SN Prosulfan

sn-prosulfan

SN PROSULFAN je kapalné hnojivo obsahující síru (min. 23 hmot. %) a dusík (min. 15 hmot. %). Síra je považována za jednu ze základních živin pro rostliny. Mnohé rostliny vyžadují síru dokonce ve vyšší míře než hořčík, spotřeba síry se běžně vyrovná poloviny potřeby fosforu, což není zanetbatelné množství. Výrazný pokles emisí síry a omezené používání minerálních hnojiv se sírou vedlou ke snižení obsahu přístupné síry v půdě, proto je v dnešní době hnojení sírou opodstatněné.

 

Velikost balení: 20 l

SN PROSULFAN je zdrojem rychle působící síranové a pozvolna působící elementární síry. Síra v thiosíranové formě působí také inhibičně na ureázu - zpomaluje nitrifikaci. Elementární síra působí fungicidně, hlavně v případě napadení padlím. Přípravek vyniká šetrným vnosem síry při foliární aplikaci.

Vliv síry na rostliny:

  • síra je nutná k dosažení kvalitativních parametrů obilovin,
  • zvyšuje obsah oleje v olejninách,
  • zvyšuje obsah chlorofylu v zelených částech rostlin, čímž dochází k lepší asimilaci a následnému ukládání cukrů např. u cukrovky,
  • podporuje odnožování u obilovin, tvorbě větví u řepky a podobně jako fosfor ovlivňuje i tvorbu generativních orgánů,
  • přispívá k lepšímu metabolismu dusíku - dochází ke snížení nitrátů především v zelenině,
  • pozitivně ovlivňuje příjem fosforu.
PlodinaDoporučené aplikace
Ječmen 1. fáze odnožování 2. fáze prvního až druhého kolénka až do začátku metání
Pšenice 1. jarní aplikace na konci odnožování, počátek sloupkování (ovlivnění tvorby klasu) 2. fáze metání - lepší pekařská kvalita zrna
Řepka 1. časná jarní aplikace (ovlivnění počtu větví) 2. aplikace před kvetením
Cukrovka, brambory 1. aplikace v době zapojeného porostu s dostatečnou listovou plochou 2. pozdní aplikace na podporu ukládání cukrů
Mák, slunečnice, kukuřice, ostatní plodiny 1. aplikace v době zapojeného porostu s dostatečnou listovou plochou 2. aplikace před kvetením

 

Aplikace přípravku SN PROSULFAN - vždy v dávce 5 l/ha, při dvou aplikacích v běžných dávkách vody. V případě středního nebo silného deficitu síry je dobré aplikaci během vegetačního období několikrát opakovat.