Jak si na podzim zajistit kvalitní start a nakročit k silnému a zdravému porostu?

Nepodcenit ochranu a výživu rostlin na podzim se jistě vyplatí. Správný výběr herbicidního ošetření nám zajistí odstranění nežádoucí konkurence a dodá tak kulturním rostlinám dostatek živin, vody a prostoru pro nenarušený růst. Vhodně zvolená listová výživa přispěje k přísunu potřebné energie a nastartování metabolizmu rostlin. Klíčem k vysokému výnosu a potřebné kvalitě konečné produkce je mít silný a zdravý porost právě již na podzim.

 

Osvědčené řešení plevelů v ozimých obilninách

Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. pro Vás v letošním roce přichystala několik novinek. ALMIRO®Diflufenican a ALMIRO®Flufenacet Vám poskytnou spolehlivý herbicidní zásah a pomohou Vám vyřešit otázku komplexního odplevelení ozimých obilnin. ALMIRO®Diflufenican obsahuje účinnou látku diflufenican a je registrovaný k ošetření ozimých obilnin a ječmene jarního v dávce 0,125 – 0,375 l/ha. Účinkuje proti širokému spektru dvouděložných plevelů. ALMIRO®Flufenacet obsahuje účinnou látku flufenacet a představuje efektivní řešení v ochraně proti jednoděložným plevelům, jako jsou chundelka, psárka, jílky, ale i sveřep jalový. Jeho velkou výhodou je i dlouhé reziduální působení. ALMIRO®Flufenacet je registrovaný pro podzimní použití v pšenici ozimé v dávce 0,24 – 0,35 l/ha. Ideální kombinaci pro podzimní řešení trav a dvouděložných plevelům v ozimých obilninách nabízí tank-mix obou přípravků v dávce 0,3 l/ha ALMIRO®Diflufenican + 0,3 l/ha ALMIRO®Flufenacet.

 

Podzimní ochrana řepky olejky

Účinné řešení při ochraně řepky ozimé proti plevelnému výdrolu obilnin Vám nabízí ALMIRO®Quizalofop. Přípravek aplikujeme v dávce 0,7–1 l/ha, a to nejlépe ve stádiu od 2.–3. listu do odnožování. Tento selektivní postemergentní herbicid obsahuje účinnou látku quizalofop-P-ethyl a je registrovaný pro použití v řepce olejce a cukrovce. V případě výskytu pýru plazivého aplikujeme ALMIRO®Quizalofop v dávce 2–2,5 l/ha, a to podle intenzity zaplevelení a vegetačních podmínek v době aplikace. Výhodou přípravku je vysoká selektivita, rychlost účinku a také jeho použití v OP II. stupně podzemních a povrchových vod.

 

Důležitou roli při ochraně řepky na podzim hraje kvalitní a včasně provedená fungicidní ochrana, která je spolu s regulací porostu základem pro dobré přezimování řepky. Regulaci včetně spolehlivé ochrany Vám nabízí širokospektrální systémový fungicid ALMIRO®Tebuconazole obsahující účinnou látku tebuconazole. Ošetření provádíme ve stadiu 4–8 listů v dávce 0,4 l/ha. Ideální kombinací, jak udržet výborný zdravotní stav rostlin, je spojení fungicidu s ALTRONEM Silver New. Tato kombinace podpoří zlepšení zdravotního stavu porostu, a to díky pozitivnímu ovlivnění imunity rostlin a podpoře průniku účinné látky fungicidu. Doporučená kombinace je 0,3 l/ha ALTRONU Silver New + 0,4 l/ha ALMIRO®Tebuconazole.

 

Aplikaci ALTRONU Silver New můžeme na podzim provést i v porostech ozimých obilnin. V časných vývojových fázích podpoříme tvorbu odnoží a nárůst kořenového vlášení. ALTRON Silver New doporučujeme aplikovat v dávce 0,3 l/ha, a to již od 2.–3. listu obilnin.

 

Nezapomeňte na naše cenově zvýhodněné podzimní balíčky. Pro více informací kontaktujte své regionální zástupce.

05/09/2022

obr