„Zdraví a síla pro vysoké výnosy"
icon
icon icon icon icon icon icon icon icon

Komplexní kapalné hnojivo ES

obsahující směs biologicky aktivních látek, látek zvyšujících hladinu fytohormonů a látek Krebsova cyklu, stabilizovaných v roztoku nanostříbra.


Působení:

ALTRON Silver New je komplexní listové hnojivo, které pozitivně ovlivňuje růst a celkový vývoj rostlin. Je zdrojem všech základních živin a významných stopových prvků. Obsahuje látky zvyšující hladinu fytohormonů a látky aktivující buněčné pochody. V hnojivu obsažené aditivní látky pozitivně ovlivňují přijatelnost rostlinných živin a aktivně působí v metabolických pochodech uvnitř rostlinných buněk. Přítomny jsou látky Krebsova cyklu a jednoduché cukry pro dodání energie. Vše je zakomponováno v koloidním roztoku nanostříbra. ALTRON Silver New je vhodné kombinovat s fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy. Pozitivně ovlivňuje účinnost systémových fungicidů.


Složení:

dusík (jako N) – min. 5,5 % hmot.

fosfor (jako P2O5) – min. 4,5 % hmot.

draslík (jako K2O) – min. 5,3% hmot.

mangan, zinek, měď, molybden

(ve formě citrátových komplexů)

železo (jako Fe EDDHA)

bor (jako komplexní forma s monoetanolaminem)

koloidní roztok nanostříbra


Balení:

3 l HDPE kanystr