Aktuality

Přicházíme na trh s novým produktem

Přicházíme na trh s novým produktem

Od roku 2016 Vám, našim zákazníkům, představujeme nový produkt s názvem SAFE Duo.

SAFE Duo je duální, optimálně působící fungicid obsahující účinné látky azoxystrobin (v množství 200 g/l) a cyprokonazol (v množství 80 g/l). Účinná látka azoxystrobin působí jako inhibitor mitochondriální respirace v buňkách hub a tím inhibuje klíčení spor, růst mycelia a tvorbu spor u hub. Účinná látka cyprokonazol působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu houbových patogenů. Na houbového patogena působí během penetrace a během tvorby haustorií.

´´Společná aplikace strobilurinových a azolových látek s Altronem Silver vykazují rychlejší nástup účinku a vyšší obsah účinných látek v rostlinách za časovou jednotku.´´                                                                             

Více informací získáte u našich regionálních obchodních zástupců.

V Kojeticích 5. února 2016