Podzim bez starostí

Zajistit si kvalitní start a mít na podzim dobře nakročeno k silnému a zdravému porostu je cílem každého pěstitele. Správná volba odrůdy, předseťové přípravy, termín a hustota setí jsou jedny z mnoha faktorů, které ovlivňují vitalitu a zdraví rostlin. Neméně podstatný je i vhodně zvolený výběr herbicidního ošetření, který zajistí odstranění nežádoucí konkurence a dodá kulturním rostlinám dostatek živin, vody a prostoru pro nenarušený růst. V neposlední řadě svoji důležitou roli hraje listová výživa, která přispívá k přísunu potřebné energie a nastartování metabolismu rostlin.


Osvědčené řešení plevelů v ozimých obilninách

Kvalitní herbicidní zásah je při pěstování obilnin základním agrotechnickým prvkem. Podzimní ochrana se stala v posledních letech základním kamenem v boji proti rezistentním plevelům. Herbicidní přípravky ALMIRO®Diflufenican a ALMIRO®Flufenacet poskytují spolehlivý zásah a pomáhají tak vyřešit otázku komplexního odplevelení ozimých obilnin. ALMIRO®Diflufenican obsahuje účinnou látku diflufenican 500 g/l a je registrován k ošetření ozimých obilnin a ječmene jarního v dávce 0,125–0,375 l/ha. Účinkuje proti širokému spektru dvouděložných plevelů. ALMIRO®Flufenacet obsahuje účinnou látku flufenacet 500 g/l a představuje efektivní řešení v ochraně proti jednoděložným plevelům, jako jsou chundelka, psárka, jílky, ale i sveřep jalový. Jeho velkou výhodou je i dlouhé reziduální působení. ALMIRO®Flufenacet je registrován pro podzimní použití v pšenici ozimé v dávce 0,24–0,35 l/ha. Ideální kombinaci pro podzimní řešení trav a dvouděložných plevelů v ozimých obilninách nabízí tank-mix obou přípravků v dávce 0,3 l/ha ALMIRO®Diflufenican + 0,3 l/ha ALMIRO®Flufenacet.

 

Podzimní ochrana řepky olejky

Řepka ozimá má v časných růstových fázích malou konkurenční schopnost. Pokud ji plevele rychle přerostou, může dojít k poškození porostu a narušení kvalitního podzimního vývoje. Obecně se řídíme stádiem růstu plevelů nezávisle na vývojovém stádiu kulturní plodiny. Účinné řešení při ochraně řepky proti plevelnému výdrolu obilnin nabízí ALMIRO®Quizalofop. Přípravek aplikujeme v dávce 0,7–1 l/ha, a to nejlépe ve stádiu od 2.–3. listu do odnožování. Tento selektivní postemergentní herbicid obsahuje účinnou látku quizalofop-P-ethyl 50 g/l a je registrován pro použití v řepce olejce a cukrovce. V případě výskytu pýru plazivého aplikujeme ALMIRO®Quizalofop v dávce 2–2,5 l/ha, a to podle intenzity zaplevelení a vegetačních podmínek v době aplikace. Výhodou přípravku je vysoká selektivita, rychlost účinku a také jeho použití v OP II. stupně podzemních a povrchových vod.

 

Důležitou roli při ochraně řepky na podzim hraje kvalitní a včasně provedená fungicidní ochrana, která je spolu s regulací porostu základem pro dobré přezimování řepky. Spolehlivé řešení nabízí širokospektrální systémový fungicid ALMIRO®Tebuconazole obsahující účinnou látku tebuconazole 500 g/l. Správně provedená aplikace přípravku zajistí, aby řepka vytvořila přisedlé listové růžice s mohutným kořenovým systémem, snížila výšku vegetačního vrcholu a vytvořila silný kořenový krček. Fungicidní účinek nám pomůže ochránit řepku ozimou proti houbovým chorobám, jako je fomová hniloba brukvovitých. Ošetření ALMIRO®Tebuconazolem provádíme ve stadiu 4–8 listů v dávce 0,4 l/ha. Ideální kombinací, jak udržet výborný zdravotní stav rostlin, je spojení fungicidu s ALTRONEM Silver New. Tato kombinace podpoří zlepšení zdravotního stavu porostu, a to díky pozitivnímu ovlivnění imunity rostlin a podpoře průniku účinné látky fungicidu. Doporučená kombinace je 0,4 l/ha ALMIRO®Tebuconazole + 0,3 l/ha ALTRON Silver New.

 

Podpora ochrany a vývoje rostlin

ALTRON Silver New nabízí zejména rychlou aktivaci růstu a vývoje rostlin. Díky spojení podpůrných látek s různým mechanismem účinku, obsahu makro a mikroprvků, komplexu organických kyselin a jednoduchých cukrů (stabilizováno v koloidním roztoku nanostříbra), se pozitivně ovlivní vyrovnaný vývoj porostu a zakořenění rostlin. Mohutnější kořeny snáze přijímají živiny a rostliny tak lépe překonávají stresová období. Aplikaci ALTRONU Silver New lze na podzim provést nejen v porostech řepky ozimé, ale i v porostech ozimých obilnin. V časných vývojových fázích podpoříme tvorbu odnoží a nárůst kořenového vlášení. ALTRON Silver New doporučujeme aplikovat v dávce 0,3 l/ha, a to již od 2.–3. listu obilnin.

11/08/2023

obr