produkty > komplexní >

plaketa

Altron Silver New

icon

Komplexní kapalné hnojivo ES

obsahující směs biologicky aktivních látek,

látek zvyšujících hladinu fytohormonů

a látek Krebsova cyklu,

stabilizovaných v roztoku nanostříbra.


Působení:

ALTRON Silver New je komplexní listové hnojivo,

které pozitivně ovlivňuje růst a celkový vývoj rostlin.

Je zdrojem všech základních živin

a významných stopových prvků. Obsahuje látky

zvyšující hladinu fytohormonů a látky aktivující

buněčné pochody.

V hnojivu obsažené aditivní látky pozitivně ovlivňují

přijatelnost rostlinných živin a aktivně působí

v metabolických pochodech uvnitř rostlinných buněk.

Přítomny jsou látky Krebsova cyklu a jednoduché cukry

pro dodání energie. Vše je zakomponováno

v koloidním roztoku nanostříbra.

ALTRON Silver New je vhodné kombinovat s fungicidy,

insekticidy a listovými hnojivy.

Pozitivně ovlivňuje účinnost systémových fungicidů.


Složení:

dusík (jako N) – min. 5,5 % hmot.

fosfor (jako P2O5) – min. 4,5 % hmot.

draslík (jako K2O) – min. 5,3% hmot.

mangan, zinek, měď, molybden

(ve formě citrátových komplexů)

zělezo (jako Fe EDDHA)

bor (jako komplexní forma s monoetanolaminem)

koloidní roztok nanostříbra


Balení:

3 l HDPE kanystr


icon icon icon icon icon icon icon icon