Aktuality

Letní aplikace Altronu Silver v cukrovkách

Letní aplikace Altronu Silver v cukrovkách

Vážený zákazníku, zde je pro Vás aktuální doporučení pro aplikaci přípravku Altron Silver NEW v cukrovkách. V paměti máme výsledky minulých let, kdy jsme se výnosy vyrovnali západoevropským pěstitelům. V nejbližších dnech, při aplikaci fungicidu, budete mít jednu z posledních možností, jak ovlivnit cukernatost a výnos. Společná aplikace přípravku Altron Silver NEW a fungicidu dovede nastartovat rostliny k vyšší buněčné aktivitě, nárůstu kořenové hmoty a lepšímu využití přípravku. Cukrovka snáze odolává letním přísuškům a půdní živiny jsou pro ni dostupnější. Nezanedbatelný je i účinek nanočástic stříbra na zdravotní stav rostlin. To vše vede v konečném důsledku k vyššímu výnosu a zpeněžení bulev, což dokazují dvouleté výsledky fungicidních pokusů Ing. Jaromíra Chocholy.

Následující graf znázorňuje výsledky pokusů v ZOD Potěhy. Při společné aplikaci fungicidu a přípravku Altron Silver NEW se do rostlinných pletiv dostalo více účinných látek než při aplikaci samotného fungicidu. Měřeno 7 dnů po aplikaci.

 graf Altron Silver NEW

Přípravek Altron Silver NEW se v cukrovce aplikuje v dávce 0,3 l/ha a je ho možno kombinovat se všemi fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy.

 

Na další spolupráci se těší a krásné léto přeje celý ALMIRO tým.                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  V Kojeticích 20.7.2015