produkty > hnojiva >

plaketa

SN Prosulfan

icon

Kapalné hnojivo ES

určeno pro rychlé dodání
síry listovou aplikací.


Působení:

Kapalné hnojivo SN Prosulfan je zdrojem rychle působící

thiosíranové a pozvolna působící elementární síry.

Doprovodným účinkem síry je zvýšení odolnosti rostlin

vůči houbovým chorobám (pozitivně působí proti padlí).

Síra u obilnin významně zlepšuje kvalitativní

potravinářské parametry zrna.

U řepky olejky a ostatních olejnin zvyšuje obsah oleje

v semenu. Vedle síry je SN Prosulfan také zdrojem dusíku

v amonné i rychle působící amidické formě.


Složení:

dusík celkový (jako N) – min. 15 % hmot.

dusík amonný (jako N) – min. 10,5 % hmot.

dusík močovinový (jako N) – min. 4,5 % hmot.

síra celková (jako S) – min. 23 % hmot.


Balení:

20 l HDPE kanystr, 1000 l HDPE kontejner


icon icon icon icon icon icon icon icon
icon