Teb-azol

teb-azol

Teb-azol je širokospektrální systémový fungicid obsahující účinnou látku tebuconazole v množství 250 g/l. Je určen k ošetření řepky olejky, pšenice ozimé a ječmene. Vyznačuje se preventivní, kurativní a eradikativní účinností proti širokému spektru houbových chorob s dlouhou dobou působení. Systém účinnosti spočívá v narušení biosyntézy ergosterolu houbových patogenů.

 

 

Velikost balení: 5 l

V řepce Teb-azol zajišťuje fungicidní ochranu proti formové hnilobě, hlízence obecné, černi řepkové a dalším chorobám. Teb-azol se vyznačuje silným morforegulačním efektem. Podzimní aplikace zpomaluje dlouživý růst, podporuje zimovzdornost, růst kořenů a zesílení kořenového krčku. Jarní aplikace zpevňuje a zkracuje stonek, zvyšuje odolnost proti poléhání a podporuje tvorbu postranních větví.

V obilovinách Teb-azol účinkuje proti širokému spektru chorob, jakými jsou např. fuzariózy, rzi, braničnatky, padlí travní, hnědá či rhynchosporiová skvrnitost. Proti fuzariózám v klasech je optimální termín ošetření od začátku do konce kvetení obilovin.

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Aplikace
přípravek voda
Řepka olejka hlízenka obecná, čerň řepková 1 l/ha 200 - 400 l vody/ha 60 BBCH 55 - 65
fomová hniloba podzim 1 l/ha 200 - 400 l vody/ha 60 BBCH 14-19
fomová hniloba jaro 1 l/ha 200 - 400 l vody/ha 60 BBCH 31-57
Ječmen fuzariózy klasů 0,75 - 1 l/ha 300 - 400 l vody/ha 35 BBCH 61 - 69
Pšenice ozimá fuzariózy klasů 1 l/ha 300 - 400 l vody/ha 35 BBCH 61 - 69