LECTOR Max – nedá plevelům šanci

Jak vyzrát na jarní plevele v porostech Vašich obilnin? Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Vám přináší účinné a cenově výhodné řešení.

Nový, postemergentní herbicid pro jarní použití LECTOR Max vznikl spojení prověřených a spolehlivých účinných látek. Florasulam působí systémově, je velmi rychle přijímán listy plevelů a translokován do celé rostliny. Působí i za nižších teplot. Tribenuron-methyl je přijímán listy, stonky a krátce po aplikaci i kořeny plevelů. Zasažené plevele velmi rychle zastavují svůj růst. Má výbornou selektivitu v jarním ječmeni.

 

LECTOR Max je určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v pšenici ozimé a jarní, ječmeni ozimém a jarním, ovsu setém ozimém a jarním, žitě ozimém a tritikale ozimém.

 

Mezi citlivé plevele patří heřmánkovec přímořský, hořčice rolní, chrpa modrá, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní, pomněnka rolní, ptačinec prostřední, rdesno ptačí, svízel přítula a výdrol řepky.

 

Aplikace se provádí co nejdříve na jaře, za příznivých podmínek pro růst plevelů, optimálně ve fázi plevelů BBCH 10–16, tj. od plně rozvinutých děložních listů do fáze 6 pravých listů a to v dávce 25 g/ha.

 

 

Výhody použití:

  • aplikace od 3. listu až do objevení se praporcového listu obilnin
  • vynikající selektivita
  • vysoká účinnost na svízel přítulu a další široké spektrum plevelů spodního patra
  • bez omezení v OP II st. podzemních a povrchových vod
  • účinek nezávislý na teplotě

11/01/2021