Aktuality

Správce

Správce

středa, 08 duben 2015 16:59

Sucho a výskyt škůdců v podzimním období značně poškodily porosty ozimé řepky. Od této skutečnosti se budou odvíjet i ceny komodit. Doporučujeme podpořit Vaše ozimé porosty aplikací přípravku Altron Silver NEW a tím stimulovat výnos a kvalitu produkce.  

Rozbory bylo dokázáno, že společná aplikace Altronu Silver se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostliny. Tím se zamezí rozšíření primárních infekcí fómy a hlízenky. Zároveň rostliny získají okamžitě přístupné makroprvky, mikroprvky, komplex stimulujících látek a nanočástice stříbra.

Aktuální doporučení:                      

Řepka

Aplikace společně s insekticidní ochranou na krytonosce a fungicidním ošetřením v dávce 0,3 l/ha  – stimulace růstu, zvětšení kořenového systému a vliv na bohatší větvení rostlin. Zároveň se zvyšuje účinnost chemického ošetření.

Ozimé obiloviny

Regenerace porostu - nárůst kořenové soustavy, podpora odnožování a zlepšení zdravotního stavu rostlin.

 

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 30. 3. 2015

                                 

             

úterý, 24 únor 2015 09:06
Letošní porosty řepky jsou extrémně napadeny dřepčíkem olejkovým. I přes zimu jsou v podpaždí listů vidět živé larvičky, nikdo takový rozsah napadení nepamatuje. Na grafu je společná aplikace tebuconazolu s insekticidem s účinnou látkou Chlopyrifos a Altronem Silver. Při společné aplikaci se do pletiv v rostlině dostalo o 1/4 insekticidu (organofosfátu) více (lépe zabije larvičky dřepčíků a krytonosců) a několikanásobek fungicidu tebuconazol (zničí primární infekce fómy a hlízenky pronikajících do rostliny otvory po krytonoscích a larvičkách dřepčíků). Vyzkoušejte proto Altron Silver NEW v kombinaci s TEB-azolem. Tímto společným zásahem se udrží lepší zdravotní stav rostlin a nedochází k předčasnému dozrávání řepky a tím k nižšímu výnosu. 
 
 
V Kojeticích 14.2.2015
 
                                                                                  

 

čtvrtek, 22 leden 2015 13:33
 Vážení zákazníci, vyzkoušejte náš přípravek
 
Altron Silver
 
i na
 
moření osiva.
 
Důvod?
 
Jednoduchý:
Urychluje vzcházivost, 
Zvyšuje objem a délku kořenů, 
Pomáhá překonávat krizové situace. 
 
Vliv moření Altronem Silver na růst kořenů (Jarní ječmen - Pribina)

(2014 Agritec Šumperk - RNDr. Michal Ondřej, Csc.)

Varianta

Vzcházivost po 9-ti dnech (%) Vzcházivost po 11-ti dnech (%)
Průměrná délka kořenů - mm
   (Vztaženo ke kontrole - %)
Kontrola 70 86              148,9 (100,0)
Altron Silver NEW 86 88              196,6 (132,0)
Vitavax 75 85              133,0 (89,3)
Vitavax +
Altron Silver NEW
87 86              188,0 (126,5)

 

 V Kojeticích 10. 1. 2015

Strana 3 z 3