Maxien

maxien

MAXIeN je pomocná půdní látka obsahující inhibitor ureázy.

Inhibitor ureázy N-(n- butyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NBPT) 20 hmot. %

Obsah organických rozpouštědel:

Do 100 hmot. % dimetylsulfoxid / 1,2-etandiol / 2-hydroxy-1,2,3, - propantriová kyselina / Xantanová guma (přírodní polysacharid) / a potravinářské barvivo (E102, E 133). Pomocná půdní látka MAXIeN je také zdrojem rostlinami dobře asimilovatelné síry, obsahuje dusík v amidické formě a také organicky vázaný a rostlinami přijatelný fosfor.

 

Velikost balení: 20 l

Pomocná půdní látka MAXIeN inhibuje aktivitu enzymu ureázy a zpomaluje tak enzymatický rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu.

MAXIeN se rovnoměrně nanese na povrch tuhých hnojiv, které obsahují více než 50 % amidicky vázaného dusíku nebo se těsně před aplikací přidá ke kapalným hnojivům typu DAM, SAM, SADAM apod., respektive k vodním roztokům močoviny. Lze předpokládat, že alkylsírná sloučenina DMSO, použitá v rozpouštědlové soustavě, působí synergicky při inhibici ztrát dusíku v půdě.

PlodinaAplikaceDávka v l/100 l DAM
Ozimá řepka,
ozimé obiloviny
hnojení před setím a během setí 0,15 - 0,20
regenerační hnojení 0,15 - 0,20
produkční hnojení 0,20 - 0,25
pozdní a kvalitativní hnojení 0,25 - 0,30
Jarní obiloviny, kukuřicce, mák,
slunečnice, ostatní plodiny
základní a časné hnojení 0,20 - 0,25
produkční hnojení 0,25 - 0,30

 

* Vyšší dávky přípravku MAXIeN se používají při vyšší teplotě, větší půdní vlhkosti, vyšší biologické aktivitě půdy a při vyšším podílu posklizňových zbytků v půdě.