Úspěšný start v nové sezóně 2022

Konec loňského roku se nesl ve znamení rostoucích cen dusíkatých hnojiv a také obavy z toho, jak to bude s dostupností hnojiv na jaře. Dramatická situace na trhu nám dala mnohdy zapomenout na aktuální stav našich nově založených porostů. Mokré žně, obtížné předseťové přípravy a nedostatek srážek ve vybraných lokalitách měl vliv na nerovnoměrný vývoj rostlin. Některé podniky se navíc potýkaly i s problematickým odplevelením ozimých obilnin.  


Jarní ošetření obilnin

Prvním vstupem do obilnin by mělo být regenerační přihnojení porostů. Pokud nám podmínky loňského roku nedovolily uskutečnit dostatečné odplevelení, je třeba myslet na jarní herbicidní ošetření obilnin. Spolehlivé řešení Vám nabízí herbicidní přípravek LECTOR Max. Jedná se dvousložkový herbicid pro jarní ošetření ozimých i jarních obilnin. Obsahuje účinné látky florasulam a tribenuron-methyl. Vysokou účinnost na svízel a další široké spektrum plevelů spodního patra velmi dobře doplňuje možnost použití přípravku v OP II. stupně podzemních a povrchových vod.


Novinky roku 2022

Letošní rok je pro společnost ALMIRO opět ve znamení novinek a rozšíření prodejního portfolia. Stávající přípravky nově doplnily celkem tři širokospektrální fungicidy, dva herbicidy pro podzimní ošetření obilnin a graminicid určený k postemergentnímu hubení jednoletých jednoděložných plevelů a pýru plazivého v cukrovce a řepce olejce.

První novinkou je vícesložkový fungicidní přípravek ALMIRO®3Fungicides. Unikátní formulace a kombinace tří účinných látek difenoconazole, azoxystrobin a tebuconazole nabízí spolehlivou ochranu obilnin a řepky olejky proti houbovým chorobám. Jarní ochranu řepky ozimé proti fomové hnilobě, alternáriové skvrnitosti brukvovitých a cylindrosporióze Vám poskytne ALMIRO®Tebuconazole. Jak už samotný název napovídá, jedná se o systémový fungicidní přípravek s účinnou látkou tebuconazole. Zajímavá kombinace se nabízí ve spojení s naší třetí fungicidní novinkou a to přípravkem Patel 300 EC. Širokospektrální fungicid s registrací v obilninách a řepce olejce, jehož velkou výhodou je použití proti chorobám obilnin prakticky v celém aplikačním období. Od chorob pat stébel, přes listové choroby až po choroby klasové.

Rozšíření prodejního portfolia společnosti ALMIRO se netýká jen fungicidů. Novinky nalezneme i v oblasti herbicidů. Ideální kombinaci proti chundelce metlici a dvouděložným plevelům v obilninách Vám nabídnou dva přípravky s osvědčenými účinnými látkami diflufenican a flufenacet. ALMIRO®Diflufenican a ALMIRO®Flufenacet Vám poskytne kvalitní herbicidní zásah a pomůže Vám vyřešit otázku kompletního podzimního odplevelení obilnin. ALMIRO®Quizalofop uzavírá představení nových produktů pro letošní rok. Tento selektivní postemergentní herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům obsahuje účinnou látku quizalofop-P-ethyl a je registrovaný pro použití v řepce olejce a cukrovce.


Jak letos ušetřit

V novém roce není snad nikdo, kdo by neřešil otázku, jak ušetřit na hnojivech. Extrémní nárůst cen, zejména dusíkatých hnojiv, vedl k zamyšlení, jak využít dodané živiny co nejvíce. Jednou z možností je podpora nárůstu kořenové hmoty. Mohutnější kořenový systém znamená lepší čerpání živin z půdy a vyšší efektivitu hnojení. ALTRON Silver New nabízí rychlou aktivaci růstu a vývoje rostlin. V minulosti byla provedena řada nádobových pokusů zaměřených na nárůst kořenové hmoty. Po aplikaci ALTRONU Silver New se nárůst kořenového systému pohyboval mezi 10 – 25 %. V roce 2021 provedl Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna testování ve výživě jarního ječmene v maloparcelkových pokusech. ALTRON Silver New pozitivně ovlivnil vývoj kořenového systému a následně byla naměřena o 24 % vyšší kapacita kořene oproti kontrole. Tyto hodnoty poukazují na lepší efektivitu aplikovaných hnojiv a možnost finančních úspor. Podobného efektu bylo dosaženo při použití kapalného hnojiva ZINETIC v porostech kukuřice. Vysoce přijatelná forma zinku aplikovaná do 7. listu podpoří tvorbu kořenů. Pozitivně se tak ovlivní výnos zrna i zelené hmoty na siláž. V pokusech bylo dosaženo 5 % nárůstu oproti kontrole. Jak dále uspořit na dusíkatých hnojivech je využití síry při listové výživě obilnin. Aplikace kapalného hnojiva SN Prosulfan, společně s fungicidy do pšenice ozimé, dosáhla nejlepšího výsledku a to díky thiosíranové formulaci. Pokusy prováděné v Zemědělském výzkumném ústavu Kroměříž vykazovaly až o 1 % vyšší množství N látek v zrnu při stejném hnojení dusíkem. 


Na několika příkladech jsme si uvedli možnosti, jak v letošním roce uspořit na nákladech za hnojení. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na naše regionální zástupce, kteří jsou připraveni Vám odpovědět a také pomoci se správným výběrem.

01/03/2022

obr