Zdravé a silné porosty až do sklizně

Napadení klasů obilnin fuzárii působí výnosové ztráty a má významný vliv na snížení kvality produkce. Fuzariózy klasu jsou nejvýznamnější klasové choroby a kontaminace zrna mykotoxiny se pak stává závažným problémem. Důležité je zvolit vhodnou fungicidní ochranu klasu a udržet zdravé zrno až do sklizně.

 

Největší riziko napadení fuzariózami nastává ve fázi kvetení. Vlhko a teploty nad 20 °C napomáhají rychlému šíření této infekce. Roli hraje i správná volba odrůdy, agrotechnické postupy při zapracování posklizňových zbytků a dodržení osevních postupů. V rámci cílené fungicidní ochrany je třeba nepodcenit termín její aplikace. Ta by měla směřovat do období, kdy není choroba v rostlině plně rozvinuta.

 

Možnosti ochrany klasu obilnin

Fungicidní řešení od společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí kvalitní a spolehlivou ochranu obilnin proti klasovým chorobám. Letošní novinky ALMIRO®Tebuconazole a Patel 300 EC naleznou své uplatnění proti braničnatkám, rzím a vysokou účinnost vykazují zejména na klasová fuzária. Širokospektrální systémový fungicid ALMIRO®Tebuconazole obsahuje účinnou látku tebuconazole, která je v rostlinách rychle systémově rozváděna. Ošetření fungicidem provádíme v doporučené dávce 0,5 l/ha. Pro ochranu klasu je možné použít i druhou letošní novinku, fungicidní přípravek Patel 300 EC. Cílené klasové aplikace provádíme v doporučené dávce 0,65 l/ha. Spolehlivou ochranu nabízí kombinace obou triazolů. Účinné látky těchto fungicidů se vzájemně dobře doplňují a zvyšují jistotu účinnosti fungicidního zásahu. Doporučené dávkování při společné aplikaci je v rozmezí 0,2–0,3 l/ha ALMIRO®Tebuconazole + 0,3–0,5 l/ha Patel 300 EC.

 

Průnik účinné látky fungicidu do rostliny můžeme navíc podpořit společnou aplikací fungicidu s ALTRONEM Silver New. Docílíme tím lepší ochrany klasu a navíc pozitivně ovlivníme HTS a kvalitu výnosu. ALTRON Silver New doporučujeme aplikovat v dávce 0,3 l/ha.

   

Podpora ochrany a vývoje rostlin s ALTRONEM Silver New

Možnosti podpory účinnosti aplikovaných fungicidů a pozitivní ovlivnění výnosu se netýkají jen obilnin. Použití ALTRONU Silver New by neměli opomenout zejména pěstitelé cukrové řepy, máku a kukuřice. ALTRON Silver New a jeho aplikace v porostech cukrové řepy je vhodné kombinovat s fungicidy proti skvrnatičce, kdy dochází k pozitivnímu ovlivnění účinku použitého fungicidu, výnosu a cukernatosti. Podpořen je nárůst listové plochy a mohutnější kořenový systém. Půdní živiny jsou pro rostliny snáze dostupnější a rostliny také lépe odolávají letním přísuškům. Při silném infekčním tlaku v porostech cukrové řepy lze doporučenou dávku zvýšit na 0,6 l/ha.

 

Pěstitelé máku aplikují ALTRON Silver New ve fázi prodlužovacího růstu pro podporu tvorby pylových tetrád, lepšího opylení a příjmu živin, anebo ve fázi háčkování pro pozitivní ovlivnění počtu semen v makovici a HTS. Při společné aplikaci s fungicidy dochází k podpoře průniku a rozvádění účinné látky fungicidu.

 

V porostech kukuřice používáme ALTRON Silver New pro podporu tvorby pylových tetrád, lepšího opylení a příjmu živin ve fázi 5. – 8. listu. Druhou z možností použití je spojení s aplikací insekticidu proti zavíječi. Výhodou ALTRONU Silver New jsou také jeho silné antistresové účinky (sucho, chlad, herbicidní stres).

 

Nepostradatelný zinek

Při pěstování máku a kukuřice hraje velmi důležitou roli zinek. Tento prvek přispívá ke správnému fungování metabolických procesů v rostlinných buňkách. Dodáním zinku rostlinám dochází ke zlepšení asimilace, vitality rostlin, pozitivnímu ovlivnění výnosu a jeho kvality. Zinek celkově podporuje lepší zakořenění, růst a vývoj rostlin. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí okamžité řešení deficitu zinku pomocí kapalného hnojiva ZINETIC, které je zdrojem vysoce účinné acetáto-uroniové formy zinku. V porostech máku aplikujeme ZINETIC ve fázi prodlužovacího růstu v doporučené dávce 0,8 l/ha a v porostech kukuřice ve fázi 5. – 8. listu v doporučené dávce 1 l/ha.

 

Udržet zdravé a silné porosty až do sklizně je základem, jak dostát svých vytyčených cílů. Obchodní tým společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. je vždy připraven Vám správně poradit při výběru vhodného přípravku.

30/05/2022

obr