Aktuality

Aktuální doporučení pro jaro 2016

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám poskytnout aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW. Vaše ozimé porosty můžete podpořit aplikací přípravku Altron Silver NEW a tím stimulovat jak výnos, tak kvalitu produkce. Několikaletými pokusy bylo dokázáno, že společná aplikace Altronu Silver se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostliny. Tím se významně podpoří účinnost chemických přípravků,…

Přicházíme na trh s novým produktem

Od roku 2016 Vám, našim zákazníkům, představujeme nový produkt s názvem SAFE Duo. SAFE Duo je duální, optimálně působící fungicid obsahující účinné látky azoxystrobin (v množství 200 g/l) a cyprokonazol (v množství 80 g/l). Účinná látka azoxystrobin působí jako inhibitor mitochondriální respirace v buňkách hub a tím inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor…

Co aplikovat do Vašich porostů na podzim? Zde je naše doporučení

Letošní extrémní počasí v průběhu léta výrazně oddálilo setí a vzcházení řepky. K eliminaci tohoto handicapu doporučujeme použít přípravek Altron Silver NEW, který můžeme aplikovat společně s fungicidem TEB-azol. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření. Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému a vyrovnání celého porostu. Mohutnější kořeny lépe přijímají živiny a snáze…

Letní aplikace Altronu Silver v cukrovkách

Vážený zákazníku, zde je pro Vás aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW v cukrovkách. V paměti máme výsledky minulých let, kdy jsme se výnosy vyrovnali západoevropským pěstitelům. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit cukernatost a výnos. Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k…

Jaké přípravky aplikovat v tomto období? Zde je naše doporučení

Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám zaslat aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v následujícím období. Je všeobecně známo, že klas a praporcový list se podílí ze 70 % na výnosu obilovin. Proto je naší snahou udržet tyto asimilační orgány v co nejlepším zdravotním stavu. K tomu Vám může výrazně pomoci přípravek Altron Silver NEW. Při společné aplikaci se systémovými fungicidy…

Už jste si přečetli článek o Altronu Silver v časopisu Agromanuál č. 05/2015?

Altron Silver NEW, pomocný přítel nejen v boji proti hlízence a šešulovým škůdcům           V dnešní době je těžké se orientovat v sortimentu přípravků, které jsou nabízeny na trhu. Velké množství se objevilo i na poli těch pomocných. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. se již několik let zabývá výživou rostlin. Jejím cílem je…

Aktuální doporučení pro aplikaci našich přípravků

Zanedlouho budete aplikovat do řepky fungicidní přípravky proti hlízence. Díky unikátnímu složení přípravku Altron Silver NEW máte ještě jednu možnost, jak ovlivnit výkonnost rostlin a tím vylepšit své výsledky. Neocenitelnou vlastností Altronu Silver je, že při společné aplikaci se systémovými fungicidy dochází k lepšímu průniku účinných látek do rostlin a spolu s účinkem nanočástic stříbra se projeví ve zlepšeném zdravotním stavu rostlin.…

Jarní aplikace s Altronem Silver

Sucho a výskyt škůdců v podzimním období značně poškodily porosty ozimé řepky. Od této skutečnosti se budou odvíjet i ceny komodit. Doporučujeme podpořit Vaše ozimé porosty aplikací přípravku Altron Silver NEW a tím stimulovat výnos a kvalitu produkce.   Rozbory bylo dokázáno, že společná aplikace Altronu Silver se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostliny. Tím se…

Pozor na dřepčíka v řepce

Letošní porosty řepky jsou extrémně napadeny dřepčíkem olejkovým. I přes zimu jsou v podpaždí listů vidět živé larvičky, nikdo takový rozsah napadení nepamatuje. Na grafu je společná aplikace tebuconazolu s insekticidem s účinnou látkou Chlopyrifos a Altronem Silver. Při společné aplikaci se do pletiv v rostlině dostalo o 1/4 insekticidu (organofosfátu) více (lépe zabije larvičky dřepčíků a krytonosců) a několikanásobek fungicidu tebuconazol…

Novinka - Altron Silver NEW na moření osiva

 Vážení zákazníci, vyzkoušejte náš přípravek   Altron Silver   i na   moření osiva.   Důvod?   Jednoduchý: Urychluje vzcházivost,  Zvyšuje objem a délku kořenů,  Pomáhá překonávat krizové situace.    Vliv moření Altronem Silver na růst kořenů (Jarní ječmen - Pribina) (2014 Agritec Šumperk - RNDr. Michal Ondřej, Csc.) Varianta Vzcházivost po 9-ti dnech (%)…
Strana 2 z 2