Aktuality

Správce

Správce

pátek, 13 září 2019 07:11

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období.

Výsledky pokusů z posledních let jednoznačně ukazují, jak je pro výnos důležitý podzimní stav rostlin. Pokud se nám podaří na podzim vypěstovat mohutné a zdravé rostliny s bohatým kořenovým systémem, minimalizujeme tím vliv negativních podmínek v jarním období. Stresující podmínky na jaře již nemají takový vliv na výnos rostlin. K dosažení optimálních parametrů porostu řepky do zimního období je ideální využít přípravek Altron Silver NEW. Naše společnost doporučuje v tomto případě použít kombinaci přípravků Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha a Teb-azol v dávce 0,8 l/ha.  

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému, nadzemní hmoty a vyrovnání celého porostu. Rostliny s mohutnějším kořenovým systémem lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek je možno kombinovat s listovými hnojivy, insekticidy a fungicidy. Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace se systémovými fungicidy zvyšuje příjem účinné látky fungicidu rostlinou až o 60 %. Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí kořenové krčky a rostliny získají zimuvzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku. Nanočástice stříbra ničí patogeny a lehce přijatelné mikroprvky zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky. Stejného účinku dosáhnete i při podzimní aplikaci v obilovinách.

Při použití fungicidu na podzim nejde jen o regulaci růstu, ale hlavně o zamezení primárních infekcí patogenů, zvláště v oblastech s výskytem škůdců, kde každé poškození rostliny je vstupní branou infekce. K eliminaci tohoto nebezpečí u řepky doporučujeme použít fungicidní přípravek s morforegulačním účinkem Teb-azol, který můžeme aplikovat společně s přípravkem Altron Silver NEW. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření.

Od minulého roku nabízíme nový přípravek GraFop. Jedná se o graminicid s registrací do řepky, slunečnice a cukrovky. Na likvidaci výdrolu obilovin v porostech řepky doporučujeme dávku 0,7 - 1 l/ha. Přípravek je bez omezení aplikace v pásmech PHO.

Úprava tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN = lepší využití účinných látek pesticidů.

 

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 13. září 2019

středa, 21 srpen 2019 07:16

 

 

 

 

 

 

Na Českém trhu zavedená obchodní společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o., působící také na zahraničních trzích, hledá pracovníky na pozici 

Obchodní zástupce:
- region Střední a Severní Morava
- region Severní Čechy, (část Západní a část Střední Čechy)

Nabízíme:
- nadstandardní platové ohodnocení plus roční bonus za splnění prodeje ve svém regionu
- měsíční příspěvek na Penzijní připojištění
- zázemí úspěšné společnosti (služební vozidlo, vybavení kanceláře, technické zázemí …)

Požadujeme:
- vzdělání v oboru (SŠ, VŠ) agronom
- řidičské oprávnění skupiny B
- samostatnost, komunikativnost, aktivní přístup k řešení úkolů, příjemné vystupování
- základní znalosti práce na PC (Word, Excel, PowerPoint)

Výhodou aktivní znalost zemědělské problematiky – praxe agronoma „na poli.“

VELKOU VÝHODOU praxe agronoma „na poli“ plus praxe v obchodní činnosti

 

Pokud Tě oslovila naše nabídka, pošli svůj životopis na info@almiro.cz

 

 

 

                                                                                                          

pondělí, 22 červenec 2019 06:07

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám představit aktuální novinky společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. a doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW v cukrovkách.

Vynikajících výsledků v pěstování cukrovky nelze dosáhnout bez zdravého a mohutného kořenového systému a listové plochy. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit tyto výnosotvorné prvky.

Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k vyšší buněčné aktivitě, nárůstu kořenové a listové hmoty. Zvýší se a prodlouží účinek fungicidu díky dvojnásobnému průniku účinné látky do rostliny. Cukrovka snáze odolává letním přísuškům a půdní živiny jsou pro ni dostupnější. Nezanedbatelný je i účinek nanočástic stříbra na zdravotní stav rostlin, zvláště bakteriózy. To vše vede v konečném důsledku k vyššímu výnosu, cukernatosti a zpeněžení bulev.

 

Přípravek Altron Silver NEW se v cukrovce aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat se všemi fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

V teplých a suchých letech se setkáváme s velkým výskytem svilušky. V případě výskytu svilušky na cukrové řepě je možno k jejímu omezení využít thiosíranovou formulaci obsaženou v hnojivu SN PROSULFAN. Dávku 5 l/ha je možno aplikovat společně s ostatními přípravky a hnojivy.

Na podzim minulého roku jsme uvedli na trh nový graminicid GraFop. Je určen pro podzimní ošetření řepky proti výdrolu a trávovitým plevelům. Výdrol obilovin ničí v dávce 0,7 - 1,0 l/ha, jednoleté lipnicovité v dávce 1,0 - 1,5 l/ha a pýr plazivý v dávce 2,0 - 2,5 l/ha. Tento graminicid je registrován do řepky, slunečnice a cukrové řepy. Vykazuje vynikající účinek proti jednoděložním plevelům. Po aplikaci je rychle rozváděn po celé rostlině včetně kořenů. Přípravek je možno použít v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. V půdě nezanechává žádná rezidua a pěstování následných plodin je bez omezení. Srážky nesnižují účinnost již hodinu po aplikaci. GraFop se aplikuje za optimálních růstových podmínek trav, od 2. – 5. listu bez ohledu na růstovou fázi kulturních rostlin. Je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin, konkrétní TM je třeba ověřit předem.

H2O  CLEAN  doporučujeme použít na úpravu tvrdosti a pH vody. Docílíte tím zlepšení účinnosti herbicidů a insekticidů.                                        

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Třebíči 27. července 2019

                                             

úterý, 04 červen 2019 08:19
úterý, 04 červen 2019 08:12

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v následujícím období.

 

Vlivem velice suchého dubna a mokrého května bude o výnosu hlavních zemědělských plodin rozhodovat zdravotní stav a velikost HTS. Doporučujeme ekonomicky přijatelné řešení pomocí našeho přípravku Teb-azol v dávce 1 l/ha. Průnik účinné látky do rostliny můžete ještě zvýšit společnou aplikací s přípravkem Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha. Toto opatření maximálně zefektivní Vámi již vynaložené prostředky, zvýší výnos, kvalitu a HTS.   

         

 

 

 

Aktuální doporučení:

Obiloviny   

Je všeobecně známo, že klas a praporcový list se podílí ze 70 % na výnosu obilovin. Proto je naší snahou udržet tyto asimilační orgány v co nejlepším zdravotním stavu. K tomu Vám může výrazně pomoci přípravek Altron Silver NEW. Při společné aplikaci se systémovými fungicidy v dávce 0,3 l/ha docílíte zvýšeného účinku použitých přípravků, zlepšení zdravotního stavu rostlin a zvýšení kvality produkce. K fungicidní ochraně obilovin můžete použít širokospektrální dvousložkový přípravek SAFE Duo v dávce 0,75 l/ha. Na ochranu klasu doporučujeme finančně nenáročný, ale proti fuzariózám stále velice účinný Teb-azol v dávce 1 l/ha. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha, aplikovaný na praporcový list, zvyšuje množství dusíkatých látek v potravinářských pšenicích až o 1 % a současně zlepšuje zdravotní stav listů. V případě nedostatku zinku Vám můžeme nabídnout tento prvek v unikátní acetáto-uroniové vazbě v přípravku Zinetic. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.


Cukrovka  

Vlivem sucha docházelo k nerovnoměrnému vzcházení porostu. K jeho rychlejšímu vyrovnání, nárůstu listové plochy a zakrytí řádků doporučujeme použít Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha. Tuto aplikaci lze použít i v případě poškození porostu kroupami. Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce a bakteriózám zajistí nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti a zlepšení celkového zdravotního stavu.


Mák

Zinetic v dávce 1 l/ha ve fázi listové růžice podpoří nárůst kořenů a tím zlepší čerpání vody a živin z půdy. Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha při aplikaci fungicidů způsobí zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu a je ideální prevence proti bakteriózám. V případě aplikace do poškozených porostů dojde k rychlé regeneraci a zabránění šíření chorob.


Kukuřice   

Až 5% nárůst výnosů po aplikaci přípravku Zinetic v dávce 1 l/ha v období 4-7 listu rostlin. Účinné látky zajistí nárůst zelené hmoty, kořenového systému a udržení vysoké hladiny fytohormonů v rostlině. K nastartování rostlin k rychlejšímu růstu lze také použít Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha.

 
H2O  CLEAN  doporučujeme použít na úpravu tvrdosti a pH vody. Docílíte tím zlepšení účinnosti herbicidů a insekticidů.                                                                

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Třebíči 4. června 2019

pondělí, 27 kvě 2019 06:08
čtvrtek, 16 kvě 2019 09:02

Vážení zákazníci,

dubnové počasí s nedostatkem srážek nebylo pro rostliny příznivé. Ochlazení a deště teď v květnu však dávají naději na záchranu letošní úrody. V současné době se nám nabízí poslední šance eliminovat nedostatky v příjmu živin použitím listových hnojiv a stimulátorů rostlin. Ideálním řešením jsou přípravky naší společnosti.

Aktuální doporučení:

Řepka ozimá

Společná aplikace produktu Altron Silver NEW s fungicidem proti hlízence:

  • lepší průnik účinné látky fungicidu do rostliny, větší využití účinné látky fungicidu rostlinou,
  • lepší zdravotní stav rostliny, zvýšení výnosu.

 

Ozimé obiloviny

Společná aplikace Altronu Silver NEW s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha:

  • zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu,
  • zvýšení účinnosti systémových fungicidů, lepší zdravotní stav obilovin.

Vážným a diskutovaným problémem je nedostatek síry. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný v době sloupkování zvyšoval množství dusíkatých látek, výnos a současně zlepšil i zdravotní stav listů.

Jarní obiloviny

Aplikace Altronu Silver NEW do fáze BBCH 29:

  • zachování počtu plodných odnoží, nárůst kořenového systému.

Společná aplikace s fungicidy:

  • zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti rostlin, zvýšení HTS, lepší účinek fungicidů.

Pro vysokou výkonnost moderních odrůd je důležitý dostatek přijatelného zinku. Unikátní acetáto-uroniová vazba v přípravku Zinetic zaručuje rychlý příjem prvku listy a až desetinásobnou účinnost proti jiným formám. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

Cukrovka

Aplikace Altronu Silver NEW při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami:

  • rychlý nárůst listové plochy, rychlejší zakrytí řádků.

Mák

Aplikace přípravku Altron Silver NEW:

  • při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlá regenerace porostu,
  • pro zahuštění porostu – rychlý nárůst kořenů a listové plochy, prevence proti bakteriózám,
  • s fungicidy – zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu.

Ve fázi listové růžice je možno také použít přípravek Zinetic v dávce 1 l/ha.

Kukuřice

Pro kukuřici je velmi důležitou živinou zinek. Doporučujeme aplikovat 1 l/ha přípravku Zinetic v období 4 - 7 listu rostlin zajišťující nárůst kořenového systému a zelené hmoty. Výsledky pokusů ukazují, že tímto způsobem lze navýšit výnos zelené hmoty a zrna v průměru o 5 %.


Úprava tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN - lepší využití účinných látek pesticidů.
 

V naší nabídce najdete i dva fungicidní přípravky. Teb-azol s účinnou látkou tebuconazole do řepky a obilovin a dvousložkový širokospektrální přípravek SAFE Duo registrovaný do pšenice a ječmene.

 

Studený máj, ve stodole ráj“ Vám přeje a na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 16. května 2019

pondělí, 01 duben 2019 12:02

 

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení aplikace přípravků pro ozimé porosty. Rostliny začínají vegetovat, obnovovat listový aparát a kořenový systém. Jednoduchými zásahy můžeme urychlit jejich vývoj, zvýšit potenciál výnosu a kvality. Dodat potřebné živiny, zamezit šíření chorob a škůdců. Ideálním řešením je aplikace přípravku Altron Silver NEW, který dodá okamžitě přístupné cukry, mikro a makroprvky. Nanočástice stříbra obsažené v přípravku velice účinně udrží bakterie pod kontrolou a zamezí jejich dalšímu rozšíření. Přípravek Altron Silver NEW sestavený podle nové receptury stimuluje jak výnos, tak kvalitu produkce. Několikaletými pokusy bylo dokázáno, že společná aplikace se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostliny. Tím se významně podpoří účinnost chemických přípravků, zamezí rozšíření primárních infekcí fómy, hlízenky, verticília u řepky a chorob pat stébel u obilovin.

 

 

Aktuální doporučení:

Řepka
Aplikace přípravku Altron Silver NEW společně s insekticidní ochranou na krytonosce a fungicidním ošetřením v dávce 0,3 l/ha – stimuluje růst, zvětšení kořenového systému a bohatší větvení rostlin. Zároveň se zvýší účinnost chemického ošetření. Rostlinám dodáme okamžitě přístupné cukry, makroprvky, mikroprvky, komplex stimulujících látek a nanočástice stříbra. K jarnímu ošetření řepky můžete použít i náš širokospektrální fungicid Teb-azol s morforegulačním účinkem.

Ozimé obiloviny
Aplikace přípravku Altron Silver NEW společně s fungicidním ošetřením proti chorobám pat stébel v dávce 0,3 l/ha dodá rostlinám okamžitě přijatelnou energií a chybějící prvky. Rostliny rychle nastartují svůj vývoj, vyrovnají odnože a zvětší nadzemní a podzemní hmotu. Tím dojde k lepšímu využití hnojiv a porost bude odolnější proti stresům a chorobám. Vytvoří se předpoklad pro vyšší výnos.

MAXIeN - inhibitor ureázy od ALMIRA s účinnou látkou NBPT. Maximální využití dusíku pro Vaše rostliny. Navíc obsahuje DMSO. Látka, která působí jako penetrant a podporuje příjem dusíku přes listy!

H2O Clean - produkt, kterým upravíte pH a tvrdost vody (problém hlavně vody z řádu a ze studní). Docílíte tím lepšího využití ú. l. pesticidů.

 

Na spolupráci se za celý ALMIRO tým těší

 

 V Třebíčí 1. dubna 2019

úterý, 11 září 2018 09:10

Vážení zákaznici,

dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období.

V důsledku velmi suchého počasí v letošním roce jsou porosty řepky na většině území naší republiky na počátku září ve stádiu děložních lístků. K dosažení optimálních parametrů porostu řepky do zimního období je ideální využít přípravek Altron Silver NEW. Naše společnost doporučuje v tomto případě použít kombinaci přípravků Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha a Teb-azol v dávce 0,5 l/ha.  

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému, nadzemní hmoty a vyrovnání celého porostu. Mohutnější kořeny lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek je možno kombinovat s listovými hnojivy, insekticidy a fungicidy. Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace se systémovými fungicidy zvyšuje příjem účinné látky rostlinou až o 60 %. Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí se kořenové krčky a rostliny získají zimovzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku. Nanočástice stříbra ničí patogeny a lehce přijatelné mikroprvky zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky. Stejného účinku dosáhnete i při podzimní aplikaci v obilovinách.

Při použití fungicidu na podzim nejde jen o regulaci růstu, ale hlavně o zamezení primárních infekcí patogenů, zvláště v oblastech s výskytem škůdců, kde každé poškození rostliny je vstupní branou infekce. K eliminaci tohoto nebezpečí u řepky doporučujeme použít fungicidní přípravek s morforegulačním účinkem Teb-azol, který můžeme aplikovat společně s přípravkem Altron Silver NEW. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření.

Letošní novinkou naší společnosti je nový přípravek GraFop. Jedná se o graminicid s registrací do řepky, slunečnice a cukrovky. Na likvidaci výdrolu obilovin v porostech řepky doporučujeme dávku  0,7 - 1 l/ha. Přípravek je bez omezení aplikace v pásmech PHO.

 

 Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 11. září 2018

středa, 11 červenec 2018 07:06

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám představit aktuální novinku společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. a doporučení pro aplikaci přípravku v řepce. Pro podzimní ošetření řepky proti výdrolu a trávovitým plevelům uvádíme na trh nový přípravek GraFop.

Tento graminicid je registrován do řepky, slunečnice a cukrové řepy. Vykazuje vynikající účinek proti jednoděložním plevelům. Po aplikaci je rychle rozváděn po celé rostlině včetně kořenů. Přípravek je možno použít v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. V půdě nezanechává žádná rezidua a pěstování následných plodin je bez omezení. Srážky nesnižují účinnost již hodinu po aplikaci.  

 

GraFop
se aplikuje za optimálních růstových podmínek trav, od 2. – 5. listu bez ohledu na růstovou fázi kulturních rostlin. Je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin, konkrétní TM je třeba ověřit předem. Výdrol obilovin ničí v dávce 0,7 - 1,0 l/ha, jednoleté lipnicovité v dávce 1,0 - 1,5 l/ha a pýr plazivý v dávce 2,0 - 2,5 l/ha.

 

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Třebíči 11. červenec 2018

 

 

                                            

Strana 1 z 4