ALMIRO – ochrana a výživa rostlin po celý rok

Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. působí již několik let v oblasti ochrany a výživy rostlin. Cílem společnosti je poskytovat kvalitní přípravky a pomáhat s úspěšným pěstováním zemědělských plodin.

 

Ochrana rostlin

V letošním roce Vám společnost ALMIRO nabídla hned tři novinky pro ochranu rostlin. Fungicidní přípravek COMMODOR obsahující účinnou látku azoxystrobin. PRO-azol, širokospektrální fungicid obsahující účinnou látku prothioconazole. Novinky uzavírá LECTOR Max, dvousložkový herbicid pro jarní ošetření ozimých i jarních obilnin obsahující účinné látky florasulam a tribenuron-methyl.

 

V produktové nabídce přípravků na ochranu rostlin dále nalezneme systémový fungicidní přípravek TEB-azol s účinnou látkou tebuconazole. Jarní aplikace v řepce olejce pomáhá zpevnění stonku, navýšení počtu větví a kontrole houbových chorob. Při aplikaci v pšenici a ječmeni účinkuje proti širokému spektru houbových chorob obilnin, ovšem nejvíce se používá zejména k cíleným aplikacím proti fuzariózám klasu, kde snižuje obsah mykotoxinů v zrnu. Ochranu pšenice a ječmene proti širokému spektru houbových chorob nabízí také SAFE Duo - fungicidní přípravek kombinující dvě účinné látky s odlišným mechanismem účinku, dlouhodobě působící azoxystrobin a rychle účinkující cyproconazole. V boji s výdrolem obilnin anebo pýrem má společnost ALMIRO také co nabídnout. GRAFOP je selektivní postemergentní herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům. Obsahuje účinnou látku chizalofop-P-ethyl a je registrovaný pro použití v řepce olejce, slunečnici a cukrovce.

 

Aktivace růstu

S ochranou je vždy velice úzce spojena výživa rostlin. Jednoduché a komplexní řešení rychlé aktivace růstu a vývoje rostlin přináší ALTRON Silver New. Z hlediska svého složení je jedinečný. Obsahuje jak látky zvyšující hladinu fytohormonů, tak látky aktivující buněčné pochody. Pro rostliny je zdrojem všech základních živin a významných stopových prvků, které jsou vázané ve formě dobře asimilovatelných citrátových vazeb. Zastoupeny jsou makroprvky (N, P, K) a mikroprvky (Mn, Zn, Cu, Mo, B) včetně železa vázaného ve formě vysoce účinného chelátu (Fe-EDDHA). ALTRON Silver New navíc obsahuje látky Krebsova cyklu, což je důležitý metabolický děj - kyselinu fumarovou, askorbovou, salycilovou, jablečnou, vinnou, citrónovou a vysoce aktivní kyselinu jantarovou. Okamžitý přísun energie dodávají jednoduché cukry. Vše je pak zakomponováno v roztoku nanostříbra. Několikaletými pokusy bylo prokázáno, že společná aplikace ALTRONU Silver New se systémovými fungicidy a insekticidy pozitivně ovlivňuje průnik účinných látek do rostliny. Jarní společné aplikace tak efektivně ovlivní účinnost používaných pesticidů a celkově podpoří vyrovnaný vývoj porostů. Navíc zvýší výnosový potenciál a kvalitu produkce.

 

Listová hnojiva

Společnost ALMIRO v loňském roce uvedla na trh kapalné hnojivo ALL Mikro. Hnojivo bylo vyvinuto tak, aby rostlinám poskytovalo potřebné stopové biogenní prvky v jejich dobře využitelných formách. ALL Mikro obsahuje zinek, mangan, měď, bor a molybden. Zastoupeny jsou také dusík a síra. Okamžité řešení deficitu zinku nabízí kapalné hnojivo ZINETIC, které je zdrojem vysoce účinné acetáto-uroniové formy zinku. Kromě řešení deficitu tohoto prvku v rostlinných pletivech ZINETIC podporuje lepší zakořenění, růst a vývoj rostlin. Vedle zinku hraje velmi důležitou roli ve správné výživě rostlin také síra. Šetrný a efektivní vnos síry nabízí kapalné hnojivo SN Prosulfan. Je zdrojem rychle působící thiosíranové a pozvolna působící elementární síry. Vedle síry SN Prosulfan obsahuje také dusík v amonné i rychle působící amidické formě. V posledních letech je navíc velká pozornost věnována křemíku. Kapalné hnojivo NPK Prosilic obsahuje dusík, fosfor, draslík a významné množství dobře asimilovatelného křemíku. Křemík je jedním ze základních stavebních kamenů rostlin. Přispívá k lepší odolnosti rostlin vůči polehání, tlaku škůdců a chorob. Pozitivně ovlivňuje snižování ztrát vody cestou transpirace.

 

Přípravky pro ochranu a výživu rostlin doplňují dva speciální produkty. První přípravek – MAXIeN, je určen ke společné aplikaci s kapalnými hnojivy obsahujícími amidický dusík (DAM, SAM, roztok močoviny). Tato pomocná půdní látka obsahující inhibitor ureázy NBPT omezuje ztráty dusíku únikem amoniaku do ovzduší a pozitivně ovlivňuje využití dusíku rostlinami z použitých hnojiv. Druhým přípravkem je kapalné hnojivo H2O Clean upravující tvrdost a pH vody. Případná neutrální až slabě bazická chemická reakce vody je upravena na požadovanou slabě kyselou reakci (cca pH 6).

06/04/2021

obr