Aktuality

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 43
Produkty

Produkty (9)

GraFop

SAFE Duo

GraFop je selektivní herbicid (graminicid) pro postemergentní aplikace určený k hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v řepce olejce, slunečnici a cukrovce. Spolehlivě hubí pýr plazivý a výdrol obilnin. Účinná látka quizalofop-p-ethyl 50 g/l. 

Velikost balení: 5 l

GraFop je selektivní herbicid (graminicid) pro postemergentní aplikace určený k hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v řepce olejce, slunečnici a cukrovce. Spolehlivě hubí pýr plazivý a výdrol obilnin.

GraFop je systémový herbicid (graminicid) absorbovaný povrchem listů s translokací po celé rostlině. Přípravek účinkuje systemicky. Účinná látka proniká přes listy vzešlých plevelů a meristematickým pletivem je rozváděna do celé rostliny. Přípravkem GraFop se ošetřuje v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stádiu 2. listů. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší dávku. V případě hustého porostu, intenzivního zaplevelení a přítomnosti ovsa hluchého aplikujte vyšší dávku vody. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost podporují účinnost přípravku. Herbicidní účinek se podle povětrnostních podmínek projeví za 7 - 14 dní po aplikaci. Za podmínek nepříznivých pro růst (sucho a chlad) se projeví později. Přípravek velice rychle proniká do rostlin a srážky 1 hodinu po aplikaci již nesnižují jeho účinnost.

 

Plodina Účel použití Dávkování
řepka olejka výdrol obilnin 0,75 - 1 l/ha
lipnicovité jednoleté 1 - 1,5 l/ha
pýr plazivý 2 - 2,5 l/ha
slunečnice lipnicovité jednoleté 1 - 1,5 l/ha
pýr plazivý 2 - 2,5 l/ha
cukrovka, krmná řepa lipnicovité jednoleté 1 - 1,5 l/ha
pýr plazivý 2 - 2,5 l/ha

SAFE Duo

SAFE Duo

SAFE Duo je duální, optimálně působící fungicid obsahující účinné látky azoxystrobin (v množství 200 g/l) a cyprokonazol (v množství 80 g/l).

Účinná látka azoxistrobin působí jako inhibitor mitochondriální respirace v buňkách hub a tím inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Účinná látka cyprokonazol působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu houbových patogenů. Na houbového patogena působí během penetrace a během tvorby haustorií.

Společné aplikace strobilurinových a azolových látek s Altronem Silver vykazují rychlejší nástup účinku a vyšší obsah účinných látek v rostlinách za časovou jednotku. Hlavními výhodami při aplikaci SAFE Duo je takzvaný Green efekt, dále pak dlouhé aplikační okno, vysoká účinost, výrazný vliv na kvalitu produkce a v neposlední řadě jeho jednoduchá aplikace.

SAFE Duo je určen pro aplikace v pšenici a ječmeni pro kontrolu rzi plevové, rzi pšeničné a braničnatky pšeničné.

 

PlodinaŠkodlivý organismusAplikační dávkaOLAplikace
přípravekvoda
pšenice rez plevová 0,75 l/ha 200 - 400 l/ha 42 BBCH 30 - 59
rez pšeničná 0,75 l/ha 200 - 400 l/ha 42 BBCH 30 - 59
braničnatka pšeničná 0,75 l/ha 200 - 400 l/ha 42 BBCH 30 - 59
ječmen rez plevová 0,75 l/ha 200 - 400 l/ha 42 BBCH 30 - 51

Teb-azol

teb-azol

Teb-azol je širokospektrální systémový fungicid obsahující účinnou látku tebuconazole v množství 250 g/l. Je určen k ošetření řepky olejky, pšenice ozimé a ječmene. Vyznačuje se preventivní, kurativní a eradikativní účinností proti širokému spektru houbových chorob s dlouhou dobou působení. Systém účinnosti spočívá v narušení biosyntézy ergosterolu houbových patogenů.

 

 

Velikost balení: 5 l

V řepce Teb-azol zajišťuje fungicidní ochranu proti formové hnilobě, hlízence obecné, černi řepkové a dalším chorobám. Teb-azol se vyznačuje silným morforegulačním efektem. Podzimní aplikace zpomaluje dlouživý růst, podporuje zimovzdornost, růst kořenů a zesílení kořenového krčku. Jarní aplikace zpevňuje a zkracuje stonek, zvyšuje odolnost proti poléhání a podporuje tvorbu postranních větví.

V obilovinách Teb-azol účinkuje proti širokému spektru chorob, jakými jsou např. fuzariózy, rzi, braničnatky, padlí travní, hnědá či rhynchosporiová skvrnitost. Proti fuzariózám v klasech je optimální termín ošetření od začátku do konce kvetení obilovin.

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Aplikace
přípravek voda
Řepka olejka hlízenka obecná, čerň řepková 1 l/ha 200 - 400 l vody/ha 60 BBCH 55 - 65
fomová hniloba podzim 1 l/ha 200 - 400 l vody/ha 60 BBCH 14-19
fomová hniloba jaro 1 l/ha 200 - 400 l vody/ha 60 BBCH 31-57
Ječmen fuzariózy klasů 0,75 - 1 l/ha 300 - 400 l vody/ha 35 BBCH 61 - 69
Pšenice ozimá fuzariózy klasů 1 l/ha 300 - 400 l vody/ha 35 BBCH 61 - 69

Zinetic

zinetic

Zinetic je kapalný koncentrát organicky vázaného zinku v komplexní acetáto - uroniové formě.

Zinek je řazen mezi prvky, které hrají velkou roli při správném fungování metabolických procesů v rostlinných buňkách, podílí se na metabolických procesech spojených s tvorbou cukrů, bílkovin a také rostlinných hormonů.

Díky optimální hladině zinku dosahují rostlinná pletiva potřebné úrovně asimilace. Zinek je rostlinami velice dobře přijímán hlavně ve fázích aktivního růstu.

 

Velikost balení: 5 l

Zinetic vyniká efektivním vnosem organicky vázaného zinku (v komplexní formě) do porostu. Díky komplexu dalších látek, především DMSO, kyseliny butadienové a kyseliny o-hydroxybenzoové, dochází k posilování příjmů a následné utilizaci samotného zinku.

Vliv efektivně dodaného zinku na rostliny:

 • zlepšení asimilace,
 • pozitivní ovlivnění odolnosti,
 • zlepšení vitality,
 • pozitivní ovlivnění výnosu,
 • zlepšení kvality výnosu.
PlodinaOptimální dávka l/haNejvhodnější termín aplikace
Kukuřice 0,8 - 1,2 3 až 6 pravých listů
Řepka 0,8 3 až 5 pravých listů
Mák 0,8 6 až 8 pravých listů
Slunečnice 0,8 4 až 8 pravých listů
Cukrovka 0,8 3 až 6 pravých listů
Obiloviny 0,8 3. list až plné odnožování
Ostatní 0,8 při nedostatku zinku v době aktivního růstu

 

Aplikujte nejlépe v dávce 100 - 300 l/ha postřikové kapaliny. Bez konzultace se zástupci společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nepřekračujte ani nesnižuje optimální dávkování.

NPK PROSILIC

npk-prosilic

NPK PROSILIC je kapalné hnojivo obsahující dusík (min. 4,5 hmot. %), fosfor (min. 4,5 hmot. %), draslík (min. 12,3 hmot. %) a křemík (min. 12,0 hmot. %). Křemík je jedním ze základních stavebních kamenů rostlin. Je ve velkém množství zastoupen v půdě, většinou se však jedná o nerozpustnou formu, kterou rostliny nedokážou vstřebávat. Díky kapalnému hnojivu NPK PROSILIC máte možnost využít jedinečných vlastností křemíku pro Vaše rostliny.

 

Velikost balení: 20 l

NPK PROSILIC je hnojivo ES, které kromě základních živin (více než 20 % NPK) obsahuje i významné množství křemíku v dobře asimilovatelné formě pro rostliny.

V půdě je křemík ve velké míře obsažen pro rostliny v nepřijatelné formě. Křemík patří k základním stavebním kamenům pletiv - způsobuje větší pevnost pletiv, omezuje poléhání zvláště u obilovin a snižuje průnik patogenů - jedná se hlavně o padlí. Rostliny zásobené křemíkem lépe hospodaří s vodou - nedochází v době přísušku k nadměrné transpiraci.

Křemík dále přiznivě ovlivňuje:

 • počet odnoží,
 • odolnost proti mrazu,
 • transport a příjem kyslíku kořenovým systémem rostlin,
 • příjem makro a mikroživin a fotosyntézu,
 • opylení rostlin,
 • vyšší toleranci rostlin na extrémy v zásobování manganem a železem
 • vyšší toleranci proti toxickým prvkům, například sodíku.
PlodinaDávka vody 100 lt/haDávka vody 200 lt/ha
Obiloviny 0,4 0,8
Řepka 0,4 0,8
Brambory 0,4 0,8
Ostatní plodiny 0,4 0,8

 

Na listovou aplikaci postřikem se hnojivo NPK PROSILIC doporučuje aplikovat v dávce 0,4 l/ha v množství vody 100 litrů nebo v dávce 0,8 l/ha v množství vody 200 litrů.

NPK PROSILIC je zásadité reakce, není jej možné mísit s přípravky typu DAM. Nelze jej používat obecně v kysele reagujících směsích - při přípravě tank-mix směsi hnojiva NPK PROSILIC a jiných hnojiv, jejichž pH je nižší jak 9.

Přípravek je možné mísit s fungicidy, insekticidy, s přípravky Altron Silver NEW a SN Prosulfan. Při přípravě tank-mix směsí hnojiva NPK PROSILIC a jiných hnojiv, případně přípravků na ochranu rostlin je potřeba udělat zkoušku mísitelnosti jednotlivých složek tank-mixu.

MAXIeN

maxien

MAXIeN je pomocná půdní látka obsahující inhibitor ureázy.

Inhibitor ureázy N-(n- butyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NBPT) 20 hmot. %

Obsah organických rozpouštědel:

Do 100 hmot. % dimetylsulfoxid / 1,2-etandiol / 2-hydroxy-1,2,3, - propantriová kyselina / Xantanová guma (přírodní polysacharid) / a potravinářské barvivo (E102, E 133). Pomocná půdní látka MAXIeN je také zdrojem rostlinami dobře asimilovatelné síry, obsahuje dusík v amidické formě a také organicky vázaný a rostlinami přijatelný fosfor.

 

Velikost balení: 20 l

Pomocná půdní látka MAXIeN inhibuje aktivitu enzymu ureázy a zpomaluje tak enzymatický rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu.

MAXIeN se rovnoměrně nanese na povrch tuhých hnojiv, které obsahují více než 50 % amidicky vázaného dusíku nebo se těsně před aplikací přidá ke kapalným hnojivům typu DAM, SAM, SADAM apod., respektive k vodním roztokům močoviny. Lze předpokládat, že alkylsírná sloučenina DMSO, použitá v rozpouštědlové soustavě, působí synergicky při inhibici ztrát dusíku v půdě.

PlodinaAplikaceDávka v l/100 l DAM
Ozimá řepka,
ozimé obiloviny
hnojení před setím a během setí 0,15 - 0,20
regenerační hnojení 0,15 - 0,20
produkční hnojení 0,20 - 0,25
pozdní a kvalitativní hnojení 0,25 - 0,30
Jarní obiloviny, kukuřicce, mák,
slunečnice, ostatní plodiny
základní a časné hnojení 0,20 - 0,25
produkční hnojení 0,25 - 0,30

 

* Vyšší dávky přípravku MAXIeN se používají při vyšší teplotě, větší půdní vlhkosti, vyšší biologické aktivitě půdy a při vyšším podílu posklizňových zbytků v půdě.

Altron Silver NEW NEW

Altron Silver NEW je univerzální komplexní listové hnojivo nové generace.

Obsahuje látky zvyšující hladinu fytohormonů a látky aktivující buněčné pochody. Je zdrojem všech základních rostlinných živin, železa vázaného ve formě vysoceúčinného chelátu (Fe EDDHMA) a všech významných stopových prvků, které jsou vázané ve formě pro rostliny dobře asimilovatelných citrátových vazbách.

Přípravek vyniká obsahem nanostříbra připravovaného originální elektrochemickou metodou. Altron Silver NEW neobsahuje chloridy a je také zdrojem rostlinami dobře asimilovatelné síry a uhlíku.

 

Velikost balení: 3 l

Altron Silver NEW výrazně zvyšuje přijatelnost rostlinných živin a aktivně působí v metabolických pochodech uvnitř rostlinných buněk. Má velmi pozitivní vliv na regeneraci porostu, lepší zakořenění rostlin, tvorbu silných odnoží, silné listové růžice. Dále podporuje nárůst biomasy nejen nadzemní, ale také podzemní. Zvyšuje jak odolnost rostlin vůči stresu (herbicidní stres, sucho, chladno), tak i rychlý start a rychlou regeneraci po stresovém období. Velmi pozitivně ovlivňuje kvetení (tvorbu generativních orgánů).

V neposlední řadě, díky obsahu nanočástic koloidního stříbra, zvyšuje účinek systémových fungicidů.

PlodinaVhodný termín aplikace
Řepka ozimá Zahájení jarní vegetace, listová růžice – regenerace porostu
Dlouživý růst – nárůst biomasy, podpora tvorby bočních větví
Butonizace – zvýšení výnosu
Po odkvětu – zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Ozimé obiloviny Zahájení jarní vegetace (odnožování) – regenerace porostu, větší počet silných odnoží
Sloupkování – nárůst biomasy, udržení produktivních odnoží
Počátek metání – pozitivní vliv na zvýšení počtu zrn v klasech
Konec metání až mléčná zralost – zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Jarní obiloviny Počátek odnožování – zvýšení počtu plodných odnoží
Sloupkování – nárůst biomasy, udržení produktivních odnoží
Počátek metání – pozitivní vliv na zvýšení počtu zrn v klasech
Konec metání až mléčná zralost – zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Mák Časné růstové fáze (1. – 4. list) – aktivace růstu, vyrovnání porostu
Od vytvoření 5. listu – snížení toxicity herbicidu, vyrovnání porostu
Dlouživý růst – pozitivní ovlivnění výnosu
Butonizace a kvetení – zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Cukrovka Časné růstové fáze – snížení toxicity herbicidu, podpora růstu
Aktivní růst – zakrytí řádku, pozitivní ovlivnění výnosu
Pozdější aplikace – zvýšení výnosu, zvýšení cukernatosti
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Slunečnice Časné růstové fáze – snížení toxicity herbicidu, podpora růstu
Fáze 4. až 8. list – podpora růstu
Fáze tvorba úboru až konec kvetení – zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Kukuřice Růstové fáze – podpora růstu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Brambory Růstové fáze – podpora růstu
Tvorba poupat – zvýšení počtu hlíz
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Luskoviny Růstové fáze – podpora růstu
Fáze tvorba poupat až konec kvetení – zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Kmín Růstové fáze – podpora růstu
Fáze kvetení – zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Zelenina Růstové fáze – podpora růstu
Kořenová zelenina – kdykoliv v době tvorby kořenů – zvýšení výnosu
Brukvovitá zelenina – před tvorbou růžic, hlávek
Plodová zelenina fáze kvetení až tvorba prvních plodů – zvýšení výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Sady Fáze kvetení – zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití)
Zlepšuje vybarvení plodů – aplikace ve fázích kvetení, a kdykoliv při vývinu plodů
Chmel Od začátku června do konce července 2 – 3 aplikace – zvýšení výnosu a jeho kvality
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Vinná réva Růstové fáze – podpora růstu
Fáze kvetení – zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok
Dávkování:

Přípravek Altron Silver NEW aplikujte vždy v dávce 0,3 l/ha, nejčastěji v dávce vody 200 – 400 l/ha. Při aplikacích v sadech a vinicích lze dávku vody zvýšit dle aplikační technologie. Altron Silver NEW je vhodné kombinovat ve společné aplikaci se všemi fungicidy, insekticidy, herbicidy a listovými hnojivy. Optimální počet aplikaci během sezóny v tomtéž porostu je 2 – 3. Vhodnost společných kombinací s přípravky na ochranu a výživu rostlin konzultujte s výrobci těchto přípravků. S případnými dotazy týkajícími se aplikací Altronu Silver se obraťte na jednotlivé regionální zástupce společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

SN PROSULFAN

sn-prosulfan

SN PROSULFAN je kapalné hnojivo obsahující síru (min. 23 hmot. %) a dusík (min. 15 hmot. %). Síra je považována za jednu ze základních živin pro rostliny. Mnohé rostliny vyžadují síru dokonce ve vyšší míře než hořčík, spotřeba síry se běžně vyrovná poloviny potřeby fosforu, což není zanetbatelné množství. Výrazný pokles emisí síry a omezené používání minerálních hnojiv se sírou vedlou ke snižení obsahu přístupné síry v půdě, proto je v dnešní době hnojení sírou opodstatněné.

 

Velikost balení: 20 l

SN PROSULFAN je zdrojem rychle působící síranové a pozvolna působící elementární síry. Síra v thiosíranové formě působí také inhibičně na ureázu - zpomaluje nitrifikaci. Elementární síra působí fungicidně, hlavně v případě napadení padlím. Přípravek vyniká šetrným vnosem síry při foliární aplikaci.

Vliv síry na rostliny:

 • síra je nutná k dosažení kvalitativních parametrů obilovin,
 • zvyšuje obsah oleje v olejninách,
 • zvyšuje obsah chlorofylu v zelených částech rostlin, čímž dochází k lepší asimilaci a následnému ukládání cukrů např. u cukrovky,
 • podporuje odnožování u obilovin, tvorbě větví u řepky a podobně jako fosfor ovlivňuje i tvorbu generativních orgánů,
 • přispívá k lepšímu metabolismu dusíku - dochází ke snížení nitrátů především v zelenině,
 • pozitivně ovlivňuje příjem fosforu.
PlodinaDoporučené aplikace
Ječmen 1. fáze odnožování 2. fáze prvního až druhého kolénka až do začátku metání
Pšenice 1. jarní aplikace na konci odnožování, počátek sloupkování (ovlivnění tvorby klasu) 2. fáze metání - lepší pekařská kvalita zrna
Řepka 1. časná jarní aplikace (ovlivnění počtu větví) 2. aplikace před kvetením
Cukrovka, brambory 1. aplikace v době zapojeného porostu s dostatečnou listovou plochou 2. pozdní aplikace na podporu ukládání cukrů
Mák, slunečnice, kukuřice, ostatní plodiny 1. aplikace v době zapojeného porostu s dostatečnou listovou plochou 2. aplikace před kvetením

 

Aplikace přípravku SN PROSULFAN - vždy v dávce 5 l/ha, při dvou aplikacích v běžných dávkách vody. V případě středního nebo silného deficitu síry je dobré aplikaci během vegetačního období několikrát opakovat.

H2O CLEAN

h2o-clean

H2O CLEAN je hnojivo, které je kromě dodávání základních rostlinných živin N (min. 7,0 hmot. %) a K (min. 15,0 hmot. %) účinným prostředkem určeným na úpravu tvrdosti a pH vody používané při aplikaci agrochemikálií. Při používání hnojiva dochází kromě vnosu N a K k vázání rozpustných solí obsažených ve vodě, která je určena k aplikaci agrochemikálií. Tyto soli jsou vázány do stabilních komplexních sloučenin (chelátů), čímž se zabrání jejich nežádoucím reakcím s aplikovanými látkami. Případná neutrální až slabě bazická chemická reakce vody je upravena na požadovanou slavě kyselou reakci (cca pH 6). Uvedeným způsobem dochází kromě vnosu N a K k podstatnému snížení rizika vysrážení používaných pesticidů a hnojiv, což je předpoklad pro zachování 100% účinnosti agrochemikálií.

 

Velikost balení: 20 l

H2O CLEAN obsahuje draselné soli látek schopné ve vodním prostředí vázat dvoj- a troj- mocné kationty do stabilních sloučenin - chelátů.

H2O CLEAN:

 • snižuje tvrdost vody,
 • vytváří stabilní komplexy sloučenin (cheláty),
 • vnáší do porostu dusík a draslík,
 • optimalizuje pH (na cca pH 6) u neutrální a slabě bazické reakce H2O,
 • podstatně snižuje riziko vysrážení účinných látek.

Hnojivo H2O CLEAN se aplikuje v dávce 0,2 l/ha v běžné dávce vody, a to 100 - 300 litrů. Při použití větší dávky postřikové kapaliny na hektar se dávka hnojiva zvýší na 0,3 l/ha.