Aktuality

Obsah webu

Obsah webu (3)

Kontakty

ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.
Melantrichova 477/20
110 00 Praha 1
IČO: 24187321  DIČ: CZ24187321
Bankovní spojení: 107-1435950237/0100

Společnost je zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 186824.

Korespondeční adresa a centrální sklad: 
ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

Okrajová 1335/3
674 01 Třebíč

Vedoucí skladu, logistika:
Bohumil Mencák

mob.: +420 724 912 286 
e-mail: bohumil.mencak@almiro.cz

Obchodní zástupci:
1. Ing. Petr Chlupáček

mob.: +420 702 002 860
e-mail: petr.chlupacek@almiro.cz

2. Jana Jobová 
mob.: +420 702 544 445
e-mail: jana.jobova@almiro.cz

3. Ing. Václav Ešpandr
mob.: +420 722 935 858
e-mail: vaclav.espandr@almiro.cz

4. Ing. Stanislava Němcová 
mob.: +420 602 681 498
e-mail: stanislava.nemcova@almiro.cz

5. Ing. Radim Švec
mob.: +420 725 514 452
e-mail: radim.svec@almiro.cz

 6. Ing. Jaromír  Čech
mob.: +420 725 944 486 
e-mail: jaromir.cech@almiro.cz

7. Ing. Stanislav Němec 
mob.: +420 725 520 883 
e-mail: stanislav.nemec@almiro.cz

Distributor pro Slovenskou republiku: 
AGRASKO, s.r.o.

tel.: +421 903 448 061
e-mail: agrasko@centrum.sk

Distributor pro Polskou republiku: 
Carrozzeria group, s.r.o. 
tel.: +420 739 068 064 
e-mail:
rs.delivery@seznam.cz

Účetní a obchodní referentka:
Ing. Milena Vrbková 
mob.: +420 721 367 071 
e-mail: milena.vrbkova@almiro.cz

Finanční ředitelka: 
Ing. Markéta Bustová  
mob.: +420 607 015 680 
e-mail: marketa.bustova@almiro.cz

Sales Manager:
Ing. Stanislav Němec
 
mob.: +420 725 520 883 
e-mail: stanislav.nemec@almiro.cz

Koloidní stříbro

Koloidní stříbro obsažené v Altronu Silver je vyráběné unikátní technologií, kdy jsou dispergované částice stříbra vyráběny elektrochemickou cestou, vytváří se tzv. koloidní roztok nanočástic stříbra. V tomto koloidním roztoku stříbra jsou zakomponovány všechny účinné látky obsažené v Altronu Silver. Díky využití nejmodernějších technologií se i při pěstování rostlin můžeme setkat s uplatněním stříbra.

Dezinfekční účinky drahých kovů – stříbra, zlata, platiny jsou známy již několik století. Z důvodu ceny těchto kovů si však nikdo nedovedl představit jejich širší využití v agrochemické praxi. Až rozvoj nanotechnologií otevřel brány také pro aplikace nanočástic v polních plodinách.

O léčivém účinku stříbra se poprvé dovídáme ze starověkého Řecka a Říma. První využití stříbra pro léčivé vlastnosti v Čechách pocházejí ze středověku. Stříbro našlo uplatnění při prvních úpravách pitné vody, když naši předci vhazovali stříbrné předměty do studní a výsledkem byla vždy „zdravá voda". Účelné bylo také uchovávání svěcené vody v kostelech ve stříbrných nádobách, kdy jedině tímto způsobem bylo možné vodu uchovat po celý rok v původním stavu a zamezit šíření infekcí touto cestou – můžeme se domnívat, že stříbro uvolněné z nádob bylo z velké části důvodem pro víru v nadpřirozené vlastnosti svěcené vody. Podobný princip se využíval v léčitelství, když se na rány přikládaly stříbrné mince. Ještě naše prababičky vhazovaly do hrnců s mlékem stříbrňáky, aby se mléko nekazilo.

Nanotechnologie

Z uvedených příkladů je patrno, že částice stříbra byly již dříve nevědomky využívány, ovšem nikdo nebyl schopen podat logické vysvětlení, co vlastně uvedené jevy způsobuje. Až rozvoj vědy v druhé polovině minulého století přinesl vysvětlení.

Co znamená dnes všudypřítomné slůvko „nanotechnologie"?

Je odvozeno od jednotky velikosti. Nanometr (nm) je jedna miliontina milimetru (1 mm = 1 000 000 nm). Pro názornost: šíře lidského vlasu je 80 000 nm, typická bakterie měří 1 000-10 000 nm, virus HIV 90 nm, průměr šroubovice DNA 2,5 nm, šíře molekuly vody 0,3 nm, atom vodíku 0,1 nm (Josef Tuček 2008).

Otázkou zůstává, co nám nanotechnologie přinášejí. Látky rozdělené na částice měřitelné v nanometrech se začnou chovat odlišně od částic řádově větších, získají jiné fyzikální a biologické vlastnosti. Nanostříbro se stává pro bakterie, houby a viry jedovaté, pro vyšší formy života je však neškodné. Další pozoruhodnou vlastností je fakt, že do současné doby není známa rezistence těchto organismů proti nanočásticím stříbra tak, jak je to známo u jiných přípravků.

Altron Silver, Altron Silver NEW a koloidní stříbro

S využitím těchto vlastností nanostříbra se v současnosti můžeme setkat nejen v medicíně, ale také v běžném životě. Na trhu jsou k dispozici kosmetické přípravky nebo doplňky stravy s obsahem nanočástic stříbra. V bazénové chemii se upouští od chlorové a ozónové technologie čistění vody a přechází se na Ag technologie. Nanostříbro je zakomponováno v plastových částech zubních kartáčků, vnitřních stěnách chladniček apod. za účelem snížení výskytu plísní a bakterií, nanočástice stříbra nacházejí uplatnění také ve filtrech klimatizací.

S prvním uplatněním technologie zakomponování nanočástic stříbra do přípravků na výživu rostlin jsme přišli v roce 2009. Již dříve známý aktivátor růstu a vývoje rostlin Almiron jsme obohatili o nanočástice stříbra a přípravek jsme začali prodávat pod obchodním názvem Almiron Silver. Pro velký zájem o tuto technologii se výrobce rozhodl uvést na trh v roce 2010 nový přípravek – Altron Silver, ve kterém je zvýšen obsah stříbra na trojnásobek oproti Almironu Silver (z hlediska hektarového ošetření).

Vývoj Altronu Silver, později Altronu Silver NEW probíhal a nadále probíhá ve spolupráci se Slovenskou akademií věd, protože výroba nanočástic je náročný proces žádající si to nejvyšší možné odborné zázemí. Jelikož při výrobě nanostříbra velice záleží na udržení si stálého spektra částic s co nejmenšími rozměry (tento fakt hraje velkou roli při účinnosti částic a jejich rovnoměrném rozmístění v místě aplikace), je tento parametr monitorován pomocí elektronového mikroskopu.

Koloidní stříbro hubí více jak 650 houbových patogenů a je všeobecně známo, že nanočástice koloidního stříbra se mimo jiné používají v lékařství jako nosič účinné látky do lidské buňky. Tohoto zjištění společnost ALMIRO využila a vyzkoušela společnou aplikaci Altronu Silver a později i Altronu Silver NEW v řepce a cukrovce spolu se systémovými fungicidy. Pokusy ukázaly, že koloidní stříbro obsažené v Altronu Silver i Altronu Silver NEW funguje jako nosič účinné látky a zvyšuje tak celkový účinek systémových fungicidů. Altron Silver NEW je schopen působit dokonce lépe z hlediska fungicidní ochrany spolu s 2/3 dávky fungicidu než jen samotný fungicid v plné dávce.

O nás

Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. je předním výrobcem a prodejcem přípravků pro výživu a ochranu rostlin. Působíme nejen v České republice, ale i v dalších státech Evropské unie. Naším cílem je nabídnout široké zemědělské praxi přípravky, které v sobě nesou inovativní řešení a při jejichž vývoji byly použity nejnovější poznatky nejen z oblasti výzkumu, ale také z oblasti zemědělské praxe.

Jako první a doposud jediní v Evropské unii jsme uvedli na trh přípravky pro výživu a ochranu rostlin, ve kterých je zakomponován systém stimulujících a výživných látek v roztoku nanočástic stříbra. Právě zvládnutí průmyslové výroby roztoku nanostříbra a jeho zakomponování do našich přípravků je jedním z nejdůležitějších faktorů, které nás řadí na špičku v oboru.

Dominantním přípravkem zůstává Altron Silver NEW, univerzální komplexní listové hnojivo nové generace. Neustále však pokračujeme ve vývoji nových přípravků, což nejlépe dokumentuje skutečnost, že pravidelně uvádíme na trh další přípravky, které díky své inovativnosti posouvají jejich účinnost neustále kupředu. V roce 2013 jsme představili SN PROSULFAN, NPK PROSILIC, MAXIeN a H2O CLEAN. Od roku 2014 nabízíme Zinetic a Teb-azol a v roce 2015 jsme začali používat Altron Silver i na moření osiva. Dalším posunem ve vývoji nových produktů je zařazení optimálně působícího fungicidu SAFE Duo v roce 2016. Jedná se o fungicid obsahující dvě účinné látky azoxystrobin a cyprokonazol. Ve druhé polovině roku 2018 jsme do našeho portfolia doplnili nový přípravek. Je jím herbicid (graminicid) s názvem GraFop, který spolehlivě hubí pýr plazivý a výdrol obilovin.