Aktuality

Administrator

Administrator

čtvrtek, 13 únor 2014 13:13

maxien

MAXIeN je pomocná půdní látka obsahující inhibitor ureázy.

Inhibitor ureázy N-(n- butyl) triamid kyseliny thiofosforečné (NBPT) 20 hmot. %

Obsah organických rozpouštědel:

Do 100 hmot. % dimetylsulfoxid / 1,2-etandiol / 2-hydroxy-1,2,3, - propantriová kyselina / Xantanová guma (přírodní polysacharid) / a potravinářské barvivo (E102, E 133). Pomocná půdní látka MAXIeN je také zdrojem rostlinami dobře asimilovatelné síry, obsahuje dusík v amidické formě a také organicky vázaný a rostlinami přijatelný fosfor.

 

Velikost balení: 20 l

Pomocná půdní látka MAXIeN inhibuje aktivitu enzymu ureázy a zpomaluje tak enzymatický rozklad amidického dusíku na amoniak, oxid uhličitý a vodu.

MAXIeN se rovnoměrně nanese na povrch tuhých hnojiv, které obsahují více než 50 % amidicky vázaného dusíku nebo se těsně před aplikací přidá ke kapalným hnojivům typu DAM, SAM, SADAM apod., respektive k vodním roztokům močoviny. Lze předpokládat, že alkylsírná sloučenina DMSO, použitá v rozpouštědlové soustavě, působí synergicky při inhibici ztrát dusíku v půdě.

PlodinaAplikaceDávka v l/100 l DAM
Ozimá řepka,
ozimé obiloviny
hnojení před setím a během setí 0,15 - 0,20
regenerační hnojení 0,15 - 0,20
produkční hnojení 0,20 - 0,25
pozdní a kvalitativní hnojení 0,25 - 0,30
Jarní obiloviny, kukuřicce, mák,
slunečnice, ostatní plodiny
základní a časné hnojení 0,20 - 0,25
produkční hnojení 0,25 - 0,30

 

* Vyšší dávky přípravku MAXIeN se používají při vyšší teplotě, větší půdní vlhkosti, vyšší biologické aktivitě půdy a při vyšším podílu posklizňových zbytků v půdě.

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Altron Silver NEW je univerzální komplexní listové hnojivo nové generace.

Obsahuje látky zvyšující hladinu fytohormonů a látky aktivující buněčné pochody. Je zdrojem všech základních rostlinných živin, železa vázaného ve formě vysoceúčinného chelátu (Fe EDDHMA) a všech významných stopových prvků, které jsou vázané ve formě pro rostliny dobře asimilovatelných citrátových vazbách.

Přípravek vyniká obsahem nanostříbra připravovaného originální elektrochemickou metodou. Altron Silver NEW neobsahuje chloridy a je také zdrojem rostlinami dobře asimilovatelné síry a uhlíku.

 

Velikost balení: 3 l

Altron Silver NEW výrazně zvyšuje přijatelnost rostlinných živin a aktivně působí v metabolických pochodech uvnitř rostlinných buněk. Má velmi pozitivní vliv na regeneraci porostu, lepší zakořenění rostlin, tvorbu silných odnoží, silné listové růžice. Dále podporuje nárůst biomasy nejen nadzemní, ale také podzemní. Zvyšuje jak odolnost rostlin vůči stresu (herbicidní stres, sucho, chladno), tak i rychlý start a rychlou regeneraci po stresovém období. Velmi pozitivně ovlivňuje kvetení (tvorbu generativních orgánů).

V neposlední řadě, díky obsahu nanočástic koloidního stříbra, zvyšuje účinek systémových fungicidů.

PlodinaVhodný termín aplikace
Řepka ozimá Zahájení jarní vegetace, listová růžice – regenerace porostu
Dlouživý růst – nárůst biomasy, podpora tvorby bočních větví
Butonizace – zvýšení výnosu
Po odkvětu – zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Ozimé obiloviny Zahájení jarní vegetace (odnožování) – regenerace porostu, větší počet silných odnoží
Sloupkování – nárůst biomasy, udržení produktivních odnoží
Počátek metání – pozitivní vliv na zvýšení počtu zrn v klasech
Konec metání až mléčná zralost – zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Jarní obiloviny Počátek odnožování – zvýšení počtu plodných odnoží
Sloupkování – nárůst biomasy, udržení produktivních odnoží
Počátek metání – pozitivní vliv na zvýšení počtu zrn v klasech
Konec metání až mléčná zralost – zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Mák Časné růstové fáze (1. – 4. list) – aktivace růstu, vyrovnání porostu
Od vytvoření 5. listu – snížení toxicity herbicidu, vyrovnání porostu
Dlouživý růst – pozitivní ovlivnění výnosu
Butonizace a kvetení – zvýšení HTS, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Cukrovka Časné růstové fáze – snížení toxicity herbicidu, podpora růstu
Aktivní růst – zakrytí řádku, pozitivní ovlivnění výnosu
Pozdější aplikace – zvýšení výnosu, zvýšení cukernatosti
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Slunečnice Časné růstové fáze – snížení toxicity herbicidu, podpora růstu
Fáze 4. až 8. list – podpora růstu
Fáze tvorba úboru až konec kvetení – zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Kukuřice Růstové fáze – podpora růstu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Brambory Růstové fáze – podpora růstu
Tvorba poupat – zvýšení počtu hlíz
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Luskoviny Růstové fáze – podpora růstu
Fáze tvorba poupat až konec kvetení – zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Kmín Růstové fáze – podpora růstu
Fáze kvetení – zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Zelenina Růstové fáze – podpora růstu
Kořenová zelenina – kdykoliv v době tvorby kořenů – zvýšení výnosu
Brukvovitá zelenina – před tvorbou růžic, hlávek
Plodová zelenina fáze kvetení až tvorba prvních plodů – zvýšení výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Sady Fáze kvetení – zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití)
Zlepšuje vybarvení plodů – aplikace ve fázích kvetení, a kdykoliv při vývinu plodů
Chmel Od začátku června do konce července 2 – 3 aplikace – zvýšení výnosu a jeho kvality
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok)
Vinná réva Růstové fáze – podpora růstu
Fáze kvetení – zvýšení výnosu, zlepšení kvality výnosu
Kdykoliv – regenerace porostu (mráz, krupobití, herbicidní šok
Dávkování:

Přípravek Altron Silver NEW aplikujte vždy v dávce 0,3 l/ha, nejčastěji v dávce vody 200 – 400 l/ha. Při aplikacích v sadech a vinicích lze dávku vody zvýšit dle aplikační technologie. Altron Silver NEW je vhodné kombinovat ve společné aplikaci se všemi fungicidy, insekticidy, herbicidy a listovými hnojivy. Optimální počet aplikaci během sezóny v tomtéž porostu je 2 – 3. Vhodnost společných kombinací s přípravky na ochranu a výživu rostlin konzultujte s výrobci těchto přípravků. S případnými dotazy týkajícími se aplikací Altronu Silver se obraťte na jednotlivé regionální zástupce společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

čtvrtek, 13 únor 2014 13:14

sn-prosulfan

SN PROSULFAN je kapalné hnojivo obsahující síru (min. 23 hmot. %) a dusík (min. 15 hmot. %). Síra je považována za jednu ze základních živin pro rostliny. Mnohé rostliny vyžadují síru dokonce ve vyšší míře než hořčík, spotřeba síry se běžně vyrovná poloviny potřeby fosforu, což není zanetbatelné množství. Výrazný pokles emisí síry a omezené používání minerálních hnojiv se sírou vedlou ke snižení obsahu přístupné síry v půdě, proto je v dnešní době hnojení sírou opodstatněné.

 

Velikost balení: 20 l

SN PROSULFAN je zdrojem rychle působící síranové a pozvolna působící elementární síry. Síra v thiosíranové formě působí také inhibičně na ureázu - zpomaluje nitrifikaci. Elementární síra působí fungicidně, hlavně v případě napadení padlím. Přípravek vyniká šetrným vnosem síry při foliární aplikaci.

Vliv síry na rostliny:

 • síra je nutná k dosažení kvalitativních parametrů obilovin,
 • zvyšuje obsah oleje v olejninách,
 • zvyšuje obsah chlorofylu v zelených částech rostlin, čímž dochází k lepší asimilaci a následnému ukládání cukrů např. u cukrovky,
 • podporuje odnožování u obilovin, tvorbě větví u řepky a podobně jako fosfor ovlivňuje i tvorbu generativních orgánů,
 • přispívá k lepšímu metabolismu dusíku - dochází ke snížení nitrátů především v zelenině,
 • pozitivně ovlivňuje příjem fosforu.
PlodinaDoporučené aplikace
Ječmen 1. fáze odnožování 2. fáze prvního až druhého kolénka až do začátku metání
Pšenice 1. jarní aplikace na konci odnožování, počátek sloupkování (ovlivnění tvorby klasu) 2. fáze metání - lepší pekařská kvalita zrna
Řepka 1. časná jarní aplikace (ovlivnění počtu větví) 2. aplikace před kvetením
Cukrovka, brambory 1. aplikace v době zapojeného porostu s dostatečnou listovou plochou 2. pozdní aplikace na podporu ukládání cukrů
Mák, slunečnice, kukuřice, ostatní plodiny 1. aplikace v době zapojeného porostu s dostatečnou listovou plochou 2. aplikace před kvetením

 

Aplikace přípravku SN PROSULFAN - vždy v dávce 5 l/ha, při dvou aplikacích v běžných dávkách vody. V případě středního nebo silného deficitu síry je dobré aplikaci během vegetačního období několikrát opakovat.

čtvrtek, 13 únor 2014 13:14

h2o-clean

H2O CLEAN je hnojivo, které je kromě dodávání základních rostlinných živin N (min. 7,0 hmot. %) a K (min. 15,0 hmot. %) účinným prostředkem určeným na úpravu tvrdosti a pH vody používané při aplikaci agrochemikálií. Při používání hnojiva dochází kromě vnosu N a K k vázání rozpustných solí obsažených ve vodě, která je určena k aplikaci agrochemikálií. Tyto soli jsou vázány do stabilních komplexních sloučenin (chelátů), čímž se zabrání jejich nežádoucím reakcím s aplikovanými látkami. Případná neutrální až slabě bazická chemická reakce vody je upravena na požadovanou slavě kyselou reakci (cca pH 6). Uvedeným způsobem dochází kromě vnosu N a K k podstatnému snížení rizika vysrážení používaných pesticidů a hnojiv, což je předpoklad pro zachování 100% účinnosti agrochemikálií.

 

Velikost balení: 20 l

H2O CLEAN obsahuje draselné soli látek schopné ve vodním prostředí vázat dvoj- a troj- mocné kationty do stabilních sloučenin - chelátů.

H2O CLEAN:

 • snižuje tvrdost vody,
 • vytváří stabilní komplexy sloučenin (cheláty),
 • vnáší do porostu dusík a draslík,
 • optimalizuje pH (na cca pH 6) u neutrální a slabě bazické reakce H2O,
 • podstatně snižuje riziko vysrážení účinných látek.

Hnojivo H2O CLEAN se aplikuje v dávce 0,2 l/ha v běžné dávce vody, a to 100 - 300 litrů. Při použití větší dávky postřikové kapaliny na hektar se dávka hnojiva zvýší na 0,3 l/ha.

Strana 2 z 2