Vydržet a nepolevit až do cíle

Napadení klasů obilnin fuzárii může způsobovat snížení výnosu a kvality produkce. Závažným problémem je navíc kontaminace zrna mykotoxiny. Fungicidní ochrana se tak stává základním opatřením k potlačení tlaku této infekce.

 

Letošní rok se svým vývojem počasí zdaleka nepodobá rokům předešlým. Doufejme, že to tak bude i z hlediska výskytu klasových fuzárií. Jejich silný tlak v loňském roce potrápil nejednoho zemědělce. Důležité je zvolit vhodnou fungicidní ochranu a nepodcenit termín její aplikace. Ta by měla směřovat do období, kdy není choroba v rostlině rozvinuta. Největší riziko napadání nastává ve fázi kvetení. Navíc vlhko a teploty nad 20 °C napomáhají rychlému šíření této infekce.

 

Ochrana klasu obilnin

Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí kvalitní a spolehlivou ochranu obilnin proti klasovým chorobám. Širokospektrální systémový fungicid TEB-azol, registrovaný pro použití v pšenici a ječmeni, obsahuje účinnou látku tebuconazole. Tato účinná látka je v rostlinách rychle systémově rozváděna. Přípravky na bázi azolů navíc vykazují vysokou účinnost na klasová fuzária. Ošetření fungicidem TEB-azol provádíme v doporučené dávce 1,0 l/ha v optimálním termínu BBCH 61-65. Pro ochranu klasu pšenice je možné použít i přípravek PRO-azol. Jedná se o fungicid obsahující účinnou látku prothioconazole, která působí preventivně a kurativně. Cílené klasové aplikace provádíme přípravkem PRO-azol v doporučené dávce 0,8 l/ha. Spolehlivou ochranu nabízí kombinace obou triazolů, přípravků TEB-azol a PRO-azol. Účinné látky těchto fungicidů se vzájemně dobře doplňují a zvyšují jistotu účinnosti fungicidního zásahu. Doporučené dávkování je 0,4 l/ha TEB-azol + 0,4 l/ha PRO-azol při společné aplikaci.

 

Průnik účinné látky fungicidu do rostliny můžeme navíc podpořit společnou aplikací fungicidu s ALTRONEM Silver New. Docílíme tím lepší ochrany klasu a navíc pozitivně ovlivníme HTS a kvalitu výnosu. ALTRON Silver New doporučujeme aplikovat v dávce 0,3 l/ha.

 

Podpora ochrany a vývoje rostlin

Možnosti podpory účinnosti aplikovaných fungicidů a pozitivní ovlivnění výnosu se netýkají jen obilnin. Použití ALTRONU Silver New by neměli opomenout zejména pěstitelé cukrové řepy, máku a kukuřice. ALTRON Silver New a jeho aplikace v porostech cukrové řepy je vhodné kombinovat s fungicidy proti skvrnatičce, kdy dochází k pozitivnímu ovlivnění účinku použitého fungicidu, výnosu a cukernatosti. Podpořen je nárůst listové plochy a mohutnější kořenový systém. Půdní živiny jsou pro rostliny snáze dostupnější a rostliny také lépe odolávají letním přísuškům. Při silném infekčním tlaku v porostech cukrové řepy lze doporučenou dávku zvýšit na 0,6 l/ha.

 

Pěstitelé máku aplikují ALTRON Silver New ve fázi prodlužovacího růstu pro podporu tvorby pylových tetrád, lepšího opylení a příjmu živin, anebo ve fázi háčkování pro pozitivní ovlivnění počtu semen v makovici a HTS. Při společné aplikaci s fungicidy dochází k podpoře průniku a rozvádění účinné látky fungicidu.

 

V porostech kukuřice používáme ALTRON Silver New pro podporu tvorby pylových tetrád, lepšího opylení a příjmu živin ve fázi 5. – 8. listu. Druhou z možností použití je spojení s aplikací insekticidu proti zavíječi. Výhodou ALTRONU Silver New jsou také jeho silné antistresové účinky (sucho, chlad, herbicidní stres).

 

Při pěstování máku a kukuřice hraje velmi důležitou roli zinek. Tento prvek přispívá ke správnému fungování metabolických procesů v rostlinných buňkách. Dodáním zinku rostlinám dochází ke zlepšení asimilace, vitality rostlin, pozitivnímu ovlivnění výnosu a jeho kvality. Zinek celkově podporuje lepší zakořenění, růst a vývoj rostlin. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nabízí okamžité řešení deficitu zinku pomocí kapalného hnojiva ZINETIC, které je zdrojem vysoce účinné acetáto-uroniové formy zinku. V porostech máku aplikujeme ZINETIC ve fázi prodlužovacího růstu v doporučené dávce 0,8 l/ha a v porostech kukuřice ve fázi 5. – 8. listu v doporučené dávce 1 l/ha.

14/06/2021

obr