Podzim s Čedokem prodlouženo do 14. 11. 2022

Vážení zákazníci,

prodloužili jsme pro Vás podzimní sezónní akci s víceúčelovými poukazy od cestovní kanceláře Čedok.


AKCE prodloužena do 14. 11. 2022


ALTRON Silver New

směs biologicky aktivních látek, látek zvyšujících hladinu fytohormonů a látek Krebsova cyklu,

stabilizovaných v roztoku nanostříbra


  • za každých 60 litrů poukaz Čedok v hodnotě 5.000 Kč


ALMIRO®Tebuconazole

fungicid | tebuconazole 500 g/l

                

  • za každých 40 litrů poukaz Čedok v hodnotě 5.000 Kč


ALMIRO®Diflufenican

herbicid | diflufenican 500 g/l

                

  • za každých 40 litrů poukaz Čedok v hodnotě 3.000 Kč


ALMIRO®Flufenacet

herbicid | flufenacet 500 g/l

                

  • za každých 40 litrů poukaz Čedok v hodnotě 3.000 Kč


ALMIRO®Quizalofop

herbicid | quizalofop-P-ethyl 50 g/l

                

  • za každých 80 litrů poukaz Čedok v hodnotě 3.000 Kč


SPECIÁLNÍ AKCE:


ALMIRO®Fungicides

fungicid | difenoconazole 125 g/l

                tebuconazole 125 g/l

                azoxystrobin 200 g/l


  • za každých 50 litrů poukaz Čedok v hodnotě 5.000 Kč


LECTOR Max

herbicid | florasulam 200 g/kg

                tribenuron-methyl 600 g/kg


  • za každé 3 kg poukaz Čedok v hodnotě 5.000 Kč


Akce je určena pro konečné uživatele přípravků. Každý získaný poukaz od společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

v hodnotě 3 000 Kč a 5 000 Kč bude konečnému uživateli prodán za 5 Kč.

Kopii faktur dokládající nákup zboží musí zákazník doložit do jednoho měsíce od ukončení akce a to na emailu info@almiro.cz

01/11/2022

obr