Nepodcenit jaro se vyplatí

Duben a květen jsou důležité měsíce z hlediska ochrany obilnin a řepky ozimé proti houbovým chorobám. Letošní příchod klasického jara byl velmi pozvolný. Chladné dny postupně nahradily vysoké denní teploty a noční mrazíky. Rostliny jsou vyčerpané přezimováním, velkými výkyvy denních a nočních teplot a také nedostatkem vláhy. Sucho se začíná projevovat i v oblastech, kde byly porosty v dosud velmi dobré kondici. Je třeba dobře zregenerovat a být připraven provést kvalitní ochranu rostlin. K tomu Vám poslouží produkty společnosti ALMIRO, které Vám přináší účinná a efektivní řešení.

 

Spolehlivá herbicidní ochrana

Přípravek LECTOR Max Vám na jaře nabízí spolehlivou ochranu ozimých a jarních obilnin. Obsahuje dvě osvědčené účinné látky florasulam a tribenuron-methyl. Tento dvousložkový herbicid tak představuje ideální řešení při ochraně obilnin proti dvouděložným plevelům, jako jsou svízel přítula, heřmánky, hluchavky, chrpa, máky, merlíky, pomněnka, violky, pcháč, výdrol řepky a všechny brukvovité plevele. Vysokou selektivitu k ošetřovaným obilninám velmi dobře doplňuje možnost použití přípravku v OP II. stupně podzemních a povrchových vod. Při použití se řídíme dle růstové fáze plevelů v době aplikace. Dávku 25 g/ha aplikujeme co nejdříve na jaře od plně rozvinutých děložních lístků do fáze 6. pravých listů (max. do 8. pravých listů). LECTOR Max Vám přináší cenově zajímavé a účinné řešení herbicidní ochrany Vašich obilnin.

V boji s výdrolem obilnin a pýrem můžete využít přípravku ALMIRO®Quizalofop. Jedná se o selektivní postemergentní herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům. Obsahuje účinnou látku quizalofop-P-ethyl a je registrovaný pro použití v řepce olejce a cukrovce.

 

Účinně proti chorobám

Kvalitní fungicidní ochrana patří k základním opatřením, jak snížit rozsah poškození porostů houbovými chorobami. Včasná aplikace fungicidů nám ve velké míře rozhoduje o výši finálního výnosu, ale také o jeho kvalitě. Začátkem letošního roku představila společnost ALMIRO několik novinek ve své produktové nabídce. Stávající přípravky nově doplnily celkem tři širokospektrální fungicidy.

Unikátní formulaci a kombinaci tří účinných látek difenoconazole, azoxystrobin a tebuconazole nabízí vícesložkový fungicidní přípravek ALMIRO®Fungicides. Spolehlivě účinkuje proti celému spektru hospodářsky důležitých chorob. Uplatnění nalezne zejména proti braničnatkám, rzím, padlí, hnědě skvrnitosti ječmene, ale i při ochraně řepky ozimé proti plísni šedé. Přípravek se aplikuje preventivně anebo ihned po výskytu prvních příznaků chorob v dávce 0,9–1 l/ha.

Jarní ochranu řepky ozimé proti fomové hnilobě, alternáriové skvrnitosti brukvovitých a cylindrosporióze Vám poskytne ALMIRO®Tebuconazole. Jak už samotný název napovídá, jedná se o systémový fungicidní přípravek s účinnou látkou tebuconazole. Vyznačuje se preventivní a kurativní účinností a je registrován i do ozimých obilnin a ječmene jarního. Doporučené dávkování je 0,5 l/ha.

Novinky v letošním roce nám v segmentu fungicidů uzavírá přípravek Patel 300 EC. Obsahuje účinnou látku prothioconazole, která je považována za jeden z nejúčinnějších azolů. Patel 300 EC je širokospektrální fungicid s registrací v obilninách a řepce olejce, jehož velkou výhodou je použití proti chorobám obilnin prakticky v celém aplikačním období. Od chorob pat stébel, přes listové choroby až po choroby klasové. Samostatně se aplikuje postřikem v množství 0,65 l/ha. Patel 300 EC lze použít samostatně, ale je také výborným partner pro řadu dalších fungicidů.

Zajímavou kombinaci nabízí například spojení s přípravkem COMMODOR. Jedná se o širokospektrální fungicid obsahující účinnou látku azoxystrobin. Vyniká dlouhodobým působením a může zabránit vzniku nové infekce. Přípravek se silným green efektem působí převážně preventivně proti širokému spektru houbových chorob obilnin i řepky ozimé. COMMODOR se aplikuje v doporučené dávce 0,8-1,0 l/ha.

 

Úspěšný start

Regeneraci rostlin na jaře se vyplatí nepodcenit. Jak se nám tento krok povede, se v mnoha případech projeví na konečném výnosu a kvalitě. Začátkem jara je podstatné se zaměřit na podporu nárůstu kořenové hmoty. Mohutnější kořenový systém znamená lepší čerpání živin z půdy a vyšší efektivitu hnojení. ALTRON Silver New nabízí rychlou aktivaci růstu a vývoje rostlin. Díky kombinaci podpůrných látek s různým mechanismem účinku, obsahu makro a mikroprvků, komplexu organických kyselin a jednoduchých cukrů (vše stabilizováno v koloidním roztoku nanostříbra) je ALTRON Silver New jedinečným. Velkou přednostní je jeho použití ve vše plodinách a všech růstových fázích rostlin. Jarní společné aplikace s fungicidy efektivně ovlivní účinnost používaných pesticidů a celkově podpoří vyrovnaný vývoj porostů. Pro foliární aplikace se doporučuje používat v dávce 0,3 l/ha

Podstatné je se zaměřit i na využití síry při listové výživě obilnin. Aplikace kapalného hnojiva SN Prosulfan, společně s fungicidy do pšenice ozimé, dosáhla nejlepšího výsledku a to díky thiosíranové formulaci. SN Prosulfan je zdrojem rychle působící thiosíranové a pozvolna působící elementární síry. Vedle síry obsahuje také dusík v amonné i rychle působící amidické formě. SN Prosulfan aplikujeme v dávce 5 l/ha anebo v případě dvou aplikací 3 l/ha.

V případě deficitu zinku nabízí kapalné hnojivo ZINETIC rychlé řešení. Je zdrojem vysoce účinné acetáto-uroniové formy zinku. Kromě okamžitého dodání tohoto prvku ZINETIC podporuje lepší zakořenění, růst a vývoj rostlin. Doporučená dávka je 0,8 l-1,0 l/ha.


V produktové nabídce společnosti ALMIRO naleznete širokou škálu přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, které lze výhodně kombinovat. Věříme, že si z naší nabídky vyberete.

04/04/2022

obr