Aktuality

Správce

Správce

pondělí, 25 červenec 2016 09:08

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW v cukrovkách. V posledních dvou letech se o ekonomice v pěstování této plodiny rozhodovalo až na závěr vegetace. Bez zdravé listové plochy však nelze dobrých výsledků dosáhnout. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit cukernatost a výnos. Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k vyšší buněčné aktivitě, nárůstu kořenové hmoty a lepšímu využití přípravku. Cukrovka snáze odolává letním přísuškům a půdní živiny jsou pro ni dostupnější. Nezanedbatelný je účinek nanočástic stříbra na zdravotní stav rostlin. To vše vede v konečném důsledku k vyššímu výnosu a zpeněžení bulev, jak dokazují i dvouleté výsledky fungicidních pokusů Ing. Jaromíra Chocholy.

 

 

 

 

 

Přípravek Altron Silver NEW se v cukrovce aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat se všemi fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

V případě výskytu svilušky na cukrové řepě je možno k jejímu omezení využít thiosíranovou formulaci obsaženou v hnojivu SN PROSULFAN. Dávku 5 l/ha je možno aplikovat společně s ostatními přípravky a hnojivy. 

 H2O CLEAN doporučujeme použít na úpravu tvrdosti a pH vody. Docílíte tím zlepšení účinnosti herbicidů a insekticidů. Zvláště u cukrovky toto nabývá na významu.

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 19. července 2016

úterý, 07 červen 2016 03:45

Obiloviny

Je všeobecně známo, že klas a praporcový list se podílí ze 70 % na výnosu obilovin. Proto je naší snahou udržet tyto asimilační orgány v co nejlepším zdravotním stavu. K tomu Vám může výrazně pomoci přípravek Altron Silver NEW. Při společné aplikaci se systémovými fungicidy v dávce 0,3 l/ha docílíte zvýšeného účinku použitých přípravků, zlepšení zdravotního stavu rostlin a zvýšení kvality produkce. K fungicidní ochraně obilovin můžete použít širokospektrální dvousložkový přípravek SAFE Duo v dávce 0,75 l/ha. Na ochranu klasu doporučujeme finančně nenáročný, ale proti fuzariózám stále velice účinný Teb-azol v dávce 1 l/ha.  SN PROSULFAN  v dávce 5 l/ha, aplikovaný na praporcový list, zvyšuje množství dusíkatých látek v potravinářských pšenicích až o 1 % a současně zlepšuje zdravotní stav listů. V případě nedostatku zinku Vám můžeme nabídnout tento prvek v unikátní acetáto-uroniové vazbě v přípravku Zinetic. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

 

 

 

 

 

Cukrovka

K rychlejšímu nárůstu listové plochy a zakrytí řádků lze použít Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha. Tuto aplikaci lze použít i v případě poškození porostu kroupami. Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce a bakteriózám zajistí nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti a zlepšení celkového zdravotního stavu.

 

Mák

Zinetic v dávce 1 l/ha ve fázi listové růžice podpoří nárůst kořenů a tím zlepší čerpání vody a živin z půdy. Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha při retardaci porostu způsobené herbicidy = rychlá regenerace porostu a prevence proti bakteriózám. Aplikace s fungicidy na zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu.

 

Kukuřice

Až 10% nárůst výnosů po aplikaci přípravku Zinetic v dávce 1 l/ha v období 4-7 listu rostlin. Účinné látky zajistí nárůst zelené hmoty, kořenového systému a udržení vysoké hladiny fytohormonů v rostlině. K nastartování rostlin k rychlejšímu růstu lze také použít Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha.

 

H2O  CLEAN  doporučujeme použít na úpravu tvrdosti a pH vody. Docílíte tím zlepšení účinnosti herbicidů a insekticidů. 

 

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 3. června 2016

úterý, 03 květen 2016 07:06

Vážení zákazníci, zanedlouho budete aplikovat do řepky fungicidní přípravky proti hlízence. Díky unikátnímu složeníAltronu Silver máte ještě jednu možnost, jak ovlivnit výkonnost rostlin a tím vylepšit své výsledky. Neocenitelnou vlastnostíAltronu Silver je, že při společné aplikaci se systémovými fungicidy dochází k lepšímu průniku účinných látek do rostlin a spolu s účinkem nanočástic stříbra se projeví ve zlepšeném zdravotním stavu rostlin. Jedině zdravé rostliny Vám zajistí plnohodnotný výnos a rentabilitu. Od letošního roku máme v naší nabídce již dva fungicidní přípravky.Teb-azol s účinnou látkou tebuconazole do řepky a obilovin a dvousložkový širokospektrální přípravekSAFE Duo registrovaný do pšenice a ječmene.

 

 Aktuální doporučení:

Ozimé obiloviny

Společná aplikace Altronu Silver s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha – zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu, zvýšení účinnosti systémových fungicidů a zlepšení zdravotního stavu obilovin. Výsledky pokusů z minulých let poukazují na důležitost síry na kvalitu produkce. V současnosti tento prvek začíná chybět i u obilovin. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný v době sloupkování zvyšoval množství dusíkatých látek o 1 % a současně zlepšil i zdravotní stav listů.

 

 

 

Jarní obiloviny

Aplikace Altronu Silver do fáze BBCH 29 vede k zachování počtu plodných odnoží a nárůstu kořenového systému. Společná aplikace s fungicidy – zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti rostlin, zvýšení HTS, lepší účinnost fungicidů.

Pro vysokou výkonnost moderních odrůd je důležitý dostatek přijatelného zinku. Unikátní acetáto-uroniová vazba v přípravku Zinetic zaručuje rychlý příjem prvku listy a až desetinásobnou účinnost proti jiným formám.

Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

 

Cukrovka

Aplikace Altronu Silver při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlý nárůst listové plochy, rychlejší zakrytí řádků. Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce – nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti, zlepšení celkového zdravotního stavu.

 

Mák

Aplikace přípravku Altron Silver NEW při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlá regenerace porostu. Aplikace pro zahuštění porostu – rychlý nárůst kořenů a listové plochy, prevence proti bakteriózám. Aplikace s fungicidy – zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu. Ve fázi listové růžice je možno také použít přípravek Zinetic v dávce 1 l/ha.

 

Kukuřice

K rychlému znovuobnovení růstu rostlin po chladném počasí doporučujeme aplikovat 1 l/ha přípravku Zinetic v období 4-7 listu rostlin. Účinné látky zajistí nárůst zelené hmoty, kořenového systému a udržení vysoké hladiny fytohormonů v rostlině. Lepší čerpání živin a zdravotní stav se projeví ve vyšším výnosu a dostatku krmiva jak pro zvířata, tak pro bioplynové stanice. Výsledky pokusů ukazují, že tímto způsobem lze navýšit výnos zelené hmoty o 10 %.

 

Úpravou tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN dosáhnete lepšího využití účinných látek daných pesticidů.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 2. května 2016

úterý, 29 březen 2016 08:03

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám poskytnout aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW. Vaše ozimé porosty můžete podpořit aplikací přípravku Altron Silver NEW a tím stimulovat jak výnos, tak kvalitu produkce. Několikaletými pokusy bylo dokázáno, že společná aplikace Altronu Silver se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostliny. Tím se významně podpoří účinnost chemických přípravků, zamezí rozšíření primárních infekcí fómy, hlízenky u řepky a chorob pat stébel u obilovin. Zároveň rostliny získají okamžitě přístupné makroprvky, mikroprvky, komplex stimulujících látek a nanočástice stříbra. 

 

Řepka

Aplikace Altronu Silver společně s insekticidní ochranou na krytonosce a fungicidním ošetřením v dávce 0,3 l/ha - stimulace růstu, zvětšení kořenového systému a bohatší větvení rostlin. Zároveň se zvýší účinnost chemického ošetření. K ošetření řepky lze použít náš širokospektrální fungicid Teb-azol s morforegulačním účinkem. Úpravou tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN můžete prodloužit účinnost insekticidního zásahu. 

 

Ozimé obiloviny

Použitím Altronu Silver v dávce 0,3 l/ha dojde k regeneraci porostu, nárůstu kořenové soustavy, podpoře odnožování a zlepšení zdravotního stavu rostlin.

 

Nezapomeňte na MAXIeN

Při použití tekutých hnojiv, která obsahují amidický dusík (DAM, SAM,…) doporučujeme použití našeho produktu MAXIeN v dávce 0,15 – 0,3 litru/100 litrů hnojiva. Tento produkt s účinnou látkou NBPT působí jako inhibitor enzymu ureáza a tím zabraňuje ztrátám dusíku. Dále obsahuje DMSO, což je látka, která působí jako penetrant a podporuje příjem dusíku přes listy.

 

Od letošního roku uvedla naše společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. na trh špičkový fungicid z řady „strobilurinů“ s obchodním názvem SAFE Duo obsahující účinné látky azoxystrobin (v množství 200 g/l) a cyprokonazol (v množství 80 g/l). 

V Kojeticích 29. března 2016

pátek, 05 únor 2016 10:03

Od roku 2016 Vám, našim zákazníkům, představujeme nový produkt s názvem SAFE Duo.

SAFE Duo je duální, optimálně působící fungicid obsahující účinné látky azoxystrobin (v množství 200 g/l) a cyprokonazol (v množství 80 g/l). Účinná látka azoxystrobin působí jako inhibitor mitochondriální respirace v buňkách hub a tím inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Účinná látka cyprokonazol působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu houbových patogenů. Na houbového patogena působí během penetrace a během tvorby haustorií.

´´Společná aplikace strobilurinových a azolových látek s Altronem Silver vykazují rychlejší nástup účinku a vyšší obsah účinných látek v rostlinách za časovou jednotku.´´                                                                             

Více informací získáte u našich regionálních obchodních zástupců.

V Kojeticích 5. února 2016

středa, 23 září 2015 07:28

Letošní extrémní počasí v průběhu léta výrazně oddálilo setí a vzcházení řepky. K eliminaci tohoto handicapu doporučujeme použít přípravek Altron Silver NEW, který můžeme aplikovat společně s fungicidem TEB-azol. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření.

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému a vyrovnání celého porostu. Mohutnější kořeny lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek se aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat s listovými hnojivy a fungicidními regulátory růstu.

Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace s fungicidy zvyšuje příjem účinné látky fungicidu rostlinou až o 60 %.  Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí se kořenové krčky a rostliny získají zvýšenou zimovzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku, jako nanočástic stříbra zlepšující zdravotní stav rostlin a lehce přijatelných mikroprvků, které zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky.

Rozvoj kořenového systému v mladých porostech řepky můžeme podpořit i listovým hnojivem Zinetic. Toto opatření má výrazný vliv na zvýšení zimovzdornosti rostlin.

Úpravou tvrdosti a pH vody můžete zvýšit účinnost a prodloužit působení na podzim aplikovaných insekticidů. Přípravek H2O CLEAN vytěsní dvojmocné a třímocné kationty Ca, Mg, Fe a upraví pH použité vody. Zabrání navázání účinné látky s kationty, při které dochází k její deaktivaci.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.                                       

                                                                                                                                                                                                                                             V Kojeticích 10. září 2015

pondělí, 20 červenec 2015 09:49

Vážený zákazníku, zde je pro Vás aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW v cukrovkách. V paměti máme výsledky minulých let, kdy jsme se výnosy vyrovnali západoevropským pěstitelům. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit cukernatost a výnos. Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k vyšší buněčné aktivitě, nárůstu kořenové hmoty a lepšímu využití přípravku. Cukrovka snáze odolává letním přísuškům a půdní živiny jsou pro ni dostupnější. Nezanedbatelný je i účinek nanočástic stříbra na zdravotní stav rostlin. To vše vede v konečném důsledku k vyššímu výnosu a zpeněžení bulev, což dokazují dvouleté výsledky fungicidních pokusů Ing. Jaromíra Chocholy.

Následující graf znázorňuje výsledky pokusů v ZOD Potěhy. Při společné aplikaci fungicidu a přípravku Altron Silver NEW se do rostlinných pletiv dostalo více účinných látek než při aplikaci samotného fungicidu. Měřeno 7 dnů po aplikaci.

 graf Altron Silver NEW

Přípravek Altron Silver NEW se v cukrovce aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat se všemi fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

 

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  V Kojeticích 20.7.2015

úterý, 26 květen 2015 10:34

Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám zaslat aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v následujícím období. Je všeobecně známo, že klas a praporcový list se podílí ze 70 % na výnosu obilovin. Proto je naší snahou udržet tyto asimilační orgány v co nejlepším zdravotním stavu. K tomu Vám může výrazně pomoci přípravek Altron Silver NEW. Při společné aplikaci se systémovými fungicidy docílíte zvýšeného účinku použitých přípravků, zlepšení zdravotního stavu rostlin a zvýšení kvality produkce. 

Aktuální doporučení:

Obiloviny

Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha – zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu, zvýšení účinnosti systémových fungicidů a zlepšení zdravotního stavu obilovin. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný na praporcový list zvyšuje množství dusíkatých látek v potravinářských pšenicích až o 1 % a současně zlepšuje zdravotní stav listů. V případě nedostatku zinku Vám můžeme nabídnout tento prvek v unikátní acetáto-uroniové vazbě v přípravku Zinetic. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

Cukrovka

K rychlejšímu nárůstu listové plochy a zakrytí řádků lze použít Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha. Tuto aplikaci lze použít i v případě poškození porostu kroupami. Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce – nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti, zlepšení celkového zdravotního stavu.

Mák

Zinetic v dávce 1 l/ha ve fázi listové růžice podpoří nárůst kořenů a tím zlepší čerpání vody a živin z půdy. Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha při retardaci porostu způsobené herbicidy zajistí rychlou regeneraci porostu a prevenci proti bakteriózám. Aplikace s fungicidy na zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu.

Kukuřice

Až 10% nárůst výnosů po aplikaci přípravku Zinetic v dávce 1 l/ha v období 4 - 7 listu rostlin. Účinné látky zajistí nárůst zelené hmoty, kořenového systému a udržení vysoké hladiny fytohormonů v rostlině. K nastartování rostlin k rychlejšímu růstu lze také použít Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha.

Dále nezapomeňte na:

-        H2O CLEAN na úpravu vody ke zlepšení účinnosti herbicidů a insekticidů,

-        MAXIeN do aplikací dusíkatých hnojiv s amidickou formou N na inhibici enzymu ureáza. Použitím se sníží ztráty dusíku do ovzduší.

 

Na spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 26. 5. 2015

                                                                                                                      

                                                                                                                                       

pondělí, 18 květen 2015 08:53

Altron Silver NEW, pomocný přítel nejen v boji proti hlízence a šešulovým škůdcům

 

        V dnešní době je těžké se orientovat v sortimentu přípravků, které jsou nabízeny na trhu. Velké množství se objevilo i na poli těch pomocných. Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. se již několik let zabývá výživou rostlin. Jejím cílem je nabídnout taková řešení, která v sobě nesou nejnovější poznatky nejen z oblasti výzkumu, ale i z oblasti zemědělské praxe.

 

          Vlajkovou lodí byl a stále zůstává růstový aktivátor Altron Silver NEW. Z hlediska svého složení je tento přípravek jedinečný. Obsahuje totiž jak látky zvyšující hladinu fytohormonů, tak látky aktivující buněčné pochody. Pro rostliny je zdrojem všech základních živin a významných stopových prvků, které jsou vázané ve formě dobře asimilovatelných citrátových vazbách. Zastoupeny jsou makroprvky (N, P, K) a mikroprvky (Mn, Zn, Cu, Mo, B) včetně železa vázaného ve formě vysoceúčinného chelátu (Fe EDDHMA). Altron Silver NEW navíc obsahuje látky Krebsova cyklu, což je důležitý metabolický děj. Kyselinu fumarovou, askorbovou, salycilovou, jablečnou, vinnou, citrónovou a vysoce stimulující kyselinu jantarovou. Okamžitý přísun energie dodávají jednoduché cukry. Vše je pak zakombinováno v roztoku nanostříbra, připravovaného originální elektrochemickou metodou. A právě nanočástice koloidního stříbra zde sehrávají svoji důležitou roli.

          

Desinfekční účinky stříbra jsou známy již několik desetiletí. V Čechách našlo stříbro uplatnění při prvních úpravách pitné vody. Naši předci vhazovali stříbrné předměty do studní za účelem zlepšení její kvality. Stříbro je však drahý kov, a tak až objevení nanotechnologií přineslo jeho širší využití. A co nám nanotechnologie přinášejí? Látky rozdělené na částice měřitelné v nanometrech se začnou chovat odlišně od částic řádově větších, získají jiné fyzikální a biologické vlastnosti. Nanostříbro se stává pro bakterie, houby a viry jedovaté, pro vyšší formy života je však neškodné. Další pozoruhodnou vlastností je fakt, že do současné doby není známa rezistence těchto organismů proti nanočásticím stříbra tak, jak je to známo u jiných přípravků. Koloidní stříbro se mimo jiné používá v lékařství jako nosič účinné látky do lidské buňky. Tohoto zjištění jsme využili a vyzkoušeli se společnou aplikací Altronu Silver v řepce a cukrovce spolu se systémovými fungicidy. Pokusy ukázaly, že nanočástice koloidního stříbra obsažené v Altronu Silver fungují jako nosič účinné látky a zvyšují tak celkový účinek nejen systémových fungicidů, ale i insekticidů.

 

Velice dobrých výsledků dosahuje použití Altronu Silver v řepce ozimé. Zemědělská plodina, která je neodmyslitelnou součástí našich polí a z hlediska vstupů patří mezi ty nejnáročnější. Zejména nyní přichází čas, kdy je důležité se správně zaměřit na fungicidní a insekticidní ošetření a nic nepodcenit. Vysoká koncentrace řepky v osevním sledu zvyšuje riziko napadení hlízenkou obecnou (Sclerotinia sclerotiorum). Tato choroba působí významné výnosové ztráty a to předčasným nouzovým dozráváním rostlin. Šešule předčasně pukají, snižuje se HTS a obsah oleje. Její výskyt je silně závislý na průběhu počasí, ale také na lokalitě. V České republice je sklerocií hlízenky zamořeno poměrně velké množství ploch. K infekcím dochází zejména v období opadu prvních korunních plátků. Správná volba fungicidu ve spojení s Altronem Silver zajistí v tento čas maximální ochranu. Společným zásahem se tak zvýší a prodlouží účinek aplikovaného fungicidu, udrží se lepší zdravotní stav rostlin a nedochází k předčasnému dozrávání řepky a následně k nižšímu výnosu. Jednou z variant společné kombinace s Altronem Silver je použití přípravku TEB-azol. Jedná se o širokospektrální systémový fungicid obsahující účinnou látku tebuconazole v množství 250 g/l. Způsobem účinku je řazen mezi inhibitory demethylace ergosterolů (DMI). Inhibuje klíčení spór a blokuje růst mycelia houbových patogenů. Zajišťuje fungicidní ochranu proti formové hnilobě, hlízence obecné, černi řepkové a dalším chorobám. Možné je také posílit ochranu proti šešulovým škůdcům (bejlomorky kapustové a krytonosce šešulového). Při společné aplikaci insekticidu a Altronu Silver dochází i zde ke zvýšenému průniku účinné látky. Celkově se prodlouží doba účinku insekticidního přípravku. V obou případech, díky kombinaci stimulujících látek s různým způsobem účinku, makro a mikroprvků, komplexu organických kyselin a jednoduchých cukrů, se docílí zvýšení HTS a zlepšení kvality výnosu.

 

Nejen v řepce ozimé, ale také v obilovinách má použití Altronu Silver své opodstatnění. Pokud jsme ustáli v jarním období intenzivní nápor padlí travního, vypořádali jsme se u pšenic s braničnatkou pšeničnou a u ječmene s hnědou skvrnitostí, měli bychom nyní věnovat pozornost klasovým chorobám. Ošetření proti nim je velice důležité a zejména výskyt fuzarióz bývá nevyzpytatelný. Společnou aplikací Altronu Silver s vybraným fungicidem na ochranu klasu proti houbovým chorobám docílíte větší a delší ochrany samotného klasu. Navíc se zvýší HTS a zlepší kvalita výnosu. Své místo si nachází i širokospektrální systémový fungicid TEB-azol, který účinkuje proti širokému spektru chorob, jakými jsou např. fuzariózy, rzi, braničnatky, padlí travní, hnědá či rhynchosporiová skvrnitost. Proti fuzariózám v klasech je optimální termín ošetření od začátku do konce kvetení obilovin.

 

Velice dobré zkušenosti s přípravkem Altron Silver NEW mají i pěstitelé máku, kdy našel své uplatnění v různých fázích vývoje rostliny. Jednou z nich je fáze 5-6 pravého listu. Dochází k rychlému odbourání stresů po použitých herbicidech včetně posílení nadzemních a podzemních částí rostlin. Pozdější aplikace je vhodná před květem, ve fázi poupat, což se projeví zvýšením výnosu a jeho vyšší kvalitou. Opět jako ideální se jeví spojení s aplikací fungicidu, kdy dochází k vzájemnému synergismu a posílení účinku.

 

Použití Altronu Silver při pěstování cukrovky dosahovalo také zajímavých výsledků. Výborné zkušenosti jsou ve společné aplikaci s fungicidem proti skvrničnatce pro zachování zdravého chrástu. Altron Silver NEW podstatným způsobem zvýšil účinky fungicidu a také cukernatost řepy. Velmi významné je jeho použití při výskytu bakterióz, kde fungicidní ochrana ztrácí na funkčnosti.

 

Mezi další plodiny, kde se aplikuje Altron Silver NEW, patří kukuřice, slunečnice, chmel, brambory, luskoviny, ale také třeba vinná réva. Své místo si našel i při použití v sadech. Pro foliární aplikace se doporučuje používat vždy v dávce 0,3 l/ha, nejčastěji v dávce vody 200-400 l/ha.

 

Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. svým zákazníkům dále nabízí MAXIeN (přípravek, který inhibuje aktivitu enzymu ureázy a zpomaluje tak enzymatický rozklad amidického dusíku), SN PROSULFAN (kapalné hnojivo se zdrojem rychle působící thiosíranové a pozvolna působící elementární síry), Zinetic (kapalný koncentrát organicky vázaného zinku v komplexní acetáto-uroniové formě), NPK PROSILIC (kapalné hnojivo s křemíkem) a H2O CLEAN (kapalné hnojivo upravující tvrdost a pH vody).

 

Ing. Jakub Matějovský

ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

 

 

V Kojeticích 18. 5. 2015

pondělí, 04 květen 2015 08:57

Zanedlouho budete aplikovat do řepky fungicidní přípravky proti hlízence. Díky unikátnímu složení přípravku Altron Silver NEW máte ještě jednu možnost, jak ovlivnit výkonnost rostlin a tím vylepšit své výsledky. Neocenitelnou vlastností Altronu Silver je, že při společné aplikaci se systémovými fungicidy dochází k lepšímu průniku účinných látek do rostlin a spolu s účinkem nanočástic stříbra se projeví ve zlepšeném zdravotním stavu rostlin. Jedině zdravé rostliny Vám zajistí plnohodnotný výnos a rentabilitu.

Aktuální doporučení:

Ozimé obiloviny

Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha – zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu, zvýšení účinnosti systémových fungicidů a zlepšení zdravotního stavu.

Výsledky pokusů z minulých let poukazují na důležitost síry na kvalitu produkce. V současnosti tento prvek začíná chybět i u obilovin. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný v době sloupkování zvyšoval množství dusíkatých látek o 1 % a současně zlepšil i zdravotní stav listů.

Jarní obiloviny

Aplikace Altronu Silver do fáze BBCH 29 vede k zachování počtu plodných odnoží a nárůstu kořenového systému. Společná aplikace s fungicidy – zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti rostlin, zvýšení HTS, lepší účinnost fungicidů. 

Pro vysokou výkonnost moderních odrůd je důležitý dostatek přijatelného zinku. Unikátní acetáto- uroniová vazba v přípravků Zinetic zaručuje rychlý příjem prvku listy a až desetinásobnou účinnost proti jiným formám.  Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

Cukrovka

Aplikace při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlý nárůst listové plochy, rychlejší zakrytí řádků. Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce – nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti, zlepšení celkového zdravotního stavu.

Mák

Aplikace přípravku Altron Silver NEW při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami - rychlá regenerace porostu. Aplikace pro zahuštění porostu - rychlý nárůst kořenů a listové plochy, prevence proti bakteriózám. Aplikace s fungicidy – zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu.

Ve fázi listové růžice je možno použít přípravek Zinetic v dávce 1 l/ ha.

Kukuřice

K rychlému znovuobnovení růstu rostlin po chladném počasí doporučujeme aplikovat 1 l/ha přípravku Zinetic v období 4 - 7 listu rostlin. Účinné látky zajistí nárůst zelené hmoty, kořenového systému a udržení vysoké hladiny fytohormonů v rostlině. Lepší čerpání živin a zdravotní stav se projeví ve vyšším výnosu a dostatku krmiva jak pro zvířata, tak pro bioplynové stanice. Výsledky z minulého roku v Kroměříži ukazují, že tímto způsobem lze navýšit výnos zelené hmoty o 10 %.          

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým                                                                                

   V Kojeticích 4. 5. 2015

            

Strana 2 z 3