GraFop

SAFE Duo

GraFop je selektivní herbicid (graminicid) pro postemergentní aplikace určený k hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v řepce olejce, slunečnici a cukrovce. Spolehlivě hubí pýr plazivý a výdrol obilnin. Účinná látka quizalofop-p-ethyl 50 g/l. 

Velikost balení: 5 l

GraFop je selektivní herbicid (graminicid) pro postemergentní aplikace určený k hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v řepce olejce, slunečnici a cukrovce. Spolehlivě hubí pýr plazivý a výdrol obilnin.

GraFop je systémový herbicid (graminicid) absorbovaný povrchem listů s translokací po celé rostlině. Přípravek účinkuje systemicky. Účinná látka proniká přes listy vzešlých plevelů a meristematickým pletivem je rozváděna do celé rostliny. Přípravkem GraFop se ošetřuje v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stádiu 2. listů. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší dávku. V případě hustého porostu, intenzivního zaplevelení a přítomnosti ovsa hluchého aplikujte vyšší dávku vody. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost podporují účinnost přípravku. Herbicidní účinek se podle povětrnostních podmínek projeví za 7 - 14 dní po aplikaci. Za podmínek nepříznivých pro růst (sucho a chlad) se projeví později. Přípravek velice rychle proniká do rostlin a srážky 1 hodinu po aplikaci již nesnižují jeho účinnost.

 

Plodina Účel použití Dávkování
řepka olejka výdrol obilnin 0,75 - 1 l/ha
lipnicovité jednoleté 1 - 1,5 l/ha
pýr plazivý 2 - 2,5 l/ha
slunečnice lipnicovité jednoleté 1 - 1,5 l/ha
pýr plazivý 2 - 2,5 l/ha
cukrovka, krmná řepa lipnicovité jednoleté 1 - 1,5 l/ha
pýr plazivý 2 - 2,5 l/ha