„Podzim bez starostí"
icon
icon

Postřikový herbicidní přípravek

ve formě suspenzního koncentrátu (SC), určený k ochraně proti jednoděložným a dvouděložným jednoletým plevelům v pšenici ozimé při podzimní preemergentní a časně postemergentní aplikaci.


Působení přípravku:

ALMIRO®Flufenacet je herbicid sloužící pro kontrolu jednoděložných a dvouděložných jednoletých plevelů v pšenici ozimé. Má vysokou účinnost na psárky, jílky, sveřepy i na rezistentní populace chundelky metlice. Vykazuje vedlejší účinnost na některé dvouděložné plevele např. heřmánkovce, ptačinec. Nejlépe účinkuje na mladé vzcházející plevele. ALMIRO®Flufenacet obsahuje účinnou látku flufenacet, která proniká do půdy a je přijímána hlavně kořenovým systémem, hypokotylem nebo klíčícími rostlinkami plevelů. V plevelných rostlinách je rozváděn převážně xylémem do růstových vrcholů.


Doporučení pro aplikaci:

ALMIRO®Flufenacet 0,3 l/ha + ALMIRO®Diflufenican 0,3 l/ha™
(kompletní odplevelení pšenice ozimé)


Složení:

flufenacet 500 g/l (50 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, HDPE/EVOH kanystr