Zdravé porosty jsou základem úspěchu

Houbové choroby lze řadit mezi důležité škodlivé činitele, které mohou způsobit výrazné výnosové ztráty a mají podstatný vliv na snižování kvality zemědělské produkce. Optimální zdravotní stav porostů ovlivníme zejména správnou volbou agrotechniky. Důležité je nepodcenit nejen ochranu, ale také výživu rostlin. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí kvalitní a efektivní řešení.

 

Technologie pěstování řepky ozimé vyžaduje poměrně velké množství pesticidních vstupů. Vysoká koncentrace řepky zvyšuje riziko napadení hlízenkou obecnou (Sclerotinia sclerotiorum), která působí významné výnosové ztráty předčasným nouzovým dozráváním rostlin. Období kvetení řepky v podstatné míře rozhoduje o kvalitě a finálním množství produkce. V této fázi je třeba se zaměřit na účinnou fungicidní ochranu a nepodcenit termín její aplikace.

 

Novinka ALMIRO®Fungicides

Unikátní formulaci a kombinaci tří účinných látek difenoconazole, azoxystrobin a tebuconazole nabízí vícesložkový fungicidní přípravek ALMIRO®Fungicides. Tento moderní třísložkový fungicid spolehlivě účinkuje proti hlízence obecné, ale i při ochraně řepky proti plísni šedé. Přípravek se aplikuje preventivně anebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob v dávce 0,9–1 l/ha.

 

Vysoká účinnost nejen na hlízenku

Spolehlivé řešení k ochraně řepky proti houbovým chorobám nabízí širokospektrální fungicid COMMODOR obsahující účinnou látku azoxystrobin. Vyniká dlouhodobým působením a může zabránit vzniku nové infekce. Přípravek se silným green efektem působí převážně preventivně, proto termín aplikace připadá hned na první polovinu kvetení řepky. Doporučená dávka je 1,0 l/ha.

 

COMMODOR je zejména výborným partner pro řadu dalších fungicidů. Jedinečnou kombinaci nabízí spojení COMMODORU s letošní druhou fungicidní novinkou ALMIRO®Tebuconazole, přípravkem obsahujícím širokospektrální systémovou účinnou látku tebuconazole. Společný zásah kromě vysoké účinnosti na hlízenku chrání i velmi dobře proti černi řepkové, fomové hnilobě, plísni šedé, ale i plísni zelné. V řepce olejce je ideální doba aplikace v období plného květu v doporučené dávce 0,5 l/ha COMMODOR + 0,4 l/ha ALMIRO®Tebuconazole.

 

Zajímavou kombinaci nabízí společná aplikace COMMODORU s přípravkem Patel 300 EC. Poslední novinka v segmentu fungicidů obsahuje účinnou látku prothioconazole, který je považován za jeden z nejúčinnějších azolů. Doporučené dávkování 0,5 l/ha COMMODOR + 0,4 l/ha Patel 300 EC. V pozdějších fázích kvetení řepky lze jako druhé posilující ošetření provést tank-mix obou azolů. Tyto látky jsou rychle přijímány a rozváděny do celé rostliny. Doporučené dávkování je 0,3 l/ha ALMIRO®Tebuconazole + 0,4 l/ha Patel 300 EC.

 

Efektivně proti listovým chorobám

Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí řadu možností, jak spolehlivě ochránit porosty řepky ozimé nejen proti hlízence. Efektivní fungicidní ochrana se netýká jen řepky olejky, ale také obilnin. V současném vegetačním období máme za sebou již po prvních fungicidních opatřeních. Porosty jsme ošetřili proti chorobám pat stébel nebo pravému stéblolamu. Důležitá je dále ochrana  praporcového listu, která často rozhoduje o finálním výsledku. Napadené a nemocné rostliny nemohou dosahovat vysokého výnosu.

 

Novinka ALMIRO®Fungicides nalezne uplatnění při ochraně proti celému spektru hospodářsky významných chorob obilnin. Zejména proti braničnatkám, rzím, padlí a hnědě skvrnitosti ječmene. Přípravek se aplikuje preventivně anebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob v dávce 0,9–1 l/ha.

 

Kvalitní a spolehlivou ochranu praporcového listu zajistí již zmiňovaný fungicid COMMODOR. Přípravek je možné aplikovat sólo v dávce 0,8 l/ha nebo v podmínkách silného infekčního tlaku v kombinaci s fungicidy ALMIRO®Tebuconazole, Patel 300 EC. Přípravky se výborně doplňují a spojením strobilurinu s jedním z triazolů lze dosáhnout velmi dobré ochrany porostů obilnin. Doporučené dávkování v tank-mixu je 0,5 l/ha COMMODOR + 0,4 l/ha ALMIRO®Tebuconazole. Při společné aplikaci s přípravkem obsahujícím účinnou látkou prothioconazole je dávkování v rozmezí 0,4–0,6 l/ha COMMODOR + 0,4–0,6 l/ha Patel 300 EC.

 

Ochrana klasu

Napadení klasů obilnin fuzárii může způsobovat snížení výnosu a kvality produkce. Závažným problémem je navíc kontaminace zrna mykotoxiny. Fungicidní ochrana se stává základním opatřením k potlačení tlaku této infekce. Přípravky na bázi azolů vykazují vysokou účinnost na klasová fuzária. Ošetření fungicidem ALMIRO®Tebuconazole provádíme v doporučené dávce 0,5 l/ha. Pro ochranu klasu je možné použít i přípravek Patel 300 EC. Cílené klasové aplikace provádíme v doporučené dávce 0,65 l/ha. Spolehlivou ochranu nabízí kombinace obou triazolů. Účinné látky těchto fungicidů se vzájemně dobře doplňují a zvyšují jistotu účinnosti fungicidního zásahu. Doporučené dávkování při společné aplikaci je v rozmezí 0,2–0,3 l/ha ALMIRO®Tebuconazole + 0,3–0,5 l/ha Patel 300 EC.

 

Zdravé a silné porosty

Významnou roli z hlediska podpory ochrany rostlin hraje i ALTRON Silver New. Správná volba fungicidu ve spojení s ALTRONEM zajistí maximální ochranu. Společným zásahem se pozitivně ovlivní účinek aplikovaného fungicidu a udrží se lepší zdravotní stav rostlin. Několikaleté pokusy prokázaly podporu průniku účinných látek nejen u systémových fungicidů, ale také při společné aplikaci s insekticidy.

 

ALTRON Silver New nabízí rychlou aktivaci růstu a vývoje rostlin. Díky kombinaci podpůrných látek s různým mechanismem účinku, obsahu makro a mikroprvků, komplexu organických kyselin a jednoduchých cukrů (vše stabilizováno v koloidním roztoku nanostříbra), se pozitivně ovlivní vyrovnaný vývoj porostu, výnosový potenciál a kvalita produkce. Velkou přednostní je jeho použití ve vše plodinách a všech růstových fázích rostlin.

 

Pro aplikaci v řepce olejce je vhodné použití ve spojení s fungicidem proti hlízence anebo insekticidem proti šešulovým škůdcům. V obilninách lze ALTRON kombinovat s fungicidy na praporcový list nebo jeho použití spojit s ochranou klasu proti fuzariózám. ALTRON Silver New pozitivně ovlivní účinek aplikovaných pesticidů, HTS a kvalitu výnosu. Své opodstatnění dále nachází při pěstování máku ve fázi od 4. až 6. listu. Dochází k rychlému odbourání stresu po použitých herbicidech včetně posílení nadzemních a podzemních částí rostlin. Pozdější aplikace je vhodná před květem, ve fázi poupat. Ideálně ve spojení s aplikací fungicidu. Velice dobré zkušenosti mají i pěstitelé cukrové řepy – podpora snížení toxicity použitých herbicidů a posílení zakořenění. Pozdější aplikace s fungicidem proti skvrnatičce pozitivně ovlivní účinek aplikovaného fungicidu, výnos a cukernatost. Při pěstování kukuřice se velmi dobrých výsledků dosahuje ve fázi 5. až 8. listu. Použití ALTRONU přispívá k lepšímu zakořenění, příjmu živin a tvorbě pylových tetrád. ALTRON Silver New si našel své místo jak při pěstování brambor, luskovin, chmelu, vinné révy, tak při použití v sadech. Pro foliární aplikace se doporučuje používat v dávce 0,3 l/ha.

 

Z produktové nabídky kapalných hnojiv společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. je důležité připomenout hnojiva ZINETIC a SN Prosulfan. ZINETIC obsahuje vysoce účinnou acetáto-uroniovou formu zinku. Zejména pěstitelé máku a kukuřice používají ZINETIC pro jeho rychlé a efektivní dodání tohoto prvku. Doporučená dávka je 0,8 l/ha u máku a 1 l/ha u kukuřice. Naopak SN Prosulfan se používá pro rychlé dodání síry rostlinám v obdobích zvýšených nároků na tuto živinu. Kapalné hnojivo je zdrojem rychle působící thiosíranové a pozvolna působící elementární síry. Velký význam má použití hnojiva SN Prosulfanobilninách. Síra pozitivně ovlivňuje využití dusíku rostlinami, kvalitu zrna a výši výnosu. SN Prosulfan aplikujeme v dávce 5 l/ha anebo v případě dvou aplikací 3 l/ha. Při použití v jarních ječmenech aplikujeme maximálně do konce odnožování.

 

Za úspěchem vždy stojí tvrdá práce. Počasí sice neovlivníme, ale správná volba ochrany a výživy rostlin nám pomůže, jak se co nejvíce přiblížit vytyčeným cílům.

18/05/2022

obr