Správnou cestu je dobré zvolit hned na začátku

S nástupem jara je třeba provést kontrolu porostů. Pozornost bychom měli věnovat přezimování rostlin a vyhodnotit, jak moc jsou porosty poškozené. Podle počtu životaschopných rostlin rozhodujeme o jarní regeneraci, případné zaorávce a novém výsevu. Nezapomínáme soustředit se i na možný výskyt škůdců a včasná herbicidní ošetření. Vydat se tím správným směrem Vám hned na začátku pomůže společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o., která Vám i v letošním roce nabízí několik přípravků určených k ochraně a výživě rostlin.

 

Efektivní ochrana obilnin

Prvním vstupem do obilnin by mělo být regenerační přihnojení porostů. Hnojením podporujeme regeneraci a optimální zahuštění. Formu hnojiva volíme dle aktuálního stavu porostu, počtu odnoží, ale i termínu hnojení. Většina ozimých obilnin byla herbicidně ošetřena již na podzim. Přesto zůstává část ploch připravena pro jarní aplikace herbicidů. Ať už provedete ošetření z důvodu oprav nebo Vámi zvolené technologie, společnost ALMIRO Vám nabízí spolehlivé řešení v podobě přípravku LECTOR Max. Dvousložkový herbicid pro jarní ošetření ozimých i jarních obilnin obsahuje účinné látky florasulam a tribenuron-methyl. Vysokou účinnost na svízel a další široké spektrum plevelů spodního patra velmi dobře doplňuje možnost použití přípravku v OP II. stupně podzemních a povrchových vod.

 

Spolehlivě proti chorobám

Kvalitní fungicidní ochrana patří k základním opatřením, jak snížit rozsah poškození porostů houbovými chorobami. Včasná aplikace fungicidů nám ve velké míře rozhoduje o výši finálního výnosu, ale také o jeho kvalitě. Společnost ALMIRO má ve své nabídce celkem tři širokospektrální fungicidy.

Jarní ochranu řepky ozimé proti fomové hnilobě, alternáriové skvrnitosti brukvovitých a cylindrosporióze Vám poskytne ALMIRO®Tebuconazole. Jak už samotný název napovídá, jedná se o systémový fungicidní přípravek s účinnou látkou tebuconazole. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností a je registrovaný i do ozimých obilnin a ječmene jarního. Doporučené dávkování je 0,5 l/ha.

Unikátní formulaci a kombinaci tří účinných látek difenoconazole, azoxystrobin a tebuconazole nabízí vícesložkový fungicidní přípravek ALMIRO®Fungicides. Spolehlivě účinkuje proti celému spektru hospodářsky důležitých chorob. Uplatnění nalezne zejména proti braničnatkám, rzím, padlí, hnědé skvrnitosti ječmene, ale i při ochraně řepky ozimé proti plísni šedé. Přípravek se aplikuje preventivně anebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob v dávce 0,9–1 l/ha.

Segment fungicidů nám uzavírá přípravek Patel 300 EC. Obsahuje účinnou látku prothioconazole, která je považována za jeden z nejúčinnějších azolů. Patel 300 EC je širokospektrální fungicid s registrací v obilninách a řepce olejce, jehož velkou výhodou je použití proti chorobám obilnin prakticky v celém aplikačním období. Od chorob pat stébel přes listové choroby až po choroby klasové. Samostatně se aplikuje postřikem v množství 0,65 l/ha. Patel 300 EC je také výborným partnerem pro řadu dalších fungicidů.

Zajímavou kombinaci nabízí například spojení s přípravkem COMMODOR. Jedná se o širokospektrální fungicid obsahující účinnou látku azoxystrobin. Vyniká dlouhodobým působením a může zabránit vzniku nové infekce. Přípravek se silným green efektem působí převážně preventivně proti širokému spektru houbových chorob obilnin i řepky ozimé. COMMODOR se aplikuje v doporučené dávce 0,8–1,0 l/ha.

 

Stop výdrolu a pýru

V boji s výdrolem obilnin a pýrem můžete využít přípravek ALMIRO®Quizalofop. Jedná se o selektivní postemergentní herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům. Obsahuje účinnou látku quizalofop-P-ethyl a je registrovaný pro použití v řepce olejce a cukrovce. Přípravek aplikujeme proti plevelnému výdrolu obilnin v dávce 0,7–1 l/ha, a to nejlépe ve stádiu od 2.–3. listu do odnožování. V případě výskytu pýru plazivého aplikujeme ALMIRO®Quizalofop v dávce 2–2,5 l/ha. Výhodou přípravku je vysoká selektivita, rychlost účinku a také jeho použití v OP II. stupně podzemních a povrchových vod.

 

Úspěšná regenerace

Jarní regeneraci rostlin se vyplatí nepodcenit. Jak se nám tento krok povede, se v mnoha případech projeví na konečném výnosu a kvalitě. Začátkem jara je podstatné zaměřit se na podporu nárůstu kořenové hmoty. Mohutnější kořenový systém znamená lepší čerpání živin z půdy a vyšší efektivitu hnojení. ALTRON Silver New nabízí rychlou aktivaci růstu a vývoje rostlin. Díky kombinaci podpůrných látek s různým mechanismem účinku, obsahu makro a mikroprvků, komplexu organických kyselin a jednoduchých cukrů (vše stabilizováno v koloidním roztoku nanostříbra) je ALTRON Silver New jedinečným. Velkou přednostní je jeho použití ve všech plodinách a všech růstových fázích rostlin. Jarní společné aplikace s fungicidy efektivně ovlivní účinnost používaných pesticidů a celkově podpoří vyrovnaný vývoj porostů. Pro foliární aplikace se doporučuje používat v dávce 0,3 l/ha.

Podstatné je zaměřit se i na využití síry při listové výživě obilnin. Aplikace kapalného hnojiva ALMIRO®SN Prosulfan společně s fungicidy do pšenice ozimé dosáhla nejlepšího výsledku, a to díky thiosíranové formulaci. ALMIRO®SN Prosulfan je zdrojem rychle působící thiosíranové a pozvolna působící elementární síry. Vedle síry obsahuje také dusík v amonné i rychle působící amidické formě. ALMIRO®SN Prosulfan aplikujeme v dávce 5 l/ha anebo v případě dvou aplikací 3 l/ha.

V případě deficitu zinku nabízí rychlé řešení kapalné hnojivo ALMIRO®Zinetic. Je zdrojem vysoce účinné acetáto-uroniové formy zinku. Kromě okamžitého dodání tohoto prvku ALMIRO®Zinetic podporuje lepší zakořenění, růst a vývoj rostlin. Doporučená dávka je 0,8 l–1,0 l/ha.


Věříme, že si z naší nabídky vybere každý pěstitel a správným rozhodnutím přispěje k vysoké a kvalitní sklizni.

01/03/2023

obr