Silné a zdravé porosty již na podzim

Regulace škodlivých činitelů včetně plevelů je nezbytnou součástí při pěstování ozimé řepky. Samotná řepka má v časných růstových fázích malou konkurenční schopnost. Pokud ji plevele rychle přerostou, může dojít k poškození porostu a narušení kvalitního podzimního vývoje. Ošetření je třeba dobře promyslet a zvolit správnou herbicidní ochranu.

 

Spolehlivě proti výdrolu a pýru

Účinné řešení při ochraně řepky ozimé proti plevelnému výdrolu obilnin Vám nabízí ALMIRO®Quizalofop. Přípravek aplikujeme v dávce 0,7–1 l/ha, a to nejlépe ve stádiu od 2.–3. listu do odnožování. Tento selektivní postemergentní herbicid obsahuje účinnou látku quizalofop-P-ethyl a je registrován pro použití v řepce olejce a cukrovce. V případě výskytu pýru plazivého aplikujeme ALMIRO®Quizalofop v dávce 2–2,5 l/ha, a to podle intenzity zaplevelení a vegetačních podmínek v době aplikace. Výhodou přípravku je vysoká selektivita, rychlost účinku a také jeho použití v OP II. stupně podzemních a povrchových vod.

 

Účinná regulace a fungicidní ochrana

Důležitou roli při ochraně řepky na podzim hraje kvalitní a včasně provedená fungicidní ochrana, která je spolu s regulací porostu základem pro dobré přezimování řepky. Regulaci včetně spolehlivé ochrany Vám nabízí širokospektrální systémový fungicid ALMIRO®Tebuconazole obsahující účinnou látku tebuconazole. Ošetření provádíme ve stadiu 4–8 listů v dávce 0,4 l/ha.

 

Podpora ochrany a vývoje rostlin

Ideální kombinací, jak udržet výborný zdravotní stav rostlin, je spojení fungicidu s ALTRONEM Silver New. Tato kombinace podpoří zlepšení zdravotního stavu porostu, a to díky pozitivnímu ovlivnění imunity rostlin a podpoře průniku účinné látky fungicidu. Doporučená kombinace je 0,3 l/ha ALTRONU Silver New + 0,4 l/ha ALMIRO®Tebuconazole. Aplikaci ALTRONU Silver New můžeme na podzim provést i v porostech ozimých obilnin. V časných vývojových fázích podpoříme tvorbu odnoží a nárůst kořenového vlášení. ALTRON Silver New doporučujeme aplikovat v dávce 0,3 l/ha, a to již od 2.–3. listu obilnin.

 

Praxí osvědčené podzimní ošetření obilnin

Kvalitní a včasný herbicidní zásah jako u řepky ozimé je stejně důležitý i při pěstování obilnin. Osvědčenou jistotu proti plevelům včetně výdrolu řepky nabízí kombinace přípravků ALMIRO®Diflufenican a ALMIRO®Flufenacet. ALMIRO®Diflufenican obsahuje účinnou látku diflufenican 500 g/l a je registrován k ošetření ozimých obilnin a ječmene jarního v dávce 0,125–0,375 l/ha. Účinkuje proti širokému spektru dvouděložných plevelů. ALMIRO®Flufenacet obsahuje účinnou látku flufenacet 500 g/l a představuje efektivní řešení v ochraně proti jednoděložným plevelům, jako jsou chundelka, psárka, jílky, ale i sveřep jalový. Jeho velkou výhodou je i dlouhé reziduální působení. ALMIRO®Flufenacet je registrován pro podzimní použití v pšenici ozimé v dávce 0,24–0,35 l/ha. Ideální kombinaci pro podzimní řešení trav a dvouděložných plevelů v ozimých obilninách nabízí tank-mix obou přípravků v dávce 0,3 l/ha ALMIRO®Diflufenican + 0,3 l/ha ALMIRO®Flufenacet.

11/09/2023

obr