Aktuality

Naše doporučení na aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období.

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vám představit aktuální doporučení pro aplikaci přípravků společnosti ALMIRO energy for vegetation, s.r.o. v podzimním období.

Výsledky pokusů z posledních let jednoznačně ukazují, jak je pro výnos důležitý podzimní stav rostlin. Pokud se nám podaří na podzim vypěstovat mohutné a zdravé rostliny s bohatým kořenovým systémem, minimalizujeme tím vliv negativních podmínek v jarním období. Stresující podmínky na jaře již nemají takový vliv na výnos rostlin. K dosažení optimálních parametrů porostu řepky do zimního období je ideální využít přípravek Altron Silver NEW. Naše společnost doporučuje v tomto případě použít kombinaci přípravků Altron Silver NEW v dávce 0,3 l/ha a Teb-azol v dávce 0,8 l/ha.  

Po aplikaci přípravku Altron Silver NEW dojde k rychlému nárůstu kořenového systému, nadzemní hmoty a vyrovnání celého porostu. Rostliny s mohutnějším kořenovým systémem lépe přijímají živiny a snáze se vyrovnávají se suchem. Přípravek je možno kombinovat s listovými hnojivy, insekticidy a fungicidy. Několikaleté pokusy prokázaly, že společná aplikace se systémovými fungicidy zvyšuje příjem účinné látky fungicidu rostlinou až o 60 %. Tím se docílí lepší zdravotní stav rostlin, zesílí kořenové krčky a rostliny získají zimuvzdornost. Nezanedbatelný je i účinek dalších látek obsažených v přípravku. Nanočástice stříbra ničí patogeny a lehce přijatelné mikroprvky zcela pokryjí potřeby podzimního vývoje řepky. Stejného účinku dosáhnete i při podzimní aplikaci v obilovinách.

Při použití fungicidu na podzim nejde jen o regulaci růstu, ale hlavně o zamezení primárních infekcí patogenů, zvláště v oblastech s výskytem škůdců, kde každé poškození rostliny je vstupní branou infekce. K eliminaci tohoto nebezpečí u řepky doporučujeme použít fungicidní přípravek s morforegulačním účinkem Teb-azol, který můžeme aplikovat společně s přípravkem Altron Silver NEW. Výnosové výsledky poloprovozních pokusů dokazují vysokou rentabilitu tohoto opatření.

Od minulého roku nabízíme nový přípravek GraFop. Jedná se o graminicid s registrací do řepky, slunečnice a cukrovky. Na likvidaci výdrolu obilovin v porostech řepky doporučujeme dávku 0,7 - 1 l/ha. Přípravek je bez omezení aplikace v pásmech PHO.

Úprava tvrdosti a pH vody přípravkem H2O CLEAN = lepší využití účinných látek pesticidů.

 

Na další spolupráci se těší celý ALMIRO tým.

V Třebíči 13. září 2019