„Pro zdravé porosty"
icon
icon icon

Postřikový fungicidní přípravek

ve formě suspenzního koncentrátu (SC) se systemickým účinkem k preventivní a kurativní aplikaci, určený k ochraně pšenice ozimé, tritikale ozimého, žita ozimého, ječmene jarního a řepky ozimé proti houbovým chorobám.


Působení přípravku:

TALMIRO®Tebuconazole je systémově působící přípravek s preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru hospodářsky významných houbových chorob v řepce ozimé a obilninách (pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, ječmen jarní). Obsahuje účinnou látku tebuconazole, která vyniká velmi dobrou dobou trvání účinku a to sv délce 3-4 týdnů po aplikaci. ALMIRO®Tebuconazole vykazuje v řepce olejce růstově-regulační efekt, který po podzimním ošetření snižuje poškození porostů vyzimování a pro jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.


Doporučení pro aplikaci:

ALMIRO®Tebuconazole 0,25 l/ha + Patel 300 EC 0,4 l/ha
ALMIRO®Tebuconazole 0,4 l/ha + COMMODOR 0,5 l/ha
ALMIRO®Tebuconazole + ALTRON Silver New 0,3 l/ha


Složení:

tebuconazole 500 g/l (50 % hmot.)


Balení:

4 x 5 l, HDPE kanystr