produkty > speciální >

plaketa

H2O Clean

icon

Kapalné hnojivo ES

určené k úpravě tvrdosti a pH vody.


Působení:

Kapalné hnojivo H2O Clean

obsahující draselné soli látek schopné

ve vodním prostředí vázat dvoj- a troj- mocné

kationty do stabilních sloučenin (chelátů).

Tím zabraňují nežádoucím reakcím

s aplikovanými látkami.

Případná neutrální až slabě bazická

chemická reakce vody je upravena

na požadovanou slabě kyselou reakci (cca pH 6).

H2O Clean je také zdrojem draslíku a dusíku

v rychle působící amidické formě.


Složení:

dusík (jako N) – min. 7 % hmot.

draslík (jako K2O) – min. 15 % hmot.

draselné soli EDTA


Balení:

20 l HDPE kanystr


icon icon icon icon icon icon icon icon
icon