Aktuality

Novinka pro rok 2017 a aktuální doporučení aplikace přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

Novinka pro rok 2017 a aktuální doporučení aplikace přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

Vážení zákazníci,
pro letošní rok jsme pro Vás připravili NOVINKU v podobě přípravku ALTRON Silver NEW, ve kterém proti produktu ALTRON Silver došlo k navýšení látek, které aktivují buněčné pochody v rostlinách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuální doporučení:

Řepka ozimá
Společná aplikace produktu Altron Silver NEW NEW s fungicidem proti hlízence:   
-       lepší zdravotní stav rostliny, zvýšení výnosu,
-    lepší průnik účinné látky fungicidu do rostliny, větší využití účinné látky fungicidu rostlinou.

Ozimé obiloviny
Společná aplikace Altronu Silver NEW s fungicidními přípravky v dávce 0,3 l/ha:
-        zvýšení výkonnosti rostlin, HTS, výnosu,
-        zvýšení účinnosti systémových fungicidů, lepší zdravotní stav obilovin.

Vážným a diskutovaným problémem je nedostatek síry. SN PROSULFAN v dávce 5 l/ha aplikovaný v době sloupkování zvyšoval množství dusíkatých látek, výnos a současně zlepšil i zdravotní stav listů.


Jarní obiloviny
Aplikace Altronu Silver NEW do fáze BBCH 29:
-       zachování počtu plodných odnoží, nárůst kořenového systému.
Společná aplikace s fungicidy:
-       zlepšení zdravotního stavu a výkonnosti rostlin, zvýšení HTS, lepší účinek fungicidů.

Pro vysokou výkonnost moderních odrůd je důležitý dostatek přijatelného zinku. Unikátní acetáto-uroniová vazba v přípravku Zinetic zaručuje rychlý příjem prvku listy a až desetinásobnou účinnost proti jiným formám. Aplikaci v dávce 1 l/ha je možno kombinovat s regulátory růstu, fungicidy a insekticidy.

Cukrovka

Aplikace Altronu Silver NEW při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami:
-       rychlý nárůst listové plochy, rychlejší zakrytí řádků.
Společná aplikace s fungicidy proti skvrnatičce:
-       nárůst listové plochy, lepší využití fungicidů, zvýšení cukernatosti, zlepšení zdravotního stavu.

Mák
Aplikace přípravku Altron Silver NEW NEW:    
-       pro zahuštění porostu – rychlý nárůst kořenů a listové plochy, prevence proti bakteriózám,
při retardaci porostu způsobené mrazem, herbicidy, kroupami – rychlá regenerace porostu,
-    s fungicidy - zlepšení zdravotního stavu rostlin, svýšení HTS, výnosu. 

Ve fázi listové růžice je možno také použít přípravek Zinetic v dávce 1 l/ha.

Kukuřice

Pro kukuřici je velmi důležitou živinou zinek. Doporučujeme aplikovat 1 l/ha přípravku Zinetic v období 4 - 7 listu rostlin zajišťující nárůst kořenového systému a zelené hmoty. Výsledky pokusů ukazují, že tímto způsobem lze navýšit výnos zelené hmoty a zrna v průměru o 5 %.

Úprava tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN - lepší využití účinných látek pesticidů.

V naší nabídce najdete i dva fungicidní přípravky. Teb-azol s účinnou látkou tebuconazole do řepky a obilovin a dvousložkový širokospektrální přípravek SAFE Duo registrovaný do pšenice a ječmene.

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Kojeticích 3. května 2017