Aktuality

Administrator

Administrator

pátek, 11 prosinec 2020 08:57
Vážení zákazníci, připravujeme pro Vás spuštění zcela nového věrnostního programu. Za své nákupy budete sbírat body a díky tomu tak získávat skvělé odměny. Sledujte náš web a již brzy se dozvíte více! Váš tým ALMIRO
pondělí, 17 září 2018 11:25

SAFE Duo

GraFop je selektivní herbicid (graminicid) pro postemergentní aplikace určený k hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v řepce olejce, slunečnici a cukrovce. Spolehlivě hubí pýr plazivý a výdrol obilnin. Účinná látka quizalofop-p-ethyl 50 g/l. 

Velikost balení: 5 l

GraFop je selektivní herbicid (graminicid) pro postemergentní aplikace určený k hubení jednoletých a vytrvalých trávovitých plevelů v řepce olejce, slunečnici a cukrovce. Spolehlivě hubí pýr plazivý a výdrol obilnin.

GraFop je systémový herbicid (graminicid) absorbovaný povrchem listů s translokací po celé rostlině. Přípravek účinkuje systemicky. Účinná látka proniká přes listy vzešlých plevelů a meristematickým pletivem je rozváděna do celé rostliny. Přípravkem GraFop se ošetřuje v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stádiu 2. listů. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší dávku. V případě hustého porostu, intenzivního zaplevelení a přítomnosti ovsa hluchého aplikujte vyšší dávku vody. Zasažené citlivé plevele přestávají růst a postupně odumírají. Dostatečná teplota a vzdušná vlhkost podporují účinnost přípravku. Herbicidní účinek se podle povětrnostních podmínek projeví za 7 - 14 dní po aplikaci. Za podmínek nepříznivých pro růst (sucho a chlad) se projeví později. Přípravek velice rychle proniká do rostlin a srážky 1 hodinu po aplikaci již nesnižují jeho účinnost.

 

Plodina Účel použití Dávkování
řepka olejka výdrol obilnin 0,75 - 1 l/ha
lipnicovité jednoleté 1 - 1,5 l/ha
pýr plazivý 2 - 2,5 l/ha
slunečnice lipnicovité jednoleté 1 - 1,5 l/ha
pýr plazivý 2 - 2,5 l/ha
cukrovka, krmná řepa lipnicovité jednoleté 1 - 1,5 l/ha
pýr plazivý 2 - 2,5 l/ha
čtvrtek, 27 únor 2014 11:41

Od roku 2014 uvádíme na trh 2 nové produkty - TEB-azol a Zinetic

TEB-azol je širokospektrální systémový fungicid obsahující účinnou látku tebuconazole v množství 250 g/l. Je určen k ošetření řepky olejky, pšenice ozimé a ječmene. Vyznačuje se preventivní, kurativní a eradikativní účinností proti širokému spektru houbových chorob s dlouhou dobou působení. Systém účinnosti spočívá v narušení biosyntézy ergosterolu houbových patogenů.

Zinetic vyniká efektivním vnosem organicky vázaného zinku do porostu. Slouží k ošetření nejrůznějších druhů rostlin. Zinek je řazen mezi prvky, které hrají velkou roli při správném fungování metabolických procesů v rostlinných buňkách, podílí se na metabolických procesech spojených s tvorbou cukrů, bílkovin a také rostlinných hormonů. Díky optimální hladině zinku dosahují rostlinná pletiva potřebné úrovně asimilace. Zinek je rostlinami velice dobře přijímán hlavně ve fázích aktivního růstu.

čtvrtek, 27 únor 2014 11:18

Právě jsme spustili novou webovou prezentaci naší společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. Věříme, že díky prezentaci budeme zase o krůček blíže k Vám zákazníkům a že se Vám bude prezentace líbit a najdete zde všechny důležité informace.

ALMIRO Team

pondělí, 24 únor 2014 15:02

ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.
Melantrichova 477/20
110 00 Praha 1
IČO: 24187321  DIČ: CZ24187321
Bankovní spojení: 107-1435950237/0100

Společnost je zapsána v OR vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 186824.

Korespondeční adresa a centrální sklad: 
ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

Okrajová 1335/3
674 01 Třebíč

Vedoucí skladu, logistika:
Bohumil Mencák

mob.: +420 724 912 286 
e-mail: bohumil.mencak@almiro.cz

Obchodní zástupci:
1. Ing. Petr Chlupáček

mob.: +420 702 002 860
e-mail: petr.chlupacek@almiro.cz

2. Jana Jobová 
mob.: +420 702 544 445
e-mail: jana.jobova@almiro.cz

3. Ing. Václav Ešpandr
mob.: +420 722 935 858
e-mail: vaclav.espandr@almiro.cz

4. Ing. Stanislava Němcová 
mob.: +420 602 681 498
e-mail: stanislava.nemcova@almiro.cz

5. Ing. Radim Švec
mob.: +420 725 514 452
e-mail: radim.svec@almiro.cz

 6. Ing. Jaromír  Čech
mob.: +420 725 944 486 
e-mail: jaromir.cech@almiro.cz

7. Ing. Stanislav Němec 
mob.: +420 725 520 883 
e-mail: stanislav.nemec@almiro.cz

Distributor pro Slovenskou republiku: 
AGRASKO, s.r.o.

tel.: +421 903 448 061
e-mail: agrasko@centrum.sk

Distributor pro Polskou republiku: 
Carrozzeria group, s.r.o. 
tel.: +420 739 068 064 
e-mail:
rs.delivery@seznam.cz

Účetní a obchodní referentka:
Ing. Milena Vrbková 
mob.: +420 721 367 071 
e-mail: milena.vrbkova@almiro.cz

Finanční ředitelka: 
Ing. Markéta Bustová  
mob.: +420 607 015 680 
e-mail: marketa.bustova@almiro.cz

Sales Manager:
Ing. Stanislav Němec
 
mob.: +420 725 520 883 
e-mail: stanislav.nemec@almiro.cz

pondělí, 17 únor 2014 10:55

teb-azol

Teb-azol je širokospektrální systémový fungicid obsahující účinnou látku tebuconazole v množství 250 g/l. Je určen k ošetření řepky olejky, pšenice ozimé a ječmene. Vyznačuje se preventivní, kurativní a eradikativní účinností proti širokému spektru houbových chorob s dlouhou dobou působení. Systém účinnosti spočívá v narušení biosyntézy ergosterolu houbových patogenů.

 

 

Velikost balení: 5 l

V řepce Teb-azol zajišťuje fungicidní ochranu proti formové hnilobě, hlízence obecné, černi řepkové a dalším chorobám. Teb-azol se vyznačuje silným morforegulačním efektem. Podzimní aplikace zpomaluje dlouživý růst, podporuje zimovzdornost, růst kořenů a zesílení kořenového krčku. Jarní aplikace zpevňuje a zkracuje stonek, zvyšuje odolnost proti poléhání a podporuje tvorbu postranních větví.

V obilovinách Teb-azol účinkuje proti širokému spektru chorob, jakými jsou např. fuzariózy, rzi, braničnatky, padlí travní, hnědá či rhynchosporiová skvrnitost. Proti fuzariózám v klasech je optimální termín ošetření od začátku do konce kvetení obilovin.

Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL Aplikace
přípravek voda
Řepka olejka hlízenka obecná, čerň řepková 1 l/ha 200 - 400 l vody/ha 60 BBCH 55 - 65
fomová hniloba podzim 1 l/ha 200 - 400 l vody/ha 60 BBCH 14-19
fomová hniloba jaro 1 l/ha 200 - 400 l vody/ha 60 BBCH 31-57
Ječmen fuzariózy klasů 0,75 - 1 l/ha 300 - 400 l vody/ha 35 BBCH 61 - 69
Pšenice ozimá fuzariózy klasů 1 l/ha 300 - 400 l vody/ha 35 BBCH 61 - 69
pondělí, 17 únor 2014 10:55

zinetic

Zinetic je kapalný koncentrát organicky vázaného zinku v komplexní acetáto - uroniové formě.

Zinek je řazen mezi prvky, které hrají velkou roli při správném fungování metabolických procesů v rostlinných buňkách, podílí se na metabolických procesech spojených s tvorbou cukrů, bílkovin a také rostlinných hormonů.

Díky optimální hladině zinku dosahují rostlinná pletiva potřebné úrovně asimilace. Zinek je rostlinami velice dobře přijímán hlavně ve fázích aktivního růstu.

 

Velikost balení: 5 l

Zinetic vyniká efektivním vnosem organicky vázaného zinku (v komplexní formě) do porostu. Díky komplexu dalších látek, především DMSO, kyseliny butadienové a kyseliny o-hydroxybenzoové, dochází k posilování příjmů a následné utilizaci samotného zinku.

Vliv efektivně dodaného zinku na rostliny:

 • zlepšení asimilace,
 • pozitivní ovlivnění odolnosti,
 • zlepšení vitality,
 • pozitivní ovlivnění výnosu,
 • zlepšení kvality výnosu.
PlodinaOptimální dávka l/haNejvhodnější termín aplikace
Kukuřice 0,8 - 1,2 3 až 6 pravých listů
Řepka 0,8 3 až 5 pravých listů
Mák 0,8 6 až 8 pravých listů
Slunečnice 0,8 4 až 8 pravých listů
Cukrovka 0,8 3 až 6 pravých listů
Obiloviny 0,8 3. list až plné odnožování
Ostatní 0,8 při nedostatku zinku v době aktivního růstu

 

Aplikujte nejlépe v dávce 100 - 300 l/ha postřikové kapaliny. Bez konzultace se zástupci společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. nepřekračujte ani nesnižuje optimální dávkování.

středa, 03 červenec 2013 13:58

Koloidní stříbro obsažené v Altronu Silver je vyráběné unikátní technologií, kdy jsou dispergované částice stříbra vyráběny elektrochemickou cestou, vytváří se tzv. koloidní roztok nanočástic stříbra. V tomto koloidním roztoku stříbra jsou zakomponovány všechny účinné látky obsažené v Altronu Silver. Díky využití nejmodernějších technologií se i při pěstování rostlin můžeme setkat s uplatněním stříbra.

Dezinfekční účinky drahých kovů – stříbra, zlata, platiny jsou známy již několik století. Z důvodu ceny těchto kovů si však nikdo nedovedl představit jejich širší využití v agrochemické praxi. Až rozvoj nanotechnologií otevřel brány také pro aplikace nanočástic v polních plodinách.

O léčivém účinku stříbra se poprvé dovídáme ze starověkého Řecka a Říma. První využití stříbra pro léčivé vlastnosti v Čechách pocházejí ze středověku. Stříbro našlo uplatnění při prvních úpravách pitné vody, když naši předci vhazovali stříbrné předměty do studní a výsledkem byla vždy „zdravá voda". Účelné bylo také uchovávání svěcené vody v kostelech ve stříbrných nádobách, kdy jedině tímto způsobem bylo možné vodu uchovat po celý rok v původním stavu a zamezit šíření infekcí touto cestou – můžeme se domnívat, že stříbro uvolněné z nádob bylo z velké části důvodem pro víru v nadpřirozené vlastnosti svěcené vody. Podobný princip se využíval v léčitelství, když se na rány přikládaly stříbrné mince. Ještě naše prababičky vhazovaly do hrnců s mlékem stříbrňáky, aby se mléko nekazilo.

Nanotechnologie

Z uvedených příkladů je patrno, že částice stříbra byly již dříve nevědomky využívány, ovšem nikdo nebyl schopen podat logické vysvětlení, co vlastně uvedené jevy způsobuje. Až rozvoj vědy v druhé polovině minulého století přinesl vysvětlení.

Co znamená dnes všudypřítomné slůvko „nanotechnologie"?

Je odvozeno od jednotky velikosti. Nanometr (nm) je jedna miliontina milimetru (1 mm = 1 000 000 nm). Pro názornost: šíře lidského vlasu je 80 000 nm, typická bakterie měří 1 000-10 000 nm, virus HIV 90 nm, průměr šroubovice DNA 2,5 nm, šíře molekuly vody 0,3 nm, atom vodíku 0,1 nm (Josef Tuček 2008).

Otázkou zůstává, co nám nanotechnologie přinášejí. Látky rozdělené na částice měřitelné v nanometrech se začnou chovat odlišně od částic řádově větších, získají jiné fyzikální a biologické vlastnosti. Nanostříbro se stává pro bakterie, houby a viry jedovaté, pro vyšší formy života je však neškodné. Další pozoruhodnou vlastností je fakt, že do současné doby není známa rezistence těchto organismů proti nanočásticím stříbra tak, jak je to známo u jiných přípravků.

Altron Silver, Altron Silver NEW a koloidní stříbro

S využitím těchto vlastností nanostříbra se v současnosti můžeme setkat nejen v medicíně, ale také v běžném životě. Na trhu jsou k dispozici kosmetické přípravky nebo doplňky stravy s obsahem nanočástic stříbra. V bazénové chemii se upouští od chlorové a ozónové technologie čistění vody a přechází se na Ag technologie. Nanostříbro je zakomponováno v plastových částech zubních kartáčků, vnitřních stěnách chladniček apod. za účelem snížení výskytu plísní a bakterií, nanočástice stříbra nacházejí uplatnění také ve filtrech klimatizací.

S prvním uplatněním technologie zakomponování nanočástic stříbra do přípravků na výživu rostlin jsme přišli v roce 2009. Již dříve známý aktivátor růstu a vývoje rostlin Almiron jsme obohatili o nanočástice stříbra a přípravek jsme začali prodávat pod obchodním názvem Almiron Silver. Pro velký zájem o tuto technologii se výrobce rozhodl uvést na trh v roce 2010 nový přípravek – Altron Silver, ve kterém je zvýšen obsah stříbra na trojnásobek oproti Almironu Silver (z hlediska hektarového ošetření).

Vývoj Altronu Silver, později Altronu Silver NEW probíhal a nadále probíhá ve spolupráci se Slovenskou akademií věd, protože výroba nanočástic je náročný proces žádající si to nejvyšší možné odborné zázemí. Jelikož při výrobě nanostříbra velice záleží na udržení si stálého spektra částic s co nejmenšími rozměry (tento fakt hraje velkou roli při účinnosti částic a jejich rovnoměrném rozmístění v místě aplikace), je tento parametr monitorován pomocí elektronového mikroskopu.

Koloidní stříbro hubí více jak 650 houbových patogenů a je všeobecně známo, že nanočástice koloidního stříbra se mimo jiné používají v lékařství jako nosič účinné látky do lidské buňky. Tohoto zjištění společnost ALMIRO využila a vyzkoušela společnou aplikaci Altronu Silver a později i Altronu Silver NEW v řepce a cukrovce spolu se systémovými fungicidy. Pokusy ukázaly, že koloidní stříbro obsažené v Altronu Silver i Altronu Silver NEW funguje jako nosič účinné látky a zvyšuje tak celkový účinek systémových fungicidů. Altron Silver NEW je schopen působit dokonce lépe z hlediska fungicidní ochrany spolu s 2/3 dávky fungicidu než jen samotný fungicid v plné dávce.

středa, 03 červenec 2013 13:58

Společnost ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. je předním výrobcem a prodejcem přípravků pro výživu a ochranu rostlin. Působíme nejen v České republice, ale i v dalších státech Evropské unie. Naším cílem je nabídnout široké zemědělské praxi přípravky, které v sobě nesou inovativní řešení a při jejichž vývoji byly použity nejnovější poznatky nejen z oblasti výzkumu, ale také z oblasti zemědělské praxe.

Jako první a doposud jediní v Evropské unii jsme uvedli na trh přípravky pro výživu a ochranu rostlin, ve kterých je zakomponován systém stimulujících a výživných látek v roztoku nanočástic stříbra. Právě zvládnutí průmyslové výroby roztoku nanostříbra a jeho zakomponování do našich přípravků je jedním z nejdůležitějších faktorů, které nás řadí na špičku v oboru.

Dominantním přípravkem zůstává Altron Silver NEW, univerzální komplexní listové hnojivo nové generace. Neustále však pokračujeme ve vývoji nových přípravků, což nejlépe dokumentuje skutečnost, že pravidelně uvádíme na trh další přípravky, které díky své inovativnosti posouvají jejich účinnost neustále kupředu. V roce 2013 jsme představili SN PROSULFAN, NPK PROSILIC, MAXIeN a H2O CLEAN. Od roku 2014 nabízíme Zinetic a Teb-azol a v roce 2015 jsme začali používat Altron Silver i na moření osiva. Dalším posunem ve vývoji nových produktů je zařazení optimálně působícího fungicidu SAFE Duo v roce 2016. Jedná se o fungicid obsahující dvě účinné látky azoxystrobin a cyprokonazol. Ve druhé polovině roku 2018 jsme do našeho portfolia doplnili nový přípravek. Je jím herbicid (graminicid) s názvem GraFop, který spolehlivě hubí pýr plazivý a výdrol obilovin.

čtvrtek, 13 únor 2014 13:13

npk-prosilic

NPK PROSILIC je kapalné hnojivo obsahující dusík (min. 4,5 hmot. %), fosfor (min. 4,5 hmot. %), draslík (min. 12,3 hmot. %) a křemík (min. 12,0 hmot. %). Křemík je jedním ze základních stavebních kamenů rostlin. Je ve velkém množství zastoupen v půdě, většinou se však jedná o nerozpustnou formu, kterou rostliny nedokážou vstřebávat. Díky kapalnému hnojivu NPK PROSILIC máte možnost využít jedinečných vlastností křemíku pro Vaše rostliny.

 

Velikost balení: 20 l

NPK PROSILIC je hnojivo ES, které kromě základních živin (více než 20 % NPK) obsahuje i významné množství křemíku v dobře asimilovatelné formě pro rostliny.

V půdě je křemík ve velké míře obsažen pro rostliny v nepřijatelné formě. Křemík patří k základním stavebním kamenům pletiv - způsobuje větší pevnost pletiv, omezuje poléhání zvláště u obilovin a snižuje průnik patogenů - jedná se hlavně o padlí. Rostliny zásobené křemíkem lépe hospodaří s vodou - nedochází v době přísušku k nadměrné transpiraci.

Křemík dále přiznivě ovlivňuje:

 • počet odnoží,
 • odolnost proti mrazu,
 • transport a příjem kyslíku kořenovým systémem rostlin,
 • příjem makro a mikroživin a fotosyntézu,
 • opylení rostlin,
 • vyšší toleranci rostlin na extrémy v zásobování manganem a železem
 • vyšší toleranci proti toxickým prvkům, například sodíku.
PlodinaDávka vody 100 lt/haDávka vody 200 lt/ha
Obiloviny 0,4 0,8
Řepka 0,4 0,8
Brambory 0,4 0,8
Ostatní plodiny 0,4 0,8

 

Na listovou aplikaci postřikem se hnojivo NPK PROSILIC doporučuje aplikovat v dávce 0,4 l/ha v množství vody 100 litrů nebo v dávce 0,8 l/ha v množství vody 200 litrů.

NPK PROSILIC je zásadité reakce, není jej možné mísit s přípravky typu DAM. Nelze jej používat obecně v kysele reagujících směsích - při přípravě tank-mix směsi hnojiva NPK PROSILIC a jiných hnojiv, jejichž pH je nižší jak 9.

Přípravek je možné mísit s fungicidy, insekticidy, s přípravky Altron Silver NEW a SN Prosulfan. Při přípravě tank-mix směsí hnojiva NPK PROSILIC a jiných hnojiv, případně přípravků na ochranu rostlin je potřeba udělat zkoušku mísitelnosti jednotlivých složek tank-mixu.

Strana 1 z 2