H2O Clean

h2o-clean

H2O CLEAN je hnojivo, které je kromě dodávání základních rostlinných živin N (min. 7,0 hmot. %) a K (min. 15,0 hmot. %) účinným prostředkem určeným na úpravu tvrdosti a pH vody používané při aplikaci agrochemikálií. Při používání hnojiva dochází kromě vnosu N a K k vázání rozpustných solí obsažených ve vodě, která je určena k aplikaci agrochemikálií. Tyto soli jsou vázány do stabilních komplexních sloučenin (chelátů), čímž se zabrání jejich nežádoucím reakcím s aplikovanými látkami. Případná neutrální až slabě bazická chemická reakce vody je upravena na požadovanou slavě kyselou reakci (cca pH 6). Uvedeným způsobem dochází kromě vnosu N a K k podstatnému snížení rizika vysrážení používaných pesticidů a hnojiv, což je předpoklad pro zachování 100% účinnosti agrochemikálií.

 

Velikost balení: 20 l

H2O CLEAN obsahuje draselné soli látek schopné ve vodním prostředí vázat dvoj- a troj- mocné kationty do stabilních sloučenin - chelátů.

H2O CLEAN:

  • snižuje tvrdost vody,
  • vytváří stabilní komplexy sloučenin (cheláty),
  • vnáší do porostu dusík a draslík,
  • optimalizuje pH (na cca pH 6) u neutrální a slabě bazické reakce H2O,
  • podstatně snižuje riziko vysrážení účinných látek.

Hnojivo H2O CLEAN se aplikuje v dávce 0,2 l/ha v běžné dávce vody, a to 100 - 300 litrů. Při použití větší dávky postřikové kapaliny na hektar se dávka hnojiva zvýší na 0,3 l/ha.