„Šetrný a efektivní vnos síry"
icon
icon icon icon icon icon icon icon icon

Rostlinný biostimulant

určený pro rychlé dodání síry listovou aplikací.


Působení:

Rostlinný biostimulant ALMIRO SN Prosulfan je zdrojem rychle působící thiosiranové a pozvolna působící elementární síry. Doprovodným účinkem síry je zvýšení odolnosti rostlin vůči houbovým chorobám (pozitivně působí proti padlí). Síra u obilnin významně zlepšuje kvalitativni potravinářské parametry zrna. U řepky olejky a ostatních olejnin zvyšuje obsah oleje v semenu. Vedle síry je ALMIRO SN Prosulfan také zdrojem dusíku v amonné i rychle působící amidické formě.


Složení:

dusík celkový (jako N) – min. 14,5 % hmot.

dusík amonný (jako N) – min. 10 % hmot.

dusík močovinový (jako N) – min. 4,5 % hmot.

síra celková (jako S) – min. 22,5 % hmot.


Balení:

20 l HDPE kanystr, 1000 I HDPE kontejner