Podzimní ochrana a podpora růstu s ALMIRO

Vitalitu a zdraví rostlin ovlivňuje mnoho různých faktorů. Správná volba odrůdy, předseťové přípravy, termín a hustota setí, ovšem podstatné je také nepodcenit ochranu a výživu rostlin. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí účinná řešení, jak zajistit kvalitní start a mít na podzim dobře nakročeno k silnému a zdravému porostu.

 

Spolehlivě proti plevelům

Kvalitní herbicidní zásah je při pěstování obilnin základním agrotechnickým prvkem. V posledních letech neustále nabývá na významu podzimní herbicidní ochrana. Odstranění nežádoucí konkurence v samotném začátku růstu obilnin dodá kulturním rostlinám dostatek živin, vody a prostoru pro nenarušený růst. Rozšíření prodejního portfolia společnosti ALMIRO se v letošním roce dotklo i oblasti herbicidů. Novinky ALMIRO®DiflufenicanALMIRO®Flufenacet Vám poskytnou efektivní herbicidní zásah a pomohou Vám vyřešit otázku kompletního podzimního odplevelení obilnin. ALMIRO®Diflufenican obsahuje účinnou látku diflufenican a je registrovaný k ošetření ozimých obilnin a ječmene jarního v dávce 0,125-0,375 l/ha. Účinkuje proti širokému spektru dvouděložných plevelů. ALMIRO®Flufenacet obsahuje účinnou látku flufenacet a představuje osvědčené řešení v ochraně proti jednoděložným plevelům, jako jsou chundelka, psárka, jílky, ale i sveřep jalový. Jeho velkou výhodou je i dlouhé reziduální působení. ALMIRO®Flufenacet je registrovaný pro podzimní použití v pšenici ozimé v dávce 0,24-0,35 l/ha. Ideální kombinaci pro podzimní řešení trav a dvouděložných plevelů v obilninách nabízí spojení obou novinek ALMIRO®Diflufenican a ALMIRO®Flufenacet. Přípravky se výborně doplňují a tank-mix v dávce 0,3 l/ha ALMIRO®Diflufenican + 0,3 l/ha ALMIRO®Flufenacet Vám zajistí bezproblémové a spolehlivé podzimní ošetření obilnin.

 

Likvidace výdrolu a pýru bez starostí

Novinky v oblasti herbicidů uzavírá ALMIRO®Quizalofop. Jedná se selektivní postemergentní herbicid určený k ochraně proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům. Obsahuje účinnou látku quizalofop-P-ethyl a je registrovaný pro použití v řepce olejce a cukrovce. Zejména řepka má v časných růstových fázích malou konkurenční schopnost. Pokud ji plevele rychle přerostou, může dojít k poškození porostu a narušení kvalitního podzimního vývoje. ALMIRO®Quizalofop nabízí efektivní řešení, jak zasáhnout proti trávovitým plevelům a výdrolu obilnin. Vzešlý výdrol je vzhledem k jeho vysoké konkurenční schopnosti nutno co nejdříve odstranit. Opožděné aplikace nejsou tolik účinné. Obecně se řídíme stádiem růstu plevelů nezávisle na vývojovém stádiu kulturní plodiny. Přípravek ALMIRO®Quizalofop se aplikuje v dávce 0,7-1 l/ha, a to nejlépe ve stádiu plevelného výdrolu obilnin od 2.-3. listu do odnožování. Při velmi vysoké intenzitě zaplevelení nebo při vyšší vývojové fázi plevelného výdrolu je třeba použít horní hranici registrované dávky. V případě výskytu pýru plazivého aplikujeme ALMIRO®Quizalofop v dávce 2–2,5 l/ha, a to podle intenzity zaplevelení a vegetačních podmínek v době aplikace. Výhodou přípravku je vysoká selektivita, rychlost účinku a také jeho použití v OP II. stupně podzemních a povrchových vod.

 

Účinná regulace a fungicidní ochrana

Při ochraně řepky na podzim hraje důležitou roli také kvalitní a včasně provedená fungicidní ochrana, která je spolu s regulací porostu základem pro dobré přezimování řepky. Správně provedená regulace zajistí, aby řepka vytvořila přisedlé listové růžice s mohutným kořenovým systémem, snížila výšku vegetačního vrcholu a vytvořila silný kořenový krček. Regulací dále podpoříme zakládání postranních pupenů bočních větví. Fungicidní ošetření nám pomůže ochránit řepku ozimou proti houbovým chorobám, jako je fomová hniloba brukvovitých. Účinnou regulaci včetně kvalitní ochrany Vám nabízí širokospektrální systémový fungicid ALMIRO®Tebuconazole obsahující účinnou látku tebuconazole. Ošetření provádíme ve stadiu 4–8 listů v dávce 0,4 l/ha. Ideální kombinací, jak udržet výborný zdravotní stav rostlin, je spojení fungicidu s ALTRONEM Silver New.

 

Podpora ochrany a vývoje rostlin

ALTRON Silver New nabízí rychlou aktivaci růstu a vývoje rostlin. Díky spojení podpůrných látek s různým mechanismem účinku, obsahu makro a mikroprvků, komplexu organických kyselin a jednoduchých cukrů (vše stabilizováno v koloidním roztoku nanostříbra), se pozitivně ovlivní vyrovnaný vývoj porostu a zakořenění rostlin. Mohutnější kořeny snáze přijímají živiny a rostliny tak lépe překonávají stresová období. Kombinací ALTRONU Silver New s fungicidem je podpořeno zlepšení zdravotního stavu porostu, a to díky pozitivnímu ovlivnění imunity rostlin a podpoře průniku účinné látky fungicidu. Doporučená kombinace je 0,3 l/ha ALTRONU Silver New + 0,4 l/ha ALMIRO®Tebuconazole.

 

Aplikaci ALTRONU Silver New můžeme na podzim provést i v porostech ozimých obilnin. V časných vývojových fázích podpoříme tvorbu odnoží a nárůst kořenového vlášení. ALTRON Silver New doporučujeme aplikovat v dávce 0,3 l/ha, a to již od 2.–3. listu obilnin.

 

Věříme, že Vám naše produkty pomohou mít na podzim založený silný a zdravý porost. Nezapomeňte sledovat naše cenově zvýhodněné nabídky formou balíčků.

01/08/2022

obr