenních organismů. Systémově působící účinná látka
prothioconazole po aplikaci rychle proniká do vodivých
pletiv a je akropetálně transportována i do těch částí rostlin,
které postřikem nebyly přímo zasaženy. Vyznačuje se
protektivním i kurativním účinkem a dlouhým reziduálním
působením.


Doporučení pro aplikaci:

Patel 300 EC 0,4 l/ha   + ALMIRO®Tebuconazole 0,25 l/ha
Patel 300 EC 0,4 l/ha   + TEB-azol 0,5 l/ha
Patel 300 EC 0,4 l/ha   + COMMODOR 0,5 l/ha
Patel 300 EC 0,4 l/ha   + ALTRON Silver New 0,3 l/ha


Složení:

prothioconazole 300 g/l (28,04 % hmot.) 


Balení:

4 x 5 l, HDPE kanystr 


icon icon