Aktuality

Správce

Správce

pondělí, 01 duben 2019 12:02

 

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení aplikace přípravků pro ozimé porosty. Rostliny začínají vegetovat, obnovovat listový aparát a kořenový systém. Jednoduchými zásahy můžeme urychlit jejich vývoj, zvýšit potenciál výnosu a kvality. Dodat potřebné živiny, zamezit šíření chorob a škůdců. Ideálním řešením je aplikace přípravku Altron Silver NEW, který dodá okamžitě přístupné cukry, mikro a makroprvky. Nanočástice stříbra obsažené v přípravku velice účinně udrží bakterie pod kontrolou a zamezí jejich dalšímu rozšíření. Přípravek Altron Silver NEW sestavený podle nové receptury stimuluje jak výnos, tak kvalitu produkce. Několikaletými pokusy bylo dokázáno, že společná aplikace se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostliny. Tím se významně podpoří účinnost chemických přípravků, zamezí rozšíření primárních infekcí fómy, hlízenky, verticília u řepky a chorob pat stébel u obilovin.

 

 

Aktuální doporučení:

Řepka
Aplikace přípravku Altron Silver NEW společně s insekticidní ochranou na krytonosce a fungicidním ošetřením v dávce 0,3 l/ha – stimuluje růst, zvětšení kořenového systému a bohatší větvení rostlin. Zároveň se zvýší účinnost chemického ošetření. Rostlinám dodáme okamžitě přístupné cukry, makroprvky, mikroprvky, komplex stimulujících látek a nanočástice stříbra. K jarnímu ošetření řepky můžete použít i náš širokospektrální fungicid Teb-azol s morforegulačním účinkem.

Ozimé obiloviny
Aplikace přípravku Altron Silver NEW společně s fungicidním ošetřením proti chorobám pat stébel v dávce 0,3 l/ha dodá rostlinám okamžitě přijatelnou energií a chybějící prvky. Rostliny rychle nastartují svůj vývoj, vyrovnají odnože a zvětší nadzemní a podzemní hmotu. Tím dojde k lepšímu využití hnojiv a porost bude odolnější proti stresům a chorobám. Vytvoří se předpoklad pro vyšší výnos.

MAXIeN - inhibitor ureázy od ALMIRA s účinnou látkou NBPT. Maximální využití dusíku pro Vaše rostliny. Navíc obsahuje DMSO. Látka, která působí jako penetrant a podporuje příjem dusíku přes listy!

H2O Clean - produkt, kterým upravíte pH a tvrdost vody (problém hlavně vody z řádu a ze studní). Docílíte tím lepšího využití ú. l. pesticidů.

 

Na spolupráci se za celý ALMIRO tým těší

 

 V Třebíčí 1. dubna 2019

úterý, 11 září 2018 09:10

Vážení zákaznici,

dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období.

V důsledku velmi suchého počasí v letošním roce jsou porosty řepky na většině území naší republiky na počátku září ve stádiu děložních lístků. K dosažení optimálních parametrů porostu řepky do zimního období je ideální využít přípravek Altron Silver NEW. Naše společnost doporučuje v tomto případě použít kombinaci přípravků Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha a Teb-azol v dávce 0,5 l/ha.  

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému, nadzemní hmoty a vyrovnání celého porostu. Mohutnější kořeny lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek je možno kombinovat s listovými hnojivy, insekticidy a fungicidy. Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace se systémovými fungicidy zvyšuje příjem účinné látky rostlinou až o 60 %. Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí se kořenové krčky a rostliny získají zimovzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku. Nanočástice stříbra ničí patogeny a lehce přijatelné mikroprvky zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky. Stejného účinku dosáhnete i při podzimní aplikaci v obilovinách.

Při použití fungicidu na podzim nejde jen o regulaci růstu, ale hlavně o zamezení primárních infekcí patogenů, zvláště v oblastech s výskytem škůdců, kde každé poškození rostliny je vstupní branou infekce. K eliminaci tohoto nebezpečí u řepky doporučujeme použít fungicidní přípravek s morforegulačním účinkem Teb-azol, který můžeme aplikovat společně s přípravkem Altron Silver NEW. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření.

Letošní novinkou naší společnosti je nový přípravek GraFop. Jedná se o graminicid s registrací do řepky, slunečnice a cukrovky. Na likvidaci výdrolu obilovin v porostech řepky doporučujeme dávku  0,7 - 1 l/ha. Přípravek je bez omezení aplikace v pásmech PHO.

 

 Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 11. září 2018

středa, 11 červenec 2018 07:06

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám představit aktuální novinku společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. a doporučení pro aplikaci přípravku v řepce. Pro podzimní ošetření řepky proti výdrolu a trávovitým plevelům uvádíme na trh nový přípravek GraFop.

Tento graminicid je registrován do řepky, slunečnice a cukrové řepy. Vykazuje vynikající účinek proti jednoděložním plevelům. Po aplikaci je rychle rozváděn po celé rostlině včetně kořenů. Přípravek je možno použít v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. V půdě nezanechává žádná rezidua a pěstování následných plodin je bez omezení. Srážky nesnižují účinnost již hodinu po aplikaci.  

 

GraFop
se aplikuje za optimálních růstových podmínek trav, od 2. – 5. listu bez ohledu na růstovou fázi kulturních rostlin. Je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin, konkrétní TM je třeba ověřit předem. Výdrol obilovin ničí v dávce 0,7 - 1,0 l/ha, jednoleté lipnicovité v dávce 1,0 - 1,5 l/ha a pýr plazivý v dávce 2,0 - 2,5 l/ha.

 

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Třebíči 11. červenec 2018

 

 

                                            

středa, 11 červenec 2018 06:55

Vážení zákazníci,

Pro podzimní ošetření řepky proti výdrolu a trávovitým plevelům uvádíme na trh nový přípravek GraFop. Výdrol obilovin ničí v dávce 0,7 - 1,0 l/ha, jednoleté lipnicovité v dávce 1,0 - 1,5 l/ha a pýr plazivý v dávce 2,0 - 2,5 l/ha. Dovolujeme si Vám představit aktuální novinku společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. a doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW v cukrovkách.

Tento graminicid je registrován do řepky, slunečnice a cukrové řepy. Vykazuje vynikající účinek proti jednoděložním plevelům. Po aplikaci je rychle rozváděn po celé rostlině včetně kořenů. Přípravek je možno použít v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod. V půdě nezanechává žádná rezidua a pěstování následných plodin je bez omezení. Srážky nesnižují účinnost již hodinu po aplikaci. GraFop se aplikuje za optimálních růstových podmínek trav, od 2. – 5. listu bez ohledu na růstovou fázi kulturních rostlin. Je mísitelný s většinou přípravků na ochranu rostlin, konkrétní TM je třeba ověřit předem.

Vynikajících výsledků v pěstování cukrovky nelze dosáhnout bez zdravého a mohutného kořenového systému a listové plochy. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit tyto výnosotvorné prvky.

Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k vyšší buněčné aktivitě, nárůstu kořenové a listové hmoty. Zvýší se a prodlouží účinek fungicidu díky dvojnásobnému průniku účinné látky do rostliny. Cukrovka snáze odolává letním přísuškům a půdní živiny jsou pro ni dostupnější. Nezanedbatelný je i účinek nanočástic stříbra na zdravotní stav rostlin, zvláště bakteriózy. To vše vede v konečném důsledku k vyššímu výnosu a zpeněžení bulev, jak dokazují i dvouleté výsledky fungicidních pokusů prováděné Ing. Jaromírem Chocholou.

Přípravek Altron Silver NEW se v cukrovce aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat se všemi fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

V teplých a suchých letech se setkáváme s velkým výskytem svilušky. V případě výskytu svilušky na cukrové řepě je možno k jejímu omezení využít thiosíranovou formulaci obsaženou v hnojivu SN PROSULFAN. Dávku 5 l/ha je možno aplikovat společně s ostatními přípravky a hnojivy.

 

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Třebíči 11. červenec 2018

                                             

čtvrtek, 03 kvě 2018 12:01

Vážení zákazníci,
nízké ceny komodit, nepromyšlené zákony a vyhlášky nás navádějí k omezení aplikací fungicidů, stimulátorů a listových hnojiv. Díky těmto látkám jsme byli schopni v posledních letech zvednout výnosy a přiblížit se západoevropským zemím. Pokud budeme omezovat vstupy do rostlinné výroby, zákonitě poklesne produkce a rentabilita se bude dále propadat. Fixní náklady stoupají a my je nebudeme mít kde rozepsat. Jedinou cestou pro zemědělství v EU je intenzita. Extenzita v této části světa je cestou do pekel. 

Aktuální doporučení:

Řepka ozimá
Společná aplikace produktu Altron Silver NEW s fungicidem proti hlízence:
- lepší průnik účinné látky fungicidu do rostliny, větší využití účinné látky fungicidu rostlinou,
- lepší zdravotní stav rostliny, zvýšení výnosu.

 

 

 

 Ozimé obiloviny
Společná aplikace Altronu Silver NEW s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha:
- zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu,
- zvýšení účinnosti systémových fungicidů, lepší zdravotní stav obilovin.

Vážným a diskutovaným problémem je nedostatek síry. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný v době sloupkování zvyšoval množství dusíkatých látek, výnos a současně zlepšil i zdravotní stav listů.

Jarní obiloviny
Aplikace Altronu Silver NEW do fáze BBCH 29:
- zachování počtu plodných odnoží, nárůst kořenového systému.

Společná aplikace s fungicidy:
-zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti rostlin, zvýšení HTS, lepší účinek fungicidů.

Pro vysokou výkonnost moderních odrůd je důležitý dostatek přijatelného zinku. Unikátní acetáto-uroniová vazba v přípravku Zinetic zaručuje rychlý příjem prvku listy a až desetinásobnou účinnost proti jiným formám. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

Cukrovka
Aplikace Altronu Silver NEW při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami:
- rychlý nárůst listové plochy, rychlejší zakrytí řádků.

Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce:
- nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti, zlepšení zdravotního stavu.

Mák
Aplikace přípravku Altron Silver NEW:
- při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlá regenerace porostu,
- pro zahuštění porostu – rychlý nárůst kořenů a listové plochy, prevence proti bakteriózám,
- s fungicidy – zlepšení zdravotního stavu rostlin, zvýšení HTS, výnosu.

Ve fázi listové růžice je možno také použít přípravek Zinetic v dávce 1 l/ha.

Kukuřice
Pro kukuřici je velmi důležitou živinou zinek. Doporučujeme aplikovat 1 l/ha přípravku Zinetic v období 4 - 7 listu rostlin zajišťující nárůst kořenového systému a zelené hmoty. Výsledky pokusů ukazují, že tímto způsobem lze navýšit výnos zelené hmoty a zrna v průměru o 5 %.

Úprava tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN - lepší využití účinných látek pesticidů.

V naší nabídce najdete i dva fungicidní přípravky. Teb-azol s účinnou látkou tebuconazole do řepky a obilovin a dvousložkový širokospektrální přípravek SAFE Duo registrovaný do pšenice a ječmene.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 3. květen 2018

středa, 28 únor 2018 07:56
pondělí, 11 září 2017 10:57

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období.

Výsledky letošních žní ukázaly, jak je pro výnos důležitý mohutný kořenový systém a perfektní zdravotní stav rostlin. Při použití fungicidu na podzim nejde jen o regulaci růstu, ale hlavně o zamezení primárních infekcí patogenů, zvláště v oblastech s výskytem škůdců, kde každé poškození rostliny je vstupní branou infekce. K eliminaci tohoto nebezpečí u řepky doporučujeme použít fungicidní přípravek s morforegulačním účinkem Teb-azol, který můžeme aplikovat společně s přípravkem Altron Silver NEW NEW. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření.

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému a vyrovnání celého porostu. Mohutnější kořeny lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek se aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat s listovými hnojivy, insekticidy a fungicidy. Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace se systémovými fungicidy zvyšuje příjem účinné látky rostlinou až o 60 %. Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí se kořenové krčky a rostliny získají zimovzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku. Nanočástice stříbra ničí patogeny a lehce přijatelné mikroprvky zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky. Stejného účinku dosáhnete i při podzimní aplikaci v obilovinách.

Rozvoj kořenového systému v mladých porostech řepky můžeme podpořit i listovým hnojivem Zinetic. Toto opatření má výrazný vliv na zvýšení zimovzdornosti rostlin.

Úpravou tvrdosti a pH vody můžete zvýšit účinnost a prodloužit působení na podzim aplikovaných insekticidů. Přípravek H2O CLEAN vytěsní dvojmocné a třímocné kationty Ca, Mg, Fe a upraví pH použité vody. Zabrání navázání účinné látky s kationty, při které dochází k její deaktivaci.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 11. září 2017

 

středa, 02 srpen 2017 07:54

Vážení zákazníci,
dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW NEW v cukrovkách.
V posledních letech se podařilo dosáhnout vynikajících výsledků v pěstování cukrovky díky intenzivnímu růstu v závěru vegetace. Toho lze dosáhnout jen při zdravém listovém aparátu a mohutném kořenovém systému. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit tyto výnosotvorné prvky. Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k vyšší buněčné aktivitě, nárůstu kořenové a listové hmoty. Zvýší se a prodlouží účinek fungicidu díky dvojnásobnému průniku účinné látky do rostliny. Cukrovka snáze odolává letním přísuškům a půdní živiny jsou pro ni dostupnější. Nezanedbatelný je i účinek nanočástic stříbra na zdravotní stav rostlin, zvláště bakteriózy. To vše vede v konečném důsledku k vyššímu výnosu a zpeněžení bulev, jak dokazují i dvouleté výsledky fungicidních pokusů Ing. Jaromíra Chocholy.

Přípravek Altron Silver NEW NEW se v cukrovce aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat se všemi fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.


V případě výskytu svilušky na cukrové řepě je možno k jejímu omezení využít thiosíranovou formulaci obsaženou v hnojivu SN PROSULFAN. Dávku 5 l/ha je možno aplikovat společně s ostatními přípravky a hnojivy. 

 

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 7. července 2017

středa, 03 kvě 2017 06:03

Vážení zákazníci,
pro letošní rok jsme pro Vás připravili NOVINKU v podobě přípravku ALTRON Silver NEW, ve kterém proti produktu ALTRON Silver došlo k navýšení látek, které aktivují buněčné pochody v rostlinách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuální doporučení:

Řepka ozimá
Společná aplikace produktu Altron Silver NEW NEW s fungicidem proti hlízence:   
-       lepší zdravotní stav rostliny, zvýšení výnosu,
-    lepší průnik účinné látky fungicidu do rostliny, větší využití účinné látky fungicidu rostlinou.

Ozimé obiloviny
Společná aplikace Altronu Silver NEW s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha:
-        zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu,
-        zvýšení účinnosti systémových fungicidů, lepší zdravotní stav obilovin.

Vážným a diskutovaným problémem je nedostatek síry. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný v době sloupkování zvyšoval množství dusíkatých látek, výnos a současně zlepšil i zdravotní stav listů.


Jarní obiloviny
Aplikace Altronu Silver NEW do fáze BBCH 29:
-       zachování počtu plodných odnoží, nárůst kořenového systému.
Společná aplikace s fungicidy:
-       zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti rostlin, zvýšení HTS, lepší účinek fungicidů.

Pro vysokou výkonnost moderních odrůd je důležitý dostatek přijatelného zinku. Unikátní acetáto-uroniová vazba v přípravku Zinetic zaručuje rychlý příjem prvku listy a až desetinásobnou účinnost proti jiným formám. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

Cukrovka

Aplikace Altronu Silver NEW při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami:
-       rychlý nárůst listové plochy, rychlejší zakrytí řádků.
Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce:
-       nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti, zlepšení zdravotního stavu.

Mák
Aplikace přípravku Altron Silver NEW NEW:    
-       pro zahuštění porostu – rychlý nárůst kořenů a listové plochy, prevence proti bakteriózám,
při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlá regenerace porostu,
-    s fungicidy - zlepšení zdravotního stavu rostlin, svýšení HTS, výnosu. 

Ve fázi listové růžice je možno také použít přípravek Zinetic v dávce 1 l/ha.

Kukuřice

Pro kukuřici je velmi důležitou živinou zinek. Doporučujeme aplikovat 1 l/ha přípravku Zinetic v období 4 - 7 listu rostlin zajišťující nárůst kořenového systému a zelené hmoty. Výsledky pokusů ukazují, že tímto způsobem lze navýšit výnos zelené hmoty a zrna v průměru o 5 %.

Úprava tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN - lepší využití účinných látek pesticidů.

V naší nabídce najdete i dva fungicidní přípravky. Teb-azol s účinnou látkou tebuconazole do řepky a obilovin a dvousložkový širokospektrální přípravek SAFE Duo registrovaný do pšenice a ječmene.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 3. května 2017

pátek, 31 březen 2017 05:03

Vážení zákazníci, podzimní výskyt mšic zaznamenal velké oslabení řepky ozimé. Téměř veškeré zásobní látky včetně cukrů, mikro a makroprvků byly těmito škůdci vysáty. Na sladkých výměšcích mšic se uchytily bakteriózy, které dále oslabovaly porosty. Nyní je třeba rostlinám pomoci a dodat cukry, mikro a makroprvky a zamezit šíření bakterióz. Ideálním řešením je aplikace přípravku Altron Silver NEW, který dodá okamžitě přístupné cukry, makro a mikroprvky. Nanočástice stříbra obsažené v přípravku velice účinně udrží bakterie pod kontrolou a zamezí jejich dalšímu šíření. Přípravek Altron Silver NEW stimuluje jak výnos, tak kvalitu produkce. Několikaletými pokusy bylo dokázáno, že společná aplikace Altronu Silver se systémovými fungicidy a insekticidy zvyšuje průnik účinných látek do rostlin. Tím se výrazně podpoří účinnost chemických přípravků, zamezí rozšíření primárních infekcí fómy a hlízenky u řepky.

 

 

 

 

Aktuální doporučení:

Řepka - Aplikace Altronu Silver společně s insekticidní ochranou na krytonosce a fungicidním ošetřením a dávce 0,3 l/ha - stimulace růstu, zvětšení kořenového systému a bohatší větvení rostlin. Zároveň se zvýší účinnost chemického ošetření. Rostliny získají okamžitě přístupné cukry, mikro i makroprvky, komplex stimulujících látek a nanočástice stříbra. K jarnímu ošetření řepky lze použít i náš širokospektrální fungicid Teb-azol s morforegulačním účinkem. 

Ozimé obiloviny - Ani ozimé obiloviny - zvláště ty později seté - nešly do zimy v nejlepší kondici a na mnoha místech, hlavně jížní a střední Moravy, jim nepřidaly několikadenní silné holomrazy. Aplikací přípravku Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha podpoříte jejich rychlou regeneraci, nárůst kořenového systému a dodáte jim tolik potřebnou energii, mikro a makroprvky, včetně stimulujících látek.

Nezapomeňtě na MAXIeN - Účinná látka NBPT, která je v tomto přípravku obsažena, působí jako inhibitor enzymu "ureáza".
Zabraňuje ztrátám dusíku, který může rostlina plně využít. MAXIeN obsahuje rovněž DMSO - látku, která působí jako penetrant a podporuje příjem dusíku přes listy! Doporučené dávkování je 0,15 - 0,3 l/100 litrů DAM, SAM.

H2O CLEAN je produkt, kterým upravíte pH vody a tím dosáhnete lepšího využití účinných látek pesticidů.

Na spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 31. března 2017

 

Strana 1 z 3