produkty > Fungicidy >

TEB-azol

icon

Postřikový fungicidní přípravek

ve formě emulze typu olej ve vodě (EW)

se systemickým účinkem k ochraně řepky olejky

proti fomové hnilobě brukvovitých, bílé hnilobě

a černi řepkové, k ochraně ječmene a pšenice ozimé

proti klasovým chorobám.


Působení přípravku:

TEB-azol je systémový fungicidní přípravek s protektivní,

kurativní a eradikativní účinností.

Obsahuje triazolovou účinnou látku tebuconazole,

která se vyznačuje narušením biosyntézy ergosterolu

houbových patogenů. Tebuconazole je přijímán listy

a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem

systémově rozváděn do celé rostliny.

TEB-azol vykazuje v řepce olejce růstově-regulační efekt.

V případě podzimního použití přispívá ke zvýšení

odolnosti řepky proti vyzimování.

Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání.

Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí

3–4 týdnů po aplikaci.


Složení:

tebuconazole 250 g/l (25,8 % hmot.)


Balení

4 x 5 l, f-HDPE kanystr


icon icon
icon