Aktuality

Správce

Správce

středa, 28 únor 2018 07:56
pondělí, 11 září 2017 10:57

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období.

Výsledky letošních žní ukázaly, jak je pro výnos důležitý mohutný kořenový systém a perfektní zdravotní stav rostlin. Při použití fungicidu na podzim nejde jen o regulaci růstu, ale hlavně o zamezení primárních infekcí patogenů, zvláště v oblastech s výskytem škůdců, kde každé poškození rostliny je vstupní branou infekce. K eliminaci tohoto nebezpečí u řepky doporučujeme použít fungicidní přípravek s morforegulačním účinkem Teb-azol, který můžeme aplikovat společně s přípravkem Altron Silver NEW NEW. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření.

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému a vyrovnání celého porostu. Mohutnější kořeny lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek se aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat s listovými hnojivy, insekticidy a fungicidy. Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace se systémovými fungicidy zvyšuje příjem účinné látky rostlinou až o 60 %. Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí se kořenové krčky a rostliny získají zimovzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku. Nanočástice stříbra ničí patogeny a lehce přijatelné mikroprvky zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky. Stejného účinku dosáhnete i při podzimní aplikaci v obilovinách.

Rozvoj kořenového systému v mladých porostech řepky můžeme podpořit i listovým hnojivem Zinetic. Toto opatření má výrazný vliv na zvýšení zimovzdornosti rostlin.

Úpravou tvrdosti a pH vody můžete zvýšit účinnost a prodloužit působení na podzim aplikovaných insekticidů. Přípravek H2O CLEAN vytěsní dvojmocné a třímocné kationty Ca, Mg, Fe a upraví pH použité vody. Zabrání navázání účinné látky s kationty, při které dochází k její deaktivaci.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 11. září 2017

 

středa, 02 srpen 2017 07:54

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW NEW v cukrovkách.
V posledních letech se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v pěstování cukrovky díky intenzivnímu růstu v závěru vegetace. Toho lze dosáhnout jen při zdravém listovém aparátu a mohutném kořenovém systému. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit tyto výnosotvorné prvky. Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k vyšší buněčné aktivitě, nárůstu kořenové a listové hmoty. Zvýší se a prodlouží účinek fungicidu díky dvojnásobnému průniku účinné látky do rostliny. Cukrovka snáze odolává letním přísuškům a půdní živiny jsou pro ni dostupnější. Nezanedbatelný je i účinek nanočástic stříbra na zdravotní stav rostlin, zvláště bakteriózy. To vše vede v konečném důsledku k vyššímu výnosu a zpeněžení bulev, jak dokazují i dvouleté výsledky fungicidních pokusů Ing. Jaromíra Chocholy.

Přípravek Altron Silver NEW NEW se v cukrovce aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat se všemi fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.


V případě výskytu svilušky na cukrové řepě je možno k jejímu omezení využít thiosíranovou formulaci obsaženou v hnojivu SN PROSULFAN. Dávku 5 l/ha je možno aplikovat společně s ostatními přípravky a hnojivy. 

 

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 7. července 2017

středa, 03 květen 2017 06:03

Vážení zákazníci,
pro letošní rok jsme pro Vás připravili NOVINKU v podobě přípravku ALTRON Silver NEW, ve kterém proti produktu ALTRON Silver došlo k navýšení látek, které aktivují buněčné pochody v rostlinách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuální doporučení:

Řepka ozimá
Společná aplikace produktu Altron Silver NEW NEW s fungicidem proti hlízence:   
-       lepší zdravotní stav rostliny, zvýšení výnosu,
-    lepší průnik účinné látky fungicidu do rostliny, větší využití účinné látky fungicidu rostlinou.

Ozimé obiloviny
Společná aplikace Altronu Silver NEW s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha:
-        zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu,
-        zvýšení účinnosti systémových fungicidů, lepší zdravotní stav obilovin.

Vážným a diskutovaným problémem je nedostatek síry. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný v době sloupkování zvyšoval množství dusíkatých látek, výnos a současně zlepšil i zdravotní stav listů.


Jarní obiloviny
Aplikace Altronu Silver NEW do fáze BBCH 29:
-       zachování počtu plodných odnoží, nárůst kořenového systému.
Společná aplikace s fungicidy:
-       zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti rostlin, zvýšení HTS, lepší účinek fungicidů.

Pro vysokou výkonnost moderních odrůd je důležitý dostatek přijatelného zinku. Unikátní acetáto-uroniová vazba v přípravku Zinetic zaručuje rychlý příjem prvku listy a až desetinásobnou účinnost proti jiným formám. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

Cukrovka

Aplikace Altronu Silver NEW při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami:
-       rychlý nárůst listové plochy, rychlejší zakrytí řádků.
Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce:
-       nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti, zlepšení zdravotního stavu.

Mák
Aplikace přípravku Altron Silver NEW NEW:    
-       pro zahuštění porostu – rychlý nárůst kořenů a listové plochy, prevence proti bakteriózám,
při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlá regenerace porostu,
-    s fungicidy - zlepšení zdravotního stavu rostlin, svýšení HTS, výnosu. 

Ve fázi listové růžice je možno také použít přípravek Zinetic v dávce 1 l/ha.

Kukuřice

Pro kukuřici je velmi důležitou živinou zinek. Doporučujeme aplikovat 1 l/ha přípravku Zinetic v období 4 - 7 listu rostlin zajišťující nárůst kořenového systému a zelené hmoty. Výsledky pokusů ukazují, že tímto způsobem lze navýšit výnos zelené hmoty a zrna v průměru o 5 %.

Úprava tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN - lepší využití účinných látek pesticidů.

V naší nabídce najdete i dva fungicidní přípravky. Teb-azol s účinnou látkou tebuconazole do řepky a obilovin a dvousložkový širokospektrální přípravek SAFE Duo registrovaný do pšenice a ječmene.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 3. května 2017

pátek, 31 březen 2017 05:03

Vážení zákazníci, podzimní výskyt mšic zaznamenal velké oslabení řepky ozimé. Téměř veškeré zásobní látky včetně cukrů, mikro a makroprvků byly těmito škůdci vysáty. Na sladkých výměšcích mšic se uchytily bakteriózy, které dále oslabovaly porosty. Nyní je třeba rostlinám pomoci a dodat cukry, mikro a makroprvky a zamezit šíření bakterióz. Ideálním řešením je aplikace přípravku Altron Silver NEW, který dodá okamžitě přístupné cukry, makro a mikroprvky. Nanočástice stříbra obsažené v přípravku velice účinně udrží bakterie pod kontrolou a zamezí jejich dalšímu šíření. Přípravek Altron Silver NEW stimuluje jak výnos, tak kvalitu produkce. Několikaletými pokusy bylo dokázáno, že společná aplikace Altronu Silver se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostlin. Tím se výrazně podpoří účinnost chemických přípravků, zamezí rozšíření primárních infekcí fómy a hlízenky u řepky.

 

 

 

 

Aktuální doporučení:

Řepka - Aplikace Altronu Silver společně s insekticidní ochranou na krytonosce a fungicidním ošetřením a dávce 0,3 l/ha - stimulace růstu, zvětšení kořenového systému a bohatší větvení rostlin. Zároveň se zvýší účinnost chemického ošetření. Rostliny získají okamžitě přístupné cukry, mikro i makroprvky, komplex stimulujících látek a nanočástice stříbra. K jarnímu ošetření řepky lze použít i náš širokospektrální fungicid Teb-azol s morforegulačním účinkem. 

Ozimé obiloviny - Ani ozimé obiloviny - zvláště ty později seté - nešly do zimy v nejlepší kondici a na mnoha místech, hlavně jížní a střední Moravy, jim nepřidaly několikadenní silné holomrazy. Aplikací přípravku Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha podpoříte jejich rychlou regeneraci, nárůst kořenového systému a dodáte jim tolik potřebnou energii, mikro a makroprvky, včetně stimulujících látek.

Nezapomeňtě na MAXIeN - Účinná látka NBPT, která je v tomto přípravku obsažena, působí jako inhibitor enzymu "ureáza".
Zabraňuje ztrátám dusíku, který může rostlina plně využít. MAXIeN obsahuje rovněž DMSO - látku, která působí jako penetrant a podporuje příjem dusíku přes listy! Doporučené dávkování je 0,15 - 0,3 l/100 litrů DAM, SAM.

H2O CLEAN je produkt, kterým upravíte pH vody a tím dosáhnete lepšího využití účinných látek pesticidů.

Na spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 31. března 2017

 

pondělí, 19 září 2016 08:05

Výsledky letošní sklizně řepky ukázaly, jak je důležité použití fungicidu na podzim. Nejde jen o regulaci růstu, ale hlavně o zamezení primárních infekcí patogenů. Zvláště v oblastech s výskytem dřepčíka olejkového. Každé poškození rostliny je vstupní branou infekce.

K eliminaci tohoto nebezpečí doporučujeme použít fungicidní přípravek s morforegulačním účinkem Teb-azol, který můžeme aplikovat společně s přípravkem Altron Silver NEW. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření. 

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému a vyrovnání celého porostu. Mohutnější kořeny lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek se aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat s listovými hnojivy, insekticidy a fungicidy. Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace s fungicidy zvyšuje příjem účinné látky fungicidu rostlinou až o 60 %. Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí se kořenové krčky a rostliny získají zvýšenou zimovzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku, a to nanočástic stříbra zlepšujících zdravotní stav rostlin a lehce přijatelných mikroprvků, které zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky. 

Rozvoj kořenového systému v mladých porostech řepky můžeme podpořit i listovým hnojivem Zinetic. Toto opatření má výrazný vliv na zvýšení zimovzdornosti rostlin. Úpravou tvrdosti a pH vody můžete zvýšit účinnost a prodloužit působení na podzim aplikovaných insekticidů.

Přípravek H2O CLEAN vytěsní dvojmocné a třímocné kationty Ca, Mg, Fe a upraví pH použité vody. Zabrání navázání účinné látky s kationty, při které dochází k její deaktivaci.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 19. září 2016

pondělí, 25 červenec 2016 09:08

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW v cukrovkách. V posledních dvou letech se o ekonomice v pěstování této plodiny rozhodovalo až na závěr vegetace. Bez zdravé listové plochy však nelze dobrých výsledků dosáhnout. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit cukernatost a výnos. Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k vyšší buněčné aktivitě, nárůstu kořenové hmoty a lepšímu využití přípravku. Cukrovka snáze odolává letním přísuškům a půdní živiny jsou pro ni dostupnější. Nezanedbatelný je účinek nanočástic stříbra na zdravotní stav rostlin. To vše vede v konečném důsledku k vyššímu výnosu a zpeněžení bulev, jak dokazují i dvouleté výsledky fungicidních pokusů Ing. Jaromíra Chocholy.

 

 

 

 

 

Přípravek Altron Silver NEW se v cukrovce aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat se všemi fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

V případě výskytu svilušky na cukrové řepě je možno k jejímu omezení využít thiosíranovou formulaci obsaženou v hnojivu SN PROSULFAN. Dávku 5 l/ha je možno aplikovat společně s ostatními přípravky a hnojivy. 

 H2O CLEAN doporučujeme použít na úpravu tvrdosti a pH vody. Docílíte tím zlepšení účinnosti herbicidů a insekticidů. Zvláště u cukrovky toto nabývá na významu.

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 19. července 2016

úterý, 07 červen 2016 03:45

Obiloviny

Je všeobecně známo, že klas a praporcový list se podílí ze 70 % na výnosu obilovin. Proto je naší snahou udržet tyto asimilační orgány v co nejlepším zdravotním stavu. K tomu Vám může výrazně pomoci přípravek Altron Silver NEW. Při společné aplikaci se systémovými fungicidy v dávce 0,3 l/ha docílíte zvýšeného účinku použitých přípravků, zlepšení zdravotního stavu rostlin a zvýšení kvality produkce. K fungicidní ochraně obilovin můžete použít širokospektrální dvousložkový přípravek SAFE Duo v dávce 0,75 l/ha. Na ochranu klasu doporučujeme finančně nenáročný, ale proti fuzariózám stále velice účinný Teb-azol v dávce 1 l/ha.  SN PROSULFAN  v dávce 5 l/ha, aplikovaný na praporcový list, zvyšuje množství dusíkatých látek v potravinářských pšenicích až o 1 % a současně zlepšuje zdravotní stav listů. V případě nedostatku zinku Vám můžeme nabídnout tento prvek v unikátní acetáto-uroniové vazbě v přípravku Zinetic. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

 

 

 

 

 

Cukrovka

K rychlejšímu nárůstu listové plochy a zakrytí řádků lze použít Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha. Tuto aplikaci lze použít i v případě poškození porostu kroupami. Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce a bakteriózám zajistí nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti a zlepšení celkového zdravotního stavu.

 

Mák

Zinetic v dávce 1 l/ha ve fázi listové růžice podpoří nárůst kořenů a tím zlepší čerpání vody a živin z půdy. Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha při retardaci porostu způsobené herbicidy = rychlá regenerace porostu a prevence proti bakteriózám. Aplikace s fungicidy na zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu.

 

Kukuřice

Až 10% nárůst výnosů po aplikaci přípravku Zinetic v dávce 1 l/ha v období 4-7 listu rostlin. Účinné látky zajistí nárůst zelené hmoty, kořenového systému a udržení vysoké hladiny fytohormonů v rostlině. K nastartování rostlin k rychlejšímu růstu lze také použít Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha.

 

H2O  CLEAN  doporučujeme použít na úpravu tvrdosti a pH vody. Docílíte tím zlepšení účinnosti herbicidů a insekticidů. 

 

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 3. června 2016

úterý, 03 květen 2016 07:06

Vážení zákazníci, zanedlouho budete aplikovat do řepky fungicidní přípravky proti hlízence. Díky unikátnímu složeníAltronu Silver máte ještě jednu možnost, jak ovlivnit výkonnost rostlin a tím vylepšit své výsledky. Neocenitelnou vlastnostíAltronu Silver je, že při společné aplikaci se systémovými fungicidy dochází k lepšímu průniku účinných látek do rostlin a spolu s účinkem nanočástic stříbra se projeví ve zlepšeném zdravotním stavu rostlin. Jedině zdravé rostliny Vám zajistí plnohodnotný výnos a rentabilitu. Od letošního roku máme v naší nabídce již dva fungicidní přípravky.Teb-azol s účinnou látkou tebuconazole do řepky a obilovin a dvousložkový širokospektrální přípravekSAFE Duo registrovaný do pšenice a ječmene.

 

 Aktuální doporučení:

Ozimé obiloviny

Společná aplikace Altronu Silver s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha – zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu, zvýšení účinnosti systémových fungicidů a zlepšení zdravotního stavu obilovin. Výsledky pokusů z minulých let poukazují na důležitost síry na kvalitu produkce. V současnosti tento prvek začíná chybět i u obilovin. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný v době sloupkování zvyšoval množství dusíkatých látek o 1 % a současně zlepšil i zdravotní stav listů.

 

 

 

Jarní obiloviny

Aplikace Altronu Silver do fáze BBCH 29 vede k zachování počtu plodných odnoží a nárůstu kořenového systému. Společná aplikace s fungicidy – zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti rostlin, zvýšení HTS, lepší účinnost fungicidů.

Pro vysokou výkonnost moderních odrůd je důležitý dostatek přijatelného zinku. Unikátní acetáto-uroniová vazba v přípravku Zinetic zaručuje rychlý příjem prvku listy a až desetinásobnou účinnost proti jiným formám.

Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

 

Cukrovka

Aplikace Altronu Silver při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlý nárůst listové plochy, rychlejší zakrytí řádků. Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce – nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti, zlepšení celkového zdravotního stavu.

 

Mák

Aplikace přípravku Altron Silver NEW při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlá regenerace porostu. Aplikace pro zahuštění porostu – rychlý nárůst kořenů a listové plochy, prevence proti bakteriózám. Aplikace s fungicidy – zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu. Ve fázi listové růžice je možno také použít přípravek Zinetic v dávce 1 l/ha.

 

Kukuřice

K rychlému znovuobnovení růstu rostlin po chladném počasí doporučujeme aplikovat 1 l/ha přípravku Zinetic v období 4-7 listu rostlin. Účinné látky zajistí nárůst zelené hmoty, kořenového systému a udržení vysoké hladiny fytohormonů v rostlině. Lepší čerpání živin a zdravotní stav se projeví ve vyšším výnosu a dostatku krmiva jak pro zvířata, tak pro bioplynové stanice. Výsledky pokusů ukazují, že tímto způsobem lze navýšit výnos zelené hmoty o 10 %.

 

Úpravou tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN dosáhnete lepšího využití účinných látek daných pesticidů.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 2. května 2016

úterý, 29 březen 2016 08:03

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám poskytnout aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW. Vaše ozimé porosty můžete podpořit aplikací přípravku Altron Silver NEW a tím stimulovat jak výnos, tak kvalitu produkce. Několikaletými pokusy bylo dokázáno, že společná aplikace Altronu Silver se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostliny. Tím se významně podpoří účinnost chemických přípravků, zamezí rozšíření primárních infekcí fómy, hlízenky u řepky a chorob pat stébel u obilovin. Zároveň rostliny získají okamžitě přístupné makroprvky, mikroprvky, komplex stimulujících látek a nanočástice stříbra. 

 

Řepka

Aplikace Altronu Silver společně s insekticidní ochranou na krytonosce a fungicidním ošetřením v dávce 0,3 l/ha - stimulace růstu, zvětšení kořenového systému a bohatší větvení rostlin. Zároveň se zvýší účinnost chemického ošetření. K ošetření řepky lze použít náš širokospektrální fungicid Teb-azol s morforegulačním účinkem. Úpravou tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN můžete prodloužit účinnost insekticidního zásahu. 

 

Ozimé obiloviny

Použitím Altronu Silver v dávce 0,3 l/ha dojde k regeneraci porostu, nárůstu kořenové soustavy, podpoře odnožování a zlepšení zdravotního stavu rostlin.

 

Nezapomeňte na MAXIeN

Při použití tekutých hnojiv, která obsahují amidický dusík (DAM, SAM,…) doporučujeme použití našeho produktu MAXIeN v dávce 0,15 – 0,3 litru/100 litrů hnojiva. Tento produkt s účinnou látkou NBPT působí jako inhibitor enzymu ureáza a tím zabraňuje ztrátám dusíku. Dále obsahuje DMSO, což je látka, která působí jako penetrant a podporuje příjem dusíku přes listy.

 

Od letošního roku uvedla naše společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. na trh špičkový fungicid z řady „strobilurinů“ s obchodním názvem SAFE Duo obsahující účinné látky azoxystrobin (v množství 200 g/l) a cyprokonazol (v množství 80 g/l). 

V Kojeticích 29. března 2016

Strana 1 z 2