Kvalita, inovace a tradice

Zákazníci společnosti ALMIRO do dnešní doby znali a používali ALTRON Silver New. Síla přípravku spočívající zejména v kombinaci podpůrných látek s různým mechanismem účinku, obsahu makro a mikroprvků, komplexu organických kyselin a jednoduchých cukrů, vše stabilizováno v koloidním roztoku nanostříbra. Kombinace těchto látek tak dohromady vytvářela ojedinělý produkt na českém trhu. Oblíbený a hojně používaný ALTRON Silver New se po delší době dočkal svého vylepšeného nástupce.

 

Více jak dvacetileté zkušenosti a neustále snahy o inovaci přinesly začátkem roku 2024 novinku ALMIRO®Altron+. Použití unikátní technologie ALMIRO®TECHNOLOGY při výrobě staví přípravek na přední místa v kategorie rostlinných biostimulantů. Nová generace klade důraz na poskytování špičkových řešení v oblasti růstu a zdraví rostlin. Unikátní spojení mnoha sloučenin, vyšší stabilita látek v přípravku a aplikovaném roztoku, efektivnějším vstřebávání do rostliny a zejména vysoká stabilizace výnosů v dlouhodobém horizontu podtrhuje celkovou výjimečnost tohoto produktu. Již při jarních regeneracích, které se rozhodně nevyplatí podcenit, si zákazníci mohou nový  ALMIRO®Altron+ vyzkoušet.

 

Porosty ozimů potřebují po zimě dostatečně zregenerovat a nastartovat svůj metabolizmus. Začátkem jara je podstatné se zaměřit na podporu nárůstu kořenové hmoty. Mohutnější kořenový systém znamená lepší čerpání živin z půdy a vyšší efektivitu hnojení. ALMIRO®Altron+ nabízí rychlou aktivaci růstu a vývoje rostlin. Velkou přednostní je jeho použití ve vše plodinách a všech růstových fázích rostlin. Jarní společné aplikace s fungicidy a insekticidy efektivně ovlivní účinnost používaných pesticidů a celkově podpoří vyrovnaný vývoj porostů. Pro foliární aplikace se doporučuje používat v dávce 0,3 l/ha. Je potřeba si uvědomit, že správná podpora jarní regenerace ozimých porostů se v mnoha případech projeví na konečném výnosu a kvalitě.

 

Spolehlivá herbicidní ochrana

Nástup jara není jen o regeneraci porostů, ale mnohé plochy ozimých obilnin bude zapotřebí herbicidně ošetřit. Přípravek LECTOR Max Vám na jaře nabízí spolehlivou ochranu ozimých a jarních obilnin. Obsahuje dvě osvědčené účinné látky florasulam a tribenuron-methyl. Tento dvousložkový herbicid tak představuje ideální řešení při ochraně obilnin proti dvouděložným plevelům, jako jsou svízel přítula, heřmánky, hluchavky, chrpa, máky, merlíky, pomněnka, violky, pcháč, výdrol řepky a všechny brukvovité plevele. Vysokou selektivitu k ošetřovaným obilninám velmi dobře doplňuje možnost použití přípravku v OP II. stupně podzemních a povrchových vod. Při použití se řídíme dle růstové fáze plevelů v době aplikace. Dávku 25 g/ha aplikujeme co nejdříve na jaře od plně rozvinutých děložních lístků do fáze 6. pravých listů (max. do 8. pravých listů). LECTOR Max Vám přináší cenově zajímavé a účinné řešení herbicidní ochrany Vašich obilnin.

 

V boji s výdrolem obilnin a pýrem můžete využít přípravku ALMIRO®Quizalofop. Jedná se o selektivní postemergentní herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům. Obsahuje účinnou látku quizalofop-P-ethyl a je registrovaný pro použití v řepce olejce a cukrovce.

 

Účinně proti chorobám

Jarní ochranu řepky ozimé proti fomové hnilobě, alternáriové skvrnitosti brukvovitých a cylindrosporióze Vám poskytne ALMIRO®Tebuconazole. Jak už samotný název napovídá, jedná se o systémový fungicidní přípravek s účinnou látkou tebuconazole. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností a je registrován i do ozimých obilnin a ječmene jarního. Doporučené dávkování je 0,5 l/ha.

 

Zajímavou kombinaci tří účinných látek difenoconazole, azoxystrobin a tebuconazole nabízí vícesložkový fungicidní přípravek ALMIRO®Fungicides. Spolehlivě účinkuje proti celému spektru hospodářsky důležitých chorob. Uplatnění nalezne zejména proti braničnatkám, rzím, padlí, hnědě skvrnitosti ječmene, ale i při ochraně řepky ozimé proti plísni šedé. Přípravek se aplikuje preventivně anebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob v dávce 0,9–1 l/ha.

Společnost ALMIRO má ve svém portfoliu celkem čtyři fungicidy a jedním z nich je i přípravek Patel 300 EC. Obsahuje účinnou látku prothioconazole, která je považována za jeden z nejúčinnějších azolů. Patel 300 EC je širokospektrální fungicid s registrací v obilninách a řepce olejce, jehož velkou výhodou je použití proti chorobám obilnin prakticky v celém aplikačním období. Od chorob pat stébel, přes listové choroby až po choroby klasové. Samostatně se aplikuje postřikem v množství 0,65 l/ha. Patel 300 EC lze použít samostatně, ale je také výborným partner pro řadu dalších fungicidů.

 

Jedním z nich může být i přípravek COMMODOR, který uzavírá segment fungicidů. Jedná se o širokospektrální fungicid obsahující účinnou látku azoxystrobin. Vyniká dlouhodobým působením a může zabránit vzniku nové infekce. Přípravek se silným green efektem působí převážně preventivně proti širokému spektru houbových chorob obilnin i řepky ozimé. COMMODOR se aplikuje v doporučené dávce 0,8-1,0 l/ha.

18/03/2024

obr