Využijme vegetační dobu cukrové řepy co nejlépe

Cílem každého pěstitele cukrové řepy je dosažení co nejvyššího výnosu a cukernatosti. Cesta k jeho splnění vede přes maximální využití vegetační doby v daném roce pomocí zdravého a mohutného kořenového systému a funkčního listového aparátu.


Počasí zatím ovlivnit neumíme, a tak musíme vycházet právě z vegetační doby, kterou máme v daném roce k dispozici. V jarní přípravě jsme se naučili hospodařit s vláhou a tím ovlivnit vyrovnanost a rychlost vzcházení. Nyní potřebujeme podpořit růst rostlin a rychlé zakrytí řádků. První podmínkou jsou kořeny. Jedině mohutný kořenový systém umožní lepší čerpání živin z půdy, dostatek vláhy pro rostlinu v době přísušků a nepřetržitý růst po celou vegetaci. Druhou podmínkou úspěchu je udržet zdravý a stabilní listový aparát. Tyto podmínky již ovlivňovat můžeme. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Vám prostřednictvím svých produktů nabízí možnost, jak si pomoci k dosažení vytyčených cílů při pěstování cukrové řepy.


Asi nejširší uplatnění v cukrovce nachází ALTRON Silver New. Pěstitelé si již zvykli na jeho využití při společné aplikaci s fungicidy v letních měsících. Tento jedinečný produkt, který nemá ekvivalent na našem trhu ani ve světě, umí v cukrovce daleko více. Obsahuje látky pracující na dvou principech aktivace rostlin, makro a mikroprvky v citrátových a chelátových vazbách, esenciální kyseliny a cukry. To vše je stabilizováno v roztoku nanočástic stříbra. A právě kombinace dvou aktivačních látek je geniálním řešením z důvodu fytotoxicity. Díky tomu nemusí být v takové koncentraci a mohou se používat po celé růstové období a ve všech plodinách se stejným efektem. Stačí Vám jeden produkt na všechny pěstované rostliny a jejich růstové fáze.

Na začátku vegetace cukrové řepy je ALTRON Silver New využíván k posílení kořenového systému rostliny, k urychlení zapojení řádků a regeneraci rostlin po stresu z nízkých teplot, herbicidního poškození a přísušků. V minulosti byla provedena řada nádobových pokusů, kdy jsme měřili nárůst kořenové hmoty. Nárůst kořenového systému se po aplikaci přípravku ALTRON Silver New na počátku vegetace pohyboval mezi 10-25 %. Mohutnější kořenový systém znamená lepší čerpání živin z půdy, vyšší efektivitu hnojení a v letošním roce i možnost snížení dávek aplikovaných hnojiv. Hlubší kořeny se lépe dostanou k vodě a rostlina je odolnější k přísuškům.

V letních měsících se ALTRON Silver New hojně využívá při ochraně listového aparátu. Při společné aplikaci se systémovými fungicidy dochází k podpoře účinnosti přípravků v důsledku lepšího průniku účinných látek do rostliny. Listy jsou déle chráněny a může se prodloužit interval jednotlivých ošetření. Působením všech látek obsažených v ALTRONU dochází k pozitivnímu ovlivnění odolnosti rostlin vůči listovým patogenům a bakteriózám. Velice dobré jméno si ALTRON Silver New získal při ošetření porostů cukrové řepy poškozených kroupami. Při malých škodách dojde k okamžitému zaléčení poškozených listů a v porostu se nešíří patogenní houby. Při větším poškození ALTRON iniciuje rychlý nárůst nového listového aparátu a omezení rozvoje hnilobných procesů.

ALTRON Silver New je rostlinou přijímán listy a pro foliární aplikace se doporučuje používat v dávce 0,3 l/ha. Lze ho aplikovat společně s listovými hnojivy a pesticidy. Aplikace je možná ve všech stadiích vývoje cukrové řepy a je nedílnou součástí fungicidního štítu. Výsledkem je zdravý, mohutný chrást do sklizně, a tím i vyšší cukernatost. Zdravá a cukernatá řepa se dobře dlouhodobě skladuje a neretrovegetuje.


Dalším produktem určeným do cukrové řepy je ALL Mikro. Kapalný koncentrát ALL Mikro je určen na preventivní zabezpečení plnohodnotné výživy stopovými živinami formou listové aplikace. ALL Mikro byl vyvinut tak, aby rostlinám poskytoval potřebné stopové biogenní prvky v jejich dobře využitelných formách. Kovové kationty zinek, mangan a měď obsažené v koncentrátu ALL Mikro jsou vázané ve formě chelátů (EDTA). Bor je přítomen jako aminový komplex. Hnojivo rovněž obsahuje dusík (10 %) a síru, přičemž více než 50 % síry je ve formě organicky vázané. Příjem chelátů rostlinou jsme podpořili použitím účinné látky dimethylsulfoxid (DMSO). Tím bylo dosaženo bezkonkurenčního využití všech živin v přípravku rostlinou. Rostliny s dostatkem stopových biogenních prvků mají více chlorofylu a vykazují vyšší fotosyntézu. ALL Mikro je možno aplikovat sólo nebo s pesticidy v dávce 0,1-0,2 l/ha.


Zapomenout nesmíme ani na dostatek síry. Síra ovlivňuje využití dusíku a fosforu rostlinou a má důležitý vliv na cukernatost. Hraje významnou roli v odolnosti cukrovky proti padlí a sviluškám. Naše společnost Vám nabízí SN Prosulfan. Kapalné hnojivo obsahující síru v rychle působící thiosíranové formulaci. SN Prosulfan aplikujeme v dávce 5 l/ha anebo v případě dvou aplikací 3 l/ha.

Porosty cukrovky v minulém roce vykazovaly na mnoha místech znatelný deficit zinku. K řešení tohoto nedostatku nabízíme listové hnojivo ZINETIC. Jedná se o velice přijatelnou acetáto-uroniovou formulaci s rychlou nápravou nedostatků. ZINETIC je možno aplikovat samostatně nebo s pesticidy v dávce 0,8-1,0 l/ha.


Nabídku společnosti ALMIRO pro použití v porostech cukrové řepy doplňuje herbicid proti jednoletým (ježatka, oves hluchý) a vytrvalým (pýr plazivý) jednoděložným plevelům. Graminicid ALMIRO®Quizalofop se aplikuje v dávce 1-2,5 l/ha podle druhového složení plevelů v porostu. K úpravě tvrdosti a pH vody můžete použít kapalné hnojivo H2O Clean. Případná neutrální až slabě bazická chemická reakce vody je upravena na požadovanou slabě kyselou reakci (cca pH 6).


Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. má pěstitelům cukrovky co nabídnout. Věříme, že naše produkty přispějí k efektivnějšímu využití vegetační doby, kterou máme v letošním roce k dispozici, což se odrazí ve vyšším výnosu i cukernatosti.

25/04/2022

obr