produkty > herbicidy >

plaketa

ALMIRO®Flufenacet

icon

Postřikový herbicidní přípravek

ve formě suspenzního koncentrátu (SC),

určený k ochraně proti jednoděložným

a dvouděložným jednoletým plevelům

v pšenici ozimé při podzimní preemergentní

a časně postemergentní aplikaci.


Působení přípravku:

ALMIRO®Flufenacet je herbicid sloužící pro kontrolu

jednoděložných a dvouděložných jednoletých plevelů

v pšenici ozimé. Má vysokou účinnost na psárky, jílky,

sveřepy i na rezistentní populace chundelky metlice.

Vykazuje vedlejší účinnost na některé dvouděložné plevele

např. heřmánkovce, ptačinec. Nejlépe účinkuje

na mladé vzcházející plevele.

ALMIRO®Flufenacet obsahuje účinnou látku flufenacet,

která proniká do půdy a je přijímána hlavně

kořenovým systémem, hypokotylem nebo klíčícími

rostlinkami plevelů. V plevelných rostlinách je rozváděn

převážně xylémem do růstových vrcholů.


Doporučení pro aplikaci:

ALMIRO®Flufenacet 0,3 l/ha   + ALMIRO®Diflufenican 0,3 l/ha ™ (kompletní odplevelení pšenice ozimé)


Složení:

flufenacet 500 g/l (50 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, HDPE/EVOH kanystr


icon icon